Nieuwe NVAB-richtlijnen
over ‘Computerwerk’ en
‘Werk-Privé Balans'

 
De NVAB publiceerde vorige week twee nieuwe richtlijnen voor arboprofessionals die zijn geschreven op initiatief van de beroepsverenigingen van de vier kerndisciplines: NVAB, BA&O, NVvA en NVVK. Deze richtlijnen behandelen de thema’s ‘Computerwerk’ en ‘Werk-Privé Balans'. Eerder verschenen in deze reeks al de richtlijnen over Tillen, Werkdruk, Agressie & Geweld en Veilig Gedrag in Productieomgevingen. Eind dit jaar volgt de laatste in deze serie en behandelt ‘Trillingen’. Verdere informatie en de richtlijnen zelf vindt u via deze link naar onze website.
 

Call for abstracts
BG-dagen 2014

Het is een waardevolle traditie dat wetenschappelijk onderzoekers en praktiserende bedrijfsartsen (al of niet in opleiding) tijdens de BG-dagen de resultaten van hun (wetenschappelijke) onderzoek presenteren aan de congresbezoekers. Ook dit jaar nodigt de Commissie Nascholing NVAB onderzoekers en/of bedrijfsartsen van harte uit om tijdens de pauzes van het congres een voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde interessante posterpresentatie te verzorgen. Abstracts kunt u tot 24 april 2014 indienen via www.nvab-bgdagen.nl/posters.
 

NCvB publiceert nieuwe registratierichtlijn Lumbosacraal radiculair syndroom


 
Het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg is een risicofactor voor het optreden van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) als beroepsziekte. Het besturen van een voertuig is geen risicofactor. Dat is één van de opmerkelijke bevindingen van de nieuwe beroepsziekteregistratierichtlijn LRS. Verdere informatie via deze link naar het NCvB.
 

Geaccrediteerde online nascholing over het bespreekbaar maken van alcoholgebruik


 
Alcoholgebruik van de patiënt, artsen voelen zich er soms ongemakkelijk bij en weten soms niet hoe dit aan te snijden. Maar alleen al het ter sprake brengen van het alcoholgebruik is een bewezen effectieve interventie. Medisch Contact biedt een gratis nascholing. Meer informatie via deze link naar Medisch contact.
 

Arbeidsgerelateerde zorg en samenwerking met huisartsen

De voorzitters van de huisartsenorganisaties LHV en NHG, de NVAB en de KNMG hebben een consensusverklaring over Werk en Gezondheid getekend. Hierin wordt afgesproken dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt – in goede samenwerking – zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. Hiertoe stemmen zij, waar nodig, de rollen, inzichten en adviezen beter op elkaar af. Lees hier de volledige verklaring (pdf).
 

Obesitas en het belang van
E-health


Bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven van de Arbodienst ErasmusMC gaf vorige maand in aanwezigheid van Koningin Máxima een presentatie tijdens het openingssymposium van het Centrum Gezond Gewicht. Kouwenhoven ging specifiek in op het belang van de aanpak van overgewicht en obesitas voor en door bedrijven. Lees verder over een veelbelovende aanpak van obesitas op onze website.
 

TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde


De Vereniging voor Sportgeneeskunde wil met de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin, bevorderen. Er wordt een prijs uitgeloofd voor het beste wetenschappelijke artikel (€500) en het beste proefschrift (€2750) uit 2013. Verdere informatie vindt u via deze link naar Sportgeneeskunde.
 

Kwaliteitsbureau NVAB 10 jaar

Dit jaar viert de NVAB het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau. In mei zullen er een aantal artikelen verschijnen in het TBV ter gelegenheid van dit jubileum en tijdens de BG-dagen blikt directeur Kees van Vliet terug op de afgelopen 10 jaar. Verder zal op 19 september 2014 het Jubileumsymposium plaatsvinden. Naast deze feestelijke gebeurtenissen hebben we helaas ook te maken met het afscheid van enkele collega’s die jarenlang hebben bijgedragen aan het kwaliteitsbeleid van de NVAB. André Weel beëindigde in november 2013 zijn werkzaamheden, Jacqueline Gerritsen met ingang van 1 januari jl. en David Bruinvels start per 15 april 2014 met een nieuwe uitdaging. We zullen hun betrokkenheid, expertise en collegialiteit missen!
 

Opgemerkt: Bram Moszkowicz voert PR voor de NVAB


 

BG-dagen 2014:
‘Bedrijfsarts werkt’  

De Bedrijfsgeneeskundige Dagen zijn dit jaar op 22 en
23 mei in Hotel- en Congres-centrum Papendal te Arnhem.Het ‘traditionele’ debat krijgt deze keer een bijzondere vorm onder leiding van de Argumentenfabriek.
Het programma en verdere informatie staat op de website van de BG-dagen.
Het mailadres is
bgdagen@nvab-online.nl


 

MasterClass NVAB
‘Actuele Thema's in de GGZ’ 

 

Op 17 juni organiseert de NVAB de MasterClass ‘Actuele thema’s in de GGZ’. Topics zijn:
- Stelselwijziging in de GGZ,
- Stagnatie in het herstel
  van psychische klachten,
- Verwijsfunctie bedrijfsarts.
Deze MasterClass is bestemd voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Meer informatie en inschrijven via de NVAB-website.
Begeleiden/
beoordelen
in kader ERD ZW

Werkgevers hebben ook voor werknemers die uit dienst zijn en een beroep doen op de Ziektewet re-integratie-verplichtingen. Deze zijn dezelfde als voor de werknemers in dienst. Er gelden wel bepaalde eisen (voor ex-werknemers een aparte registratie, informatieplicht).
De bedrijfsarts mag in geval van begeleiding/beoordeling in het kader van ERD ZW op eenzelfde wijze terugkoppelen naar de werkgever als voor werknemers in dienst (beperkingen en mogelijkheden, zie o.a. NVAB-Leidraad Bedrijfsarts en Privacy).

Ter informatie
Voor de zomer zal de NVAB de leidraad ‘Eigen Risicodrager voor de Ziektewet’ publiceren.


 

Eerste bijeenkomst seniorleden succesvol

Onder de titel “Binden en Boeien” was op 18 maart de eerste bijeenkomst van  seniorleden. Het is de aftrap voor meer activiteiten voor (bijna) seniorleden. Er is veel enthousiasme voor activiteiten maar de praktische invulling behoeft nog wat onderzoek. Lees verder op onze website.


 

De kracht van het rolmodel


De beroepsvoorkeuren van geneeskunde studenten sporen niet met de behoefte van onze maatschappij, zo mag je concluderen uit het onderzoek van Soethout en collega’s.  Er is nauwelijks belangstelling voor ouderengeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde.
We doen te weinig om de keuzes van geneeskunde-studenten te sturen….  Zie NTvG via deze link.


 

Ledenraadpleging

Volgende maand zal de NVAB haar leden weer rechtstreeks raadplegen om hun visie te horen op ontwikkelingen in de bedrijfsgezondheidszorg. De vorige ledenraadpleging was in 2010. De resultaten heeft het bestuur toen gebruikt als input voor het beleid dat is verwoord in de Strategische Leidraad 2010-2015 (pdf).  
 


 

 

Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp