NVAB ondertekent depressiedeal

 

 


Tijdens de Alles is gezondheid-conferentie heeft bestuurslid Han Ceulen namens de NVAB, samen met 18 andere partijen, de Depressiedeal getekend. De 19 partijen committeren zich om het  Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren dat minimaal vijf jaar zal duren. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent. Lees verder... 

Richtlijn-App
Ischemische hartziekten


De praktische richtlijn-app ischemische hartziekten (geschikt voor Android- en Apple) is tot nu toe ruim 300 keer gedownload. Graag nodigen we bedrijfsartsen nogmaals uit gebruik te gaan maken van deze gratis app, zodat we kunnen leren van de ervaringen die daarmee opgedaan worden. Later dit jaar volgt een evaluatie.
U vindt de app in de Google Play en Apple App Store.
Klik hier voor meer informatie.
 Geneeskundige verklaring beroepschauffeurs nog steeds verplichtBegin 2015 is de Medibuspas vervallen. De verplichting voor een beroepschauffeur om een geldige geneeskundige verklaring bij zich te hebben is echter niet afgeschaft. In de praktijk wordt soms ten onrechte gedacht dat sinds 2015 ook de geneeskundige verklaring is komen te vervallen.
 

 

Coschap-plaatsen gezocht

Het IOSG (Interfacultair Overleg Sociale Geneeskunde) constateert een toenemend tekort aan stageplekken binnen de Sociale Geneeskunde.

De laatste jaren moet, bij gebrek aan voldoende stageplaatsen, een toenemend beroep worden gedaan op praktijkstages buiten de sociaal geneeskundige hoofdstromen. Het IOSG ziet dit als een ongewenste ontwikkeling, en dat vindt de NVAB ook.

Wij doen dan ook een dringend beroep op bedrijfsartsen om meer coschappen te begeleiden, zodat zoveel mogelijk studenten kennis kunnen maken met het mooie beroep van bedrijfsarts. Een noodzaak voor het voortbestaan van ons vak!

Wanneer u een stageplaats wilt aanbieden of daar meer over wilt weten kunt u een mail sturen naar Marc Soethout (voorzitter IOSG onderwijsgroep): mbm.soethout@vumc.nl
 

ArboUnie en VUmc starten academische werkplaats


Eind december is het convenant tussen ArboUnie en VUmc ondertekend door verschillende partijen. Met de Academische Werkplaats wordt de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de arbodienstverlening verder bevorderd. ‘Dit willen we bereiken door het ontwikkelen en onderbouwen van evidence-based methoden, tools en instrumenten en het vaststellen van de effectiviteit van interventies. Daarnaast richten we ons op het introduceren van bedrijfsgeneeskunde aan studenten geneeskunde, het begeleiden van de wetenschappelijke stage van basisartsen in opleiding tot bedrijfsarts en het bijdragen aan bij- en nascholing van professionals’, aldus Allard van der Beek (hoofd afdeling sociale geneeskunde).

 

Save the date

 
5 april 2017
ALV
Domus Medica
Klik hier om aan te melden.

8 en 9 juni 2017
Bedrijfsgeneeskundige Dagen
DE BEDRIJFSARTS, KOMPAS NAAR DE TOEKOMST!
Papendal
Meer informatie volgt snel


 

Visitatie Revisited

 

 
Op 3 februari vond het symposium Visitatie Revisited plaats, dat in het teken stond van het nieuwe model visitatie 2.0.

Dit symposium was tevens het afscheid van Jos Manders, senior-beleidsmedewerker van de NVAB en mede-grondlegger van de NVAB-Kwaliteitsvisitatie.
Lees verder…
 

Good practices preventie gezocht voor TBV


'De bedrijfsarts herontdekt' is een groep bedrijfsartsen die preventie goed op de kaart wil zetten en wil laten zien dat de stap naar preventie vaak kleiner is dan men denkt.  

In dat kader is een jaar geleden een artikelenreeks 'Good Practices' in TBV gestart met mooie voorbeelden uit de praktijk op het gebied van preventie. Het idee is dat het delen van deze voorbeelden uit de bedrijfsgezondheidskundige praktijk kan helpen om, naast de belangrijke verzuimbegeleiding, meer aandacht te schenken aan preventie.

De vraag aan onze collega bedrijfsartsen is om inspirerende praktijkvoorbeelden op te schrijven en in te sturen voor publicatie in TBV. De tekst mag ongeveer 500 woorden bevatten. U kunt uw good practice-voorbeeld sturen naar Jacques van der Vliet; javandervliet@upcmail.nl
 

WIZA zoekt nieuwe energie!

Wie interesse heeft om een energiebrengende rol te vervullen in deze Werkgroep Infectieziekten en Arbeid kan zich melden via
nvab@nvab-online.nl
U kunt meer lezen in het WIZA jaarverslag 2016.
 

Vervolg campagne ‘Bedrijfsarts worden’

 
 

De NVAB heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van SZW om vervolg te geven aan de succesvolle campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’.

De NVAB  hoort veel positieve geluiden over de campagne, waarbij 10 ambassadeurs zich inzetten om het vak te promoten.

De campagne is een initiatief van de NVAB, brancheorganisaties OVAL en Kwaliteit op Maat, en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO.


Copyright © 2017
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp