Copy
Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.

Met zoveel kwaliteit binnen boord moet het lukken om er weer een prachtig verenigingsjaar van te maken. Het einde van de wereld ligt achter ons. Dat maak je maar één keer in je leven mee. Voor 2013 dus nieuwe kansen: grijp ze!


Jurriaan Penders, voorzitter


2013 wordt een belangrijk jaar voor de toekomst van de bedrijfsarts. Het is belangrijk dat de visie van de NVAB door de ministeries en de politiek wordt meegenomen in de beleidsontwikkeling. Vol enthousiasme ga ik daar samen met bestuur en bureau weer veel aandacht aan geven.Herman Spanjaard, secretaris bestuur


Bedrijfsarts in 2013: laat uw meerwaarde nóg duidelijker zien!


Peter Coffeng, bestuurslid


Een gezond 2013 met meer werkplezier en leerzame momenten toegewenst.


Gerda Jekel, secretaresse Kwaliteitsbureau


Ik hoop dat de geneeskundestudenten zich in 2013 massaal gaan inschrijven voor die toch zo leuke en boeiende opleiding tot bedrijfsarts!


Kees van Vliet, directeur


Wij krijgen steeds meer signalen over collega's die in de knel zitten. Het moet in 2013 een belangrijk aandachtspunt voor de NVAB zijn om die collega's vanuit de NVAB te ondersteunen en de ontvangen signalen te vertalen in acties richting politiek en beleid.


Els, Mijnie, Bernie en José, Secretariaatsbureau


Wij danken u voor de prettige contacten het afgelopen jaar en wensen u allen fijne feestdagen en een mooi 2013 toe.


Angelique Meijer, bestuurslid


Ik wens dat wij als bedrijfsartsen de 10 kernwaarden van de bedrijfsarts in 2013 gaan omarmen en openlijk uitdragen en naleven bij onze klanten (werknemers en werkgevers) en onze eigen werkgever (indien van toepassing).


Marian Lebbink, projectcoördinator Kwaliteitsbureau


Ik wens je een gelukkig, gezond en boeiend 2013 in een professioneel onafhankelijke positie.


Arianne Lindhout, bestuurslid


De beste wensen voor 2013 waarin u met plezier kunt werken en daarmee een bijdrage kunt leveren aan de participatie. Weet dat de NVAB u hierbij steunt!


Marlo van den Kieboom, bestuurslid


Ik hoop dat 2013 het jaar wordt waarin de samenwerking tussen de partijen in het poortwachter traject verbeteren, dat de paradigma’s tussen de partijen opgelost worden en de werknemers goed begeleid gaan worden naar arbeid die past bij hun mogelijkheden en daardoor duurzaam inzetbaar blijven.


David Bruinvels, projectleider Kwaliteitsbureau


Ik wens iedereen vooral een gezond, plezierig en loonsanctievrij 2013 toe!


Jos Manders, senior beleidsmedewerker Kwaliteitsbureau


Duurzaam inzetbaar…….. begint bij jezelf………met zowel  lichaam, geest als professie.


André Weel, projectleider Kwaliteitsbureau


Doe wel, maar zie ook om! Van wat vroeger was kun je een boel leren. En fouten die al gemaakt zijn hoef je niet meer te maken. Ga in 2013 naar het ICOH-congres over de geschiedenis én de toekomst van de arbeidsgeneeskunde. Onderzoek van het verleden zegt iets over de toekomst. Ik wens u een history-based future!


Jacqueline Gerritsen, beleidsmedewerker Kwaliteitsbureau


Ik wens voor 2013 dat arbodiensten, universiteiten en opleidingsinstituten zich samen met de NVAB willen inspannen om studenten de kans te bieden om actief kennis te maken met de bedrijfsgeneeskunde, opdat ze kunnen ontdekken wat een veelzijdig, aantrekkelijk vak dit is.

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
 Wilt u zich voor deze nieuwsbrief uitschrijven?