Copy

Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013

De BG-dagen op 30 en 31 mei jl. stonden in het teken van de tien kernwaarden van de bedrijfsarts. Per dag namen ruim 500 collega’s deel aan het afwisselende programma. De twee dagvoorzitters zorgden op beide dagen voor treffende samenvattingen en humoristische beschouwingen.

Jurriaan Penders sprak in zijn openingsspeech over zijn ambitie om ons vak toekomstbestendig te maken. Penders: “Samen kunnen we ons vak verder vormgeven in een veranderende arbeidsomgeving met het nieuwe werken, vergrijzende beroepsbevolking en flexibilisering van de arbeidsmarkt”.

Winnaars presentaties wetenschappelijke onderzoek

Ook dit jaar presenteerden wetenschappers en praktiserende bedrijfsartsen hun onderzoek. Zij  hielden een posterpresentatie voorafgegaan door een podium ’teaser’ van 1 minuut. Per dag bepaalde de zaal een winnaar met behulp van een applausmeter.


Op 30 mei was de winnaar Iris Arends (Universitair Medisch Centrum Groningen, Afd. Gezondheidswetenschappen Sectie Sociale Geneeskunde) voor de presentatie van haar onderzoek 'Het voorkómen van terugval naar verzuim bij werknemers met psychische klachten: resultaten van de “SHARP-at work” studie'.


Op 31 mei riep de zaaljury Sander Garrelfs (Coronel instituut voor arbeid en gezondheid/AMC) uit tot winnaar voor zijn onderzoek 'Psychiatrische comorbiditeit en niet-aangeboren hersenletsel: Werkt het samen?'.

Winnaar Burgerpenning 2011-2012

De Burgerpenning werd op 31 mei uitgereikt aan Evert Meijer, arts bij het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit van Utrecht). Meijer ontving de NVAB-onderscheiding voor het geheel van zijn wetenschappelijke werk. Hij ontwikkelde een voorspellend model (diagnostische regel) voor beroepsallergie op basis van een simpele vragenlijst naar luchtwegklachten. Hij maakte een specifieke uitwerking van zijn model voor werknemers met proefdierallergie (ratten en muizen). Zijn benadering om beroepsallergie in een vroeg stadium te detecteren is ook opgenomen in de ‘Guideline on work related asthma’  van de ‘European Respiratory Society’. Dr. T.M. Pal, voorzitter Commissie Burgerpenning, sprak het judicium uit.
Levendig debat met stellingen

De prikkelende inleiding ‘Privaat: een zege voor de bedrijfsarts!’ door prof.dr. Paul Frissen ging vooraf aan het debat. Onder de congresgangers vond vervolgens een levendige discussie plaats over twee stellingen onder leiding van mr. Roderik van Grieken:
1  Iedere bedrijfsarts moet bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan de opleiding van een nieuwe generatie bedrijfsartsen.
2  Bedrijfsartsen zijn zelf schuldig aan het feit dat zij een beperkte bijdrage leveren aan preventie.
Met stemrondes vóór en na het debat gaven de deelnemers hun mening over de stellingen. Conclusies: de meerderheid vond het niet belangrijk om (financieel) bij te dragen aan de opleiding van een nieuwe generatie bedrijfsartsen. Wel was een meerderheid het ermee eens dat bedrijfsartsen zich (nog) beter kunnen profileren op het gebied van  preventie.


 

10 kernwaarden in parallelsessies

In de parallelsessies kwamen de kernwaarden ook expliciet aan bod. De volgende onderwerpen werden bijvoorbeeld aan de hand van de kernwaarden belicht:
-  Professionele bundeling voor duurzame inzetbaarheid in de bouw.
-  Rol van de bedrijfsarts bij mensen met kanker.
-  ‘Ik laat me voor geen karretje spannen’.
-  De goede bedrijfsarts.
-  Bedrijfsarts over de vloer.
-  Contract en kwaliteit.
-  Toegankelijkheid van de bedrijfsarts.
-  Bedrijfsarts en psychiater. Working apart together?
-  Als je de richtlijnen gebruikt, krijg je nooit een loonsanctie, toch?
U vindt alle presentaties van de BG-dagen via deze link naar de NVAB- website.


Foto’s: Maarten Schuth

Heeft u nog een stemkastje?Helaas zijn er twee stemkastjes NIET ingeleverd na het debat. Graag ontvangen we die alsnog, aangezien deze € 50 per stuk waard zijn. Wanneer u er nog een in bezit heeft, neem dan contact op met de NVAB via nvab@planet.nl of T 040-2481322.


BG-dagen - Twitter

Benieuwd naar de Tweets over de BG-dagen 2013? We hebben ze opgenomen in onze ‘storify story’ die u via deze link kunt bekijken.

Zelfinspectie Arbo gelanceerd

Tijdens de BG-dagen kondigde de Inspectie SZW de publicatie aan van de 'Zelfinspectie Arbo'. Het is een instrument voor werkgevers waarin staat dat een goede bedrijfsarts onmisbaar is in de zorg voor medewerkers. Het instrument vindt u hier.

Richtlijn Tillen geïntroduceerd

Op 30 mei werd de multidisciplinaire richtlijn ‘Vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkómen’ behandeld. Bewegingswetenschapper/universitair hoofddocent dr. Paul Kuijer gaf drie workshops om bedrijfsartsen praktische handvatten te geven.Naar de Richtlijn Tillen op de NVAB-website.Bedrijfsarts 2020

Tijdens de parallelsessie over de toekomst van de bedrijfsarts onder leiding van Herman Spanjaard, vice-voorzitter van de NVAB, werd gesproken over kansen voor de bedrijfsarts. De beroepsgroep zelf is aan zet: we moeten onze successen laten zien en kwaliteit leveren. De NVAB moet opkomen voor de positie en belangen van bedrijfsartsen en met ALLE stakeholders praten. We kunnen ook meer samen doen met andere (sociaal) geneeskundigen op het gebied van organisatie en (vervolg)opleidingen. En we kunnen in onze eigen regio huisartsen en specialisten meer voorlichten over arbeid en gezondheid.Hulp aan artsen met een verslaving

Alcohol en drugs is een onderwerp waar alle artsen mee te maken hebben. Tijdens deze parallelsessie werden de deelnemers inhoudelijk bijgepraat over het KNMG-project ABS-artsen (steunpunt voor artsen met een verslavingsprobleem). Gerard Frijstein verzorgde een inleiding en behandelde casuïstiek. Daarna volgde een indrukwekkend ervaringsverhaal van een arts die ruim twintig jaar verslaafd was. Ook haar collega-artsen wisten zich geen raad met haar alcoholprobleem.
Meer over ABS-artsen vindt u via de KNMG-website.


‘Arbeid en gezondheid’ in medische opleiding

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen onlangs het artikel ‘Iedere arts moet arbeidsanamnese uitvragen’ van Jacqueline Gerritsen (NVAB), Paul Smits en Teus Brand (Coronel Instituut en NCvB). De auteurs betogen dat de aandacht voor arbeid en gezondheid in alle medische opleidingen in Nederland belangrijk is. De aandacht verschilt nu teveel.

Lees hier het artikel (Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5787).


A&O café

Op 20 juni organiseert de BA&O voor de tweede keer het A&O­‐cafe, voor zowel leden als niet-leden. Het thema is verandertrajecten met de mens centraal zijn… heel ambitieus, eigenlijk onmogelijk!? Meer informatie en aanmelden via deze link naar de BA&O-website.

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp