Copy

Nieuwe vorm, nieuwe naam!

Vandaag verschijnt het NVAB-nieuws in een nieuw jasje. Graag willen we ook een nieuwe naam lanceren. We nodigen alle lezers uit om een sprankelende en inspirerende naam te bedenken. De winnaar ontvangt een leuke verrassing. Stuur uw idee uiterlijk 15 februari naar kwaliteitsbureau@nvab-online.nl.


Marktwerking, wordt u er blij van?

Tweederde van de ZZP-ers hebben hun arbeidsongeschiktheid niet afgedekt. "Het wordt weer tijd voor een inhoudelijk concept in plaats van financiële spelregels" zo stelt NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg in zijn column in Medisch Contact.


Voorzitter NVAB: financiering opleiding bedrijfsarts via Opleidingsfonds

Staatssecretaris De Krom (SZW) beantwoordde vragen van het kamerlid Voortman (GroenLinks) over de terugloop van het aantal bedrijfsartsen. De NVAB vindt het onbegrijpelijk dat de opleiding tot huisarts en medisch specialist wel wordt betaald uit het Opleidingsfonds en de opleiding tot bedrijfsarts niet. De reactie van voorzitter Pieter Rodenburg leest u hier. De Kamervragen en de antwoorden vindt u hier.


Haal het beste uit je zelf:
BG-dagen 2012

Dit jaar zijn de BG-dagen op 24 en 25 mei. Beide dagen kennen een interessant en levendig programma met plenaire en interactieve sessies en ruimschoots de mogelijkheid om te vertoeven ‘in de wandelgangen’. Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u via deze link naar de NVAB-website.

Bedrijfsarts teveel bezig met verzuim

Bedrijfsartsen moeten meer afstand nemen van verzuimbegeleiding. Als zij zich richten op preventie, kan het imago van hun vakgebied verbeteren en is het bedrijfsartsentekort straks minder nijpend, zegt bestuursvoorzitter Pieter Rodenburg in het maandblad Arbo. Lees het hele artikel hier.


Bedrijfsartsen in het nauw

In dit artikel in Medisch Contact staat dat de markt voor arbodienstverlening al jaren buitengewoon roerig is. De liberalisering van de markt moest leiden tot concurrentie. De NVAB maakt zich zorgen ‘omdat wij verwachten dat de krimp nog wel even doorzet, en het huidige kabinet geen aanstalten maakt om zó te sturen dat de behoeftes wel gedekt worden.’

Gratis e-learning via NVAB TV

Ischemische Hartziekten is de eerste nascholingsmodule op NVAB TV. De module biedt antwoord op tal van vragen. Ook de relatie tussen de richtlijn Hartrevalidatie 2011 en de NVAB-richtlijn krijgt de nodige aandacht. Hier vindt u meer informatie.
Informatie over visitatie op NVAB TV

Een succesvol afgesloten visitatieproces is verplicht en duurt ongeveer een jaar. Aanmeldingen begin 2012 leiden tot visitaties begin 2013. Meer informatie bieden wij u in een film via onze website. In drie kwartier bieden we inzicht in wat er van u verwacht wordt en hoe het proces verloopt. Het bestuur heeft enkele aanpassingen op het Visitatiereglement aangebracht. Deze kunt u lezen via deze link.

Visitator worden?

Op vrijdag 13 en woensdag 25 april vindt de volgende training plaats voor nieuwe visitatoren. Meer informatie vindt u hier.


Ruim helft bedrijfsartsen gevisiteerd

Inmiddels is meer dan de helft van alle bedrijfsartsen gevisiteerd en een goedgekeurd Individueel Verbeter Plan. Voor de verdere professionalisering van het bedrijfsartsenvak is dit een belangrijke mijlpaal. Alle informatie over visitatie vindt u hier.

Lijden of leiden door de recessie?

De beroepsvereniging voor Arbeids- & Organisatiedeskundigen organiseert op vrijdag 23 maart aanstaande een congres over Leiderschap in tijden van crisis of recessie. Ook de thema’s flexibiliteit en inzetbaarheid komen aan bod. Meer informatie leest u op de website van de organisatie. Copyright © 2012 *|LIST:COMPANY|*.