Copy

Werknemers fit en veerkrachtig houden

Dit congres vond plaats op 28 november 2012 tijdens de week van de Mentale Gezondheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NVAB, BA&O, NVvA en NVVK presenteerden aan 140 arboprofessionals drie nieuwe multi­disciplinaire richtlijnen over Agressie & Geweld, Tillen en Werkdruk. Na vier korte plenaire sessies werden de richtlijnen in drie interactieve workshops behandeld en enthousiast ontvangen. De dag werd afgesloten met een informele alcoholvrije borrel.Verbeterde adviezen en interventies voor duurzame inzetbaarheid

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB, verwelkomde de 140 deelnemers die afkomstig waren uit de vier beroepsgroepen van kerndeskundigen. Hij benadrukte het belang van duurzame inzetbaarheid en de rol die arboprofessionals daarbij kunnen en moeten spelen. Harry Tweehuysen, voorzitter BA&O, bevestigde dit en concludeerde dat de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen leidt tot (nog) meer samenwerking en afstemming, en daarmee tot verbeterde adviezen en interventies voor duurzame inzetbaarheid

Wetenschap en duurzame inzetbaarheid

Carel Hulshof, hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, belichtte de invloed van werk op gezondheid. Werk heeft een positieve invloed op inkomen, contact, leren, verhoging eigenwaarde en sociaal functioneren. Bovendien bevordert werken herstel van ziekte en aandoeningen en vormt werken een platform voor (gezondheids) interventies. De risico’s van (slechte) werkomstandigheden zijn ongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen. Gezondheid is een belangrijke randvoorwaarde voor vitaliteit, bevlogenheid en productiviteit. Een slechte gezondheid leidt tot verzuim, arbeidsongeschiktheid en kosten.
Beide invalshoeken, de invloed van werk op gezondheid en de invloed van gezondheid op werk, vormen samen de basis om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Arboprofessionals en duurzame inzetbaarheid

“Houd mensen aan het werk en krijg personen met gezondheids­problemen aan het werk.” Dat was de oproep van Lex Burdorf, hoogleraar volksgezondheid, aan arboprofessionals. 50% van de ziektelast komt door bekende determinanten, en deze oorzaken van ziekten kun je aanpakken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen langer doorwerken? Burdorf stelt de volgende maatregelen voor:
  • Gezondheid
    Stuur op verbeteren gezondheid (leefstijl), behoud werkvermogen bij gezondheidsproblemen en aanpassingen op werk.
  • Arbeidsomstandigheden
    Stuur op verbeteren arbeidsomstandigheden omdat belasting op het werk leidt tot slechter functioneren en verzuim, etc.
  • HR-beleid
    Stuur op werk-privé balans, duidelijkheid organisatiedoelen, waardering vanuit leiding en leiderschapsstijl. Arboprofessionals hebben daarvoor volop kansen en mogelijkheden.
Week van de Mentale Gezondheidszorg op het Werk

26 t/m 30 november 2012
Gezondheid is van primair belang voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. En daarmee cruciaal voor participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Omgekeerd kan werk ook bijdragen aan een evenwichtig en gezond bestaan.
Tegen die achtergrond organiseerden NVAB, TNO, Trimbos-instituut en ministerie van Veiligheid en Justitie op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ieder een congresdag. De Slotconferentie op 30 november werd georganiseerd door het ministerie van SZW zelf. Centraal stonden de lessen uit de eerder gehouden conferenties en aanbevelingen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.
@Jurriaan Penders twitterde over deze dag:Workshops over drie nieuwe richtlijnen voor arbo­professionals

Alle deelnemers maakten in drie workshoprondes kennis met de nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Verminderen tilbelasting ter preventie van rugklachten

De workshop over de richtlijn tilbelasting startte met een korte inleiding over evidence based richtlijnontwikkeling en het proces van het ontwikkelen van deze richtlijn. Daarna werd de richtlijn zelf toegelicht en passeerden uitgangspunten en praktische toepasbaarheid de revue. Op basis van casuïstiek discussieerden de deelnemers in kleine groepen. De resultaten uit die discussies  werden vervolgens naast de aanbevelingen in de richtlijn gelegd en verder uitgediept.

Werkdruk

De workshop startte met een filmpje over stress en praktische tips voor mensen om met stress om te gaan. Vervolgens kwam de richtlijn aan bod. Het meten en monitoren van kwantitatieve werkdruk is de focus van de richtlijn. Die doet concrete aanbevelingen voor meetinstrumenten en frequentie van meten.
Organisatorische en individuele interventies werden bediscussieerd naar aanleiding van een casus uit de praktijk. Tenslotte werden de interventies uit de richtlijn toegelicht.

Agressie en geweld

Tijdens de workshops werd  een klassieke bedreigende situatie nagespeeld en aan de hand daarvan werd met de zaal besproken wat er zoal komt kijken bij preventieve interventies en bij de eerste opvang. Daarna werden de hoofdlijnen van de nieuwe richtlijn toegelicht. De richtlijn biedt een overzicht van interventies waar overtuigend bewijsmateriaal voor is gevonden. Een goede voorbereiding op een taak biedt het vertrouwen bestand te zijn tegen wat op je af komt en dat vertrouwen is pure winst. Of, zoals een deelnemer het krachtig samenvatte “als je parkeerwachters zonder training de straat op stuurt zitten ze binnen veertien dagen ziek thuis”.


Foto: DvanSteenMeer lezen?

Alle presentaties van
28 november vindt u op
de NVAB-website.

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp