Bestuur, directie en medewerkers wensen u mooie feestdagen en een bijzonder goed en gezond...
Van 29 december tot en met 2 januari zijn wij gesloten. U kunt ons weer bereiken vanaf maandag 5 januari.
 

NVAB publiceert
handzame factsheets over multidisciplinaire richtlijnen

De NVAB is dit jaar gestart met het ontwikkelen van factsheets voor de bedrijfsarts over aandoeningen waarvoor multidisciplinaire richtlijnen zijn ontwikkeld. Met dit initiatief denkt de NVAB de implementatie van en het werken met richtlijnen van derden te kunnen ondersteunen. Voor de onderstaande drie aandoeningen kunt u de hulpmiddelen downloaden via de NVAB-website:
· Multiple Sclerose
· Inflammatoire darmziekten
· Prikkelbaredarmsyndroom
 

Vaccinatie van werknemers

Advies van de Gezondheidsraad


Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde de Gezondheidsraad twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen wanneer vaccinatie aan te raden is: één om de gezondheid van werknemers te beschermen en één in het belang van derden. Door beide kaders te hanteren kunnen werkgevers een goede afweging maken over het aanbieden van vaccinatie aan werknemers. Meer informatie vindt u via de NVAB-site.
 

Einde aan te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen


Dankzij een wet die 16 december in de Eerste Kamer werd aangenomen, kunnen moeders van te vroeg geboren kinderen na thuiskomst uit het ziekenhuis net zo lang bij hun kind zijn als wanneer het op tijd geboren zou zijn. De wet maakt een einde aan de veel voorkomende situatie dat moeders alweer (bijna) aan het werk moesten als hun baby uit het ziekenhuis werd ontslagen. Lees verder >>
 

 

Hoe ervaren werknemers hun duurzame inzetbaarheid?

TNO presenteert de regionale verschillen over gezondheid, werkkenmerken, werk-privé balans en inzetbaarheid overzichtelijk in een factsheet via deze link


 

Knappe dokters,
hoge scores?Ben je als patiënt op zoek naar de beste dokter, dan raden zorgverzekeraars en de minister van VWS je aan om op Zorgkaart Nederland te zoeken. Lees de beoordeling van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) over Zorgkaart Nederland via deze link.


 

Dokter, weet dat uw patiënt googeltHet is u vast niet ontgaan dat de patiënt vaak al vóór het bezoek aan een arts medische informatie opzoekt via het internet. Bij het vaststellen en bespreken van de hulpvraag moet de arts rekening houden met de extra kennis die de patiënt al heeft verzameld via het internet. Het NTvG illustreert het belang hiervan aan de hand van casuïstiek. Lees verder >> 
Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp