Bedrijfsgeneeskundige Dagen

22 en 23 mei in Arnhem (Papendal)

 
Voorzitter Jurriaan Penders en directeur Kees van Vliet presenteerden de eerste resultaten van de NVAB-ledenraadpleging: 80% van de bedrijfsartsen krijgt positieve energie door de uitoefening van het vak, de Kernwaarden mogen op ruime steun rekenen en het gaat beter met de randvoorwaarden waaronder bedrijfsartsen het vak uitoefenen. De presentatie van Jurriaan Penders kunt u via deze link lezen.

Kees van Vliet liet zien wat het Kwaliteitsbureau de afgelopen tien jaar tot stand heeft gebracht: mono- en multidisciplinaire richtlijnen, de Vraagbaak, ruim 1500 visitaties en communicatie met leden over de NVAB en het vak. Verder blijkt dat een groot aantal leden bereid is om zich voor de vereniging in te zetten: een teken van de vitaliteit van de NVAB. De presentatie van Kees van Vliet vindt u hier
 

Ferdinand Grapperhaus over denkrichting SER


 
Ferdinand Grapperhaus, voorzitter SER-commissie Arbeidsomstandigheden, schetste tijdens de BG-dagen een denkrichting voor de arbeidsgerelateerde zorg. U vindt zijn presentatie hier.
De mogelijke scenario’s zijn nog in bespreking bij de SER-commissie en daarbij is input van ‘het veld’ nodig, ook van de NVAB. Meer hierover vindt u in deze nieuwsbrief in het artikel over het Debat en ook op onze website.

Op uitnodiging sprak Jurriaan Penders op 28 mei met de SER-commissie over kwaliteitsbeleid, opleiding en  maatwerkregeling. Samen met de LHV besprak de NVAB met de SER-commissie de contouren voor samenwerking met huisartsen en de organisatie van eerstelijns arbeidsgerelateerde zorg. De SER houdt voeling met de beroepsbeoefenaren en verwacht deze maand de plannen te kunnen presenteren.
 

Winnaar posterpresentatie: Yvonne Suijkerbuijk


 
Achttien onderzoekers dienden dit jaar een abstract in over verschillende thema’s in de bedrijfsgezondheidszorg. Carel Hulshof gaf aan acht van hen het woord om in een flitspresentatie een beeld te schetsen van hun onderzoek. De winnaar van de posterpresentaties dit jaar is Yvonne Suijkerbuijk (VUmc en KCVG). Zij voert een (kosten)effectiviteitsanalyse uit naar een implementatiestrategie voor Individual Placement and Support voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. 

Inleiding Carel Hulshof op de flitspresentaties.
 

Philip Thung wint Ramazziniprijs

Bedrijfsarts Philip Thung is de eerste winnaar van de Ramazzini-onderwijsprijs. Blij verrast nam hij op zijn vakantieadres de prijs in ontvangst en sprak de zaal toe.
 

 
Met deze prijs wil de NVAB de inzet van bedrijfsartsen voor onderwijs op het gebied van Arbeid en Gezondheid stimuleren en waarderen. De Ramazzini-onderwijsprijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan de beste opleider/docent.
Jurriaan Penders maakte de prijswinnaar bekend tijdens de BG-dagen en Philip Thung sprak de zaal toe vanuit zijn vakantieverblijf.

Lees meer op onze website over Philip Thung en de Ramazziniprijs.
 

Debat over toekomst bedrijfsgezondheidszorg


De Argumentenfabriek verzorgde op donderdag 22 mei drie masterclasses over de bedrijfsgezondheidszorg. Deelnemers discussieerden in deze masterclasses over argumenten voor en tegen bedrijfsgezondheidszorg in de huidige vorm.
Deze argumenten werden de volgende dag gepresenteerd als inleiding op het debat over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Met stemkastjes en discussies in kleine groepjes en plenair gaven de deelnemers input die Jurriaan Penders kon meenemen naar zijn gesprek met de SER op 28 mei over dit onderwerp.
Presentatie Argumentenfabriek tijdens plenair debat op 23 mei.
 

Eigenrisicodragers voor Ziektewet en/of WGA


De wetgever heeft er voor gekozen de financiële risico's van zieke vangnetters en WGA'ers over te hevelen naar de werkgever. Deze zal de arbeidsongeschikte (ex)-werknemers moeten en willen volgen. Wat is de rol van de bedrijfsarts hierin? Kan en mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen? Wat is dan de rol van de bedrijfsarts en welke risico's kleven aan een dergelijke rol? Deze en andere aspecten werden toegelicht door  Karien van Roessel en Rocco Kloots. Hun presentatie kunt u hier vinden.
 
De NVAB heeft over dit onderwerp twee werkwijzers gepubliceerd. U vindt ze op onze website.
 

 

Afscheid Els van der Putten 

Na bijna 40 jaar nam Els van der Putten afscheid van de NVAB. Zij werd toegesproken door Jurriaan Penders die haar ook een ‘receptenboek’ namens de leden aanbood. De dagvoorzitter Gregor Bak zong vervolgens vanachter de piano een speciaal voor Els gemaakt lied. De aanwezigen bedankten Els met een staande ovatie en daarna namen veel bedrijfsartsen nog persoonlijk afscheid van haar tijdens een informele receptie.

Els wil graag iedereen bedanken: ‘Het was een fantastisch afscheid. Het bezorgde me kippenvel en tegelijkertijd ervaarde ik een warm bad. Alle mooie woorden en het treffende lied van de dagvoorzitter hebben mij diep geraakt, om nooit te vergeten. Ook het receptenboek vind ik erg ontroerend.’


 

NVAB-handreiking  
Adviseren van organisaties door de bedrijfsarts 

 

 
Deze handreiking gaat over het uitbrengen van advies door de bedrijfsarts aan de leiding van arbeidsorganisaties. De handreiking geeft informatie en kennis in de vorm van een aantal do’s en don’ts, een checklist met randvoorwaarden en aanbevelingen over de attitude en competenties bij een adviesopdracht. Ook beschrijft de handreiking algemeen toepasbare proceskennis en biedt een handvat om de opdrachtgever/adviesvrager als organisatie te leren kennen en daarop adequaat gedrag als adviseur af te stemmen.
 
Tijdens de BG-dagen verzorgde Felicia Vizi (NSPOH) een parallelsessie met veel oefeningen over de handreiking gericht op informele machtsbronnen en beïnvloedingsmogelijkheden. Haar presentatie vindt u hier.

De Handreiking ‘Adviseren aan organisaties’ vindt u op onze website.


Oproep nieuwe leden CNN

Wilt u ook betrokken zijn bij de organisatie van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen? De Commissie Nascholing NVAB (CNN) zoekt nieuwe leden. Vanaf september 2014 starten de voorbereidingen voor de BG-dagen 2015. Maandelijks vindt er commissie-overleg plaats om de ideeën die in september worden verzameld uiteindelijk om te zetten in een tweedaags congresprogramma. Belangstelling? Aanmelden of meer informatie vragen kan via nvab@nvab-online.nl.


 

Inzetbaarheidsprofiel

In de Paradigmagroep is een instrument ontwikkeld  voor het omschrijven van de belastbaarheid: het inzetbaarheidsprofiel. Hoewel dit instrument nog in ontwikkeling is wat betreft validering en onderbouwing, wordt het nu al door de betrokken partijen geaccepteerd en kunnen bedrijfsartsen het gebruiken. Intussen wordt gewerkt aan een wetenschappelijke onderbouwing  en validering. Het profiel biedt een goede basis voor de communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts over de inzetbaarheid van cliënten.

In de Paradigmagroep is verder nadrukkelijk afgesproken dat UWV niet mag vragen om een FML: het aanleveren van informatie over belastbaarheid  is vormvrij.  Dit is ook vastgelegd in de nieuwsbrieven van  de Paradigmagroep.

Het Inzetbaarheidsprofiel kunt u downloaden via deze link naar onze website.

Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp