Bedrijfsgeneeskundige Dagen

 

Inmiddels liggen de BG-dagen achter ons. We kijken terug op een succesvol congres met dagelijks zo’n 600 deelnemende bedrijfsartsen. Voor een terugblik geven we hier een impressie en dit zijn de foto’s.  De presentaties van de (gast)sprekers vindt u via deze link op onze website.
De BG-dagen 2016 zijn op 26 en 27 mei.
 

Bedrijfsarts niet goed bereikbaar voor huisarts

Afstemming over behandeling en beleid, over verwijzing naar de medisch specialist of een multidisciplinaire behandeling, overleg bij verschil van inzicht: een drietal voorbeelden wanneer de bedrijfsarts zal overleggen met de huisarts. Ook de huisarts zoekt steeds vaker contact met de bedrijfsarts, maar bedrijfsartsen zijn niet altijd goed bereikbaar. De NVAB ontving de afgelopen tijd signalen van huisartsen die op geen enkele manier in contact konden komen met de bedrijfsarts. De organisaties waarvoor deze bedrijfsartsen werkten, hadden het contact volledig afgeschermd. De NVAB benadrukt het belang van arbocuratieve samenwerking en vindt dat bedrijfsartsen bereikbaar moeten zijn voor overleg.
 

Nazorg Contact Punt vliegramp MH17


In uw werk in de BGZ kunt u te maken krijgen met mensen die nog dagelijks kampen met de gevolgen van de vliegramp met de MH17. Het kan zijn dat u daarbij tegen specifieke vragen, klachten of problemen aanloopt, waarover u graag even met een specialist van gedachten wisselt. Daarvoor kunt u nu terecht bij het Nazorg Contact Punt (NCP). Het is een hulploket dat in samenspraak met het ministerie van VWS is opgericht om professionele hulpverleners bij te staan, waaronder artsen, eerstelijns psychologen en medewerkers van Slachtofferhulp. Iedereen die als zodanig werkzaam is kan met het NCP contact opnemen voor advies en ondersteuning.
 

Half miljoen werknemers slachtoffer pesten op het werk

 


Ruim een kwart van de mensen in ons land is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gestart met een campagne om dit probleem tegen te gaan. De campagne is onderdeel van de 'Check je werkstress campagne' (looptijd 2014-2017). Naar nieuwsbericht en meer informatie over de campagne.
 

Werken met Kanker


Minister Asscher (SZW) schrijft de Tweede Kamer dat taboes rondom het werken met kanker moeten worden doorbroken, zodat (ex)kankerpatiënten weer aan de slag kunnen. In zijn brief kondigt hij maatregelen aan om het werken met kanker makkelijker te maken: o.a. de ontwikkeling van de Richtlijn Kanker en Werk. Daarmee is de NVAB inmiddels van start gegaan. Lees verder op de website van SZW.
 

 

Chemie tussen bedrijfsarts en arbeidshygiënist: studiedag

Deze geaccrediteerde studiedag is een gemeenschappelijk initiatief van Vlaamse en Nederlandse organisaties en vindt plaats op 7 oktober in Antwerpen. De VWVA en NVAB (bedrijfsartsen), NVVA en BSOH (arbeidshygiënisten), en CGC (Contactgroep Gezondheid & Chemie) brengen hun leden samen in deze ontmoetingsdag. Meer informatie vindt u via onze website.

 

Versterking voor Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie van het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (ABSG) heeft versterking nodig. Het ABSG heeft in april 2015 een deskundigheidsprofiel opgesteld voor accrediteurs van de wetenschappelijke verenigingen.Heeft u interesse om accreditatie-aanvragen te beoordelen of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een bericht naar
nvab@nvab-online.nl


 

ICOH congres

 

 
In juni vond in Seoul (Korea) het 31ste congres plaats van de International Organisation on Occupational Health.  Er waren 2.500 deelnemer (30 vanuit Nederland) en ook leden van de Comissie Internationale Betrekkingen van de NVAB waren vertegenwoordigd.  Er waren presentaties en discussiebijeenkomsten over veel relevante onderwerpen, zoals beroepsziekten, bedrijfsgezondheidszorg in de eerstelijn, preventie, duurzame inzetbaarheid en psychosociale  risico’s. Lees meer in het verslag van de CIB. 

Adviesaanvraag over chronisch zieke werknemer


Het Kabinet vraagt de SER advies over hoe Nederland het toenemend aantal chronisch zieken aan het werk kan houden en krijgen. Meer informatie op de website van de SER.


 

We wensen u een fijne vakantie 
Copyright © 2015
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp