Algemene Ledenvergadering met wetenschappelijk middagprogramma

 

Op 4 november vindt de najaarsledenvergadering plaats in Domus Medica (14.00 – 20.30 uur). De vergadering start met een geaccrediteerd wetenschappelijk middagprogramma (14.00-17.00). Eerst zijn er presentaties van kandidaten voor de Zielhuispenning (een prijs voor de beste scriptie van artsen in opleiding tot bedrijfsarts). Vanaf 15 uur verzorgt het EMGO+ Instituut van het VUmc presentaties over de volgende onderwerpen:
- Is zitten het nieuwe roken? 
- Van verpleegkundigen tot piloten: preventie.
- Bedrijfsarts en participatieve aanpak.
- Klinische arbeidsgeneeskunde en de bedrijfsarts.

Om 17.30 uur kunnen de aanwezigen deelnemen aan het Worldcafé en in discussie gaan over de randvoorwaarden die bedrijfsartsen nodig hebben om arbeidsgerelateerde zorg goed uit te kunnen voeren. Om 18.30 uur volgt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering.

Het definitieve  programma en verdere informatie publiceren wij op onze website. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging per e-mail.
 

‘Werken is belangrijk, maar het moet wel leuk blijven’

 
Met deze titel publiceerde de SGBO (Sociaalgeneeskundige Beroepsopleidingen van Radboudumc) de resultaten van een onderzoek onder 40 jonge artsen naar hun motieven om bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden en welke verwachtingen zij daarbij hebben. Naast aantrekkelijke aspecten storen de jonge artsen zich aan het feit dat het vak van bedrijfsarts een negatief imago heeft. Ze doen suggesties om dit aan te pakken. Een belangrijke aanbeveling betreft het studentenonderwijs. Arbeid en gezondheid verdient meer aandacht in het geneeskundecurriculum. Jonge artsen zouden hieraan als docent en rolmodel een bijdrage kunnen leveren. Wanneer coassistenten tijdens hun stage bij een arbodienst actiever bij het medisch handelen betrokken worden, zal dit tot een meer positieve ervaring leiden. Lees verder op onze website.
 

Beroepsgeheim en vangnetmelding

Omdat een bedrijfsarts geen vangnetmelding heeft gedaan, wordt de arbodienst aansprakelijk gesteld voor de schade die werkgever heeft geleden. De civiele rechter wijst die schadevergoeding toe, mede omdat de rechter oordeelt dat melden van een vangnetsituatie (in dit geval een arbeidshandicap) niet onder het medisch beroepsgeheim valt. In zijn artikel in Arbeidsrecht 2015/36 (september 2015) beschrijft Roelof Heida waarom die uitspraak vraagtekens oproept. Immers: alles wat de cliënt met de arts deelt in de arts-cliënt relatie hoort tot het medisch geheim. Er is dus geen enkele reden om zonder toestemming van werknemer vangnetmeldingen te doen. In contacten met klanten is het belangrijk verwachtingen op dit vlak goed te managen, want helaas doet dit misverstand zich vaker voor. Lees verder op onze website.
 

Inschatten gezondheidsrisico’s

 

Nederlanders blijken het risico dat ze lopen op diabetes, nierschade of hart- en vaatziekten niet goed in te schatten na het invullen van www.testuwrisico.nl. Risico’s van 30 of 40 procent vinden ze wel meevallen, terwijl experts bij dit soort risico’s meteen aan de bel trekken. Dit concluderen onderzoekers van het VUmc in een onderzoek dat 27 juli 2015 is gepubliceerd.
 

Pesten op het werk grote risicofactor


Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. In de uitzending van EenVandaag van 9 september kwam Jurriaan Penders, voorzitter NVAB, aan het woord over de gevolgen van werkpesten en de aanpak ervan. U kunt de uitzending terugzien via deze link.
 

Hoe herken je depressie op het werk?

In de uitzending Van Liempt Live op RTLZ vertelde schrijfster Myrthe van der Meer over haar depressie. Bedrijfsarts Mariëlle A-Tjak lichtte toe welke signalen je op het werk kunt herkennen bij mensen met een (beginnende) depressie. Terugkijken kan via deze link.
 Herziening NVAB-richtlijnen


Samen met de NVVG en de GAV heeft de NVAB een (prioriterings)-onderzoek uitgevoerd voor herziening van NVAB-richtlijnen en VG-protocollen. De onderzoeks-rapportage werd in mei jl. afgerond en verstuurd  aan het ministerie van SZW. Op basis van daarvan is de NVAB inmiddels gestart met de herziening van de richtlijnen ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ en ‘Astma en COPD’. Afhankelijk van de financiering volgen in 2016 volgen de richtlijnen ‘Psychische Problemen’ en ‘Rugklachten’, in 2017 ‘Ischemische Hartziekten’ en ‘Beroepsslechthorendheid’, in 2018 ‘Contacteczeem’ en ‘Influenzapreventie’ en in 2019 ‘Klachten van Arm Nek Schouder’.


 

Werken met Kanker


Minister Asscher (SZW) schrijft de Tweede Kamer dat taboes rondom het werken met kanker moeten worden doorbroken, zodat (ex-)kankerpatiënten weer aan de slag kunnen. In zijn brief kondigt hij maatregelen aan om het werken met kanker makkelijker te maken: o.a. de ontwikkeling van een richtlijn. Richtlijnontwikkeling op het gebied van kanker en werk is dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici, werkgevers en patiënten leidt regelmatig tot verkeerde beeldvorming en daardoor onjuiste keuzes voor mogelijkheden van werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid. De NVAB is inmiddels van start gegaan met de ontwikkeling van de richtlijn Kanker en Werk voor bedrijfsartsen. Publicatie wordt verwacht in najaar 2016.


 

NVvA-symposium
“25 jaar gezond en veilig werken”


 
Op 13 en 14 april 2016 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) voor de 25ste keer haar symposium. De NVvA nodigt ook NVAB-leden uit om een inhoudelijk bijdrage  te leveren aan dit jubileumsymposium en het thema vanuit het perspectief van de bedrijfsarts te belichten. Dit kan door vóór 16 oktober 2015 een abstract in te leveren bij het NVvA- secretariaat: nvva@arbeidshygiene.nl. Meer informatie vind u via deze link op hun website.

Copyright © 2015
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp