Beroepsziekten

 
Het NCRV-programma Altijd Wat Monitor startte vorig jaar november een onderzoek over mensen met een beroepsziekte. De resultaten werden gepresenteerd in een uitzending op 5 februari jl.
Mensen met een beroepsziekte krijgen weinig aandacht en ondersteuning. Hoe komt dat? In de uitzending kwamen onder andere de Inspectie SZW, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en mensen met een beroepsziekte aan het woord.
Volgens de NVAB hoort het opsporen, herkennen, en behandelen van beroepsziekten tot de kerntaak van bedrijfsartsen. Zie statement op onze website.
 

Tien jaar Kwaliteitsbureau NVAB


Dit jaar viert de NVAB het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau. Op 19 september 2014 zal het Jubileumsymposium plaatsvinden. Het jaar is in ieder geval goed gestart met de opdracht van het ministerie van SZW voor vijf nieuwe projecten. Eén project is gericht op verhoging van de instroom in de bedrijfsartsenopleiding. De andere vier staan in het teken van  richtlijnontwikkeling. De NVAB en de NVVG werken bij deze projecten samen aan hun kwaliteits- en richtlijnenbeleid.
 

‘Alles is Gezondheid’:
Nationaal Programma Preventie


 
Op 5 februari vond de conferentie ‘Alles is gezondheid’ plaats op initiatief van de ministeries van VWS en SZW. De NVAB heeft tijdens deze bijeenkomst een pledge gepresenteerd. Volgens de NVAB kan de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter. Samen met het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid vindt de NVAB dat het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) een belangrijk instrument is om de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen. Een periodiek ingezet, doelgericht PMO draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen. Lees verder op onze website.
 

Regie verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts


 
De NVAB krijgt regelmatig vragen over de rol en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding. Juridisch is de bedrijfsarts wat betreft verzuimbegeleiding verantwoordelijk voor “het geheel van de arbeidsgezondheidskundige advisering, de afstemming van de diverse onderdelen daarvan en de daarop gebaseerde adviezen aan werkgever en werknemer.” In de NVAB-Leidraad Casemanagement en in het KNMG-document Taken en verantwoordelijkheden bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en re-integratie is meer te lezen over de rol en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.
 

Adreswijziging

Het Kwaliteitsbureau heeft de werkzaamheden van het  Secretariaatsbureau inmiddels  overgenomen. De contactgegevens zijn:

E nvab@nvab-online.nl
T 030-2040620

Postadres
Postbus 2113, 3500 GC Utrecht

Bezoekadres
Churchilllaan 11, Utrecht
 

 

MasterClass NVAB 

Op 15 april organiseert de NVAB samen met Mind at Work de  interdisciplinaire MasterClass ‘Weer aan het werk met de DSM’. Topics zijn Diagnose, Tools en Ketensamenwerking. Keynote speaker is Prof.dr. G.C.G. (Trudy) Dehue, wetenschapsfilosoof.
Deze MasterClass is bestemd voor: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeids- en organisatiepsychologen NIP en psychologen arbeid en gezondheid NIP. Meer informatie en inschrijven via de NVAB-website. 

BG-dagen 2014

De Bedrijfsgeneeskundige Dagen zijn dit jaar op 22 en 23 mei in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Het thema is ‘Bedrijfsarts werkt’.
Het jaarlijks terugkerende debat krijgt deze keer een bijzondere vorm onder leiding van de Argumentenfabriek. Binnenkort staat het programma op de website van de BG-dagen: www.bgdagen.nl.
Het mailadres is
bgdagen@nvab-online.nl
 


 

Werk aan de winkel

Bedrijfsartsen moeten zich richten op functioneel herstel van hun patiënten en daarbij een actievere rol spelen. Dit schrijft Frank Jungbauer naar aanleiding van de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het subacromiaal pijnsyndroom’ in het NTvG.


 

Oproep

Onderzoek wijst uit dat er grote discrepantie is in hersteladviezen na chirurgische ingrepen tussen chirurgen, huis-, en bedrijfsartsen. Het VUmc gaat een project uitvoeren gericht op consensus in hersteladviezen en zoekt hiervoor 12 bedrijfsartsen die willen deelnemen aan een Delphi-procedure. In een Delphi procedure komen experts door meerdere (schriftelijke) rondes op een specifiek gebied tot consensus. In dit geval betreft het consensus over herstel-adviezen na:
1  cholecystectomie
2  appendectomie
3  hernia repair
4  segmentele colonresectie
5  prostatectomie

Periode
maart t/m juni 2014

Tijdsinvestering
ongeveer 8 uur per deelnemende bedrijfsarts

Werkzaamheden
literatuur lezen, vragenlijsten invullen en twee keer deelnemen aan een consensusbijeenkomst

Vergoeding
800,- Euro per bedrijfsarts (exclusief reiskosten à 0.19 cent/km) bij volledige deelname

Meer informatie
prof. dr. Han Anema, hoogleraar Sociale Geneeskunde, h.anema@vumc.nl

Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp