Copy

Uitnodiging oratie

Op donderdag 11 oktober 2012 om 16.00 uur zal Prof. dr. Carel T.J. Hulshof, vanwege de NVAB benoemd tot Bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, zijn oratie uitspreken getiteld:
Blijven zagen
over wetenschap en praktijk in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui, Amsterdam.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.

[In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de aula is bereikbaar met de trams 1, 2, 4, 5, 9 ,16, 24 en 25, halte Spui].
Richtlijn ‘Bewegen en Gezonde Voeding’

Leefstijlinterventies gericht op meer bewegen en gezonde voeding kunnen effectief en haalbaar zijn om overgewicht op de werkvloer te voorkómen. Echter, door het ontbreken van praktische methoden en materialen is het vaak lastig voor bedrijfsartsen om leefstijlinterventies in te zetten. Samen met de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc ontwikkelde de NVAB daarom een richtlijn voor balans in beweging en voeding op de werkplek. Volgens de richtlijnprocedure van de NVAB vond een praktijktest met de conceptrichtlijn plaats. Balance@Work onderzoeker Lisanne Verweij voerde deze test uit en onderzocht in de vorm van een RCT de (kosten-) effectiviteit van de richtlijn met 16 bedrijfsartsen en 523 werknemers. Uit dat onderzoek blijkt dat de richtlijn niet effectief is. Er werd geen verschil gevonden op beweeggedrag, snacken, gewicht en middelomtrek, bloeddruk, cholesterol en kwaliteit van leven. Ook is de richtlijn niet kosteneffectief gebleken. Ten opzichte van de controlegroep consumeerden werknemers uit de interventiegroep wel 1.9 stuks meer fruit per week. Verder was er een hoge mate van tevredenheid onder de bedrijfsartsen en werknemers. Ook blijkt er een breed draagvlak te zijn onder werkgevers en bedrijfsartsen voor een dergelijke richtlijn.
 
Geen verdere ontwikkeling richtlijn, wel aanbevelingen
In haar proefschrift ‘occupational health guideline for preventing weight gain among employees’ concludeert Lisanne Verweij dat grootschalige invoering van de richtlijn niet is aan te bevelen. Naar aanleiding hiervan heeft de NVAB besloten om de richtlijn niet verder te ontwikkelen. Wel zal de NVAB aanbevelingen formuleren welke interventies bedrijfsartsen kunnen inzetten om werknemers aan te zetten tot meer bewegen en gezonde voeding.
 
Promotie Lisanne Verweij
Lisanne Verweij zal op maandag 1 oktober 2012 om 11:45 uur in de aula van de VU in Amsterdam haar proefschrift verdedigen. Belangstellenden zijn uitgenodigd om de promotie bij te wonen!


Borstvoeding en werken gaat niet vanzelf

Vrouwen die borstvoeding geven, moeten op hun werk niet blootgesteld worden aan risicofactoren die gevaarlijk zijn voor (de gezondheid van) het kind. Denk bijvoorbeeld aan giftige stoffen, infectieziekten, chronische stress en extreme warmte of extreme kou. In het werk kunnen verschillende risicofactoren voor borstvoeding zijn. Zo zijn er giftige stoffen en infectieziekten die de samenstelling van de moedermelk veranderen en mogelijk gevaren voor (de gezondheid van) het kind opleveren. Dan is het verstandig het contact met dergelijke stoffen te vermijden. Ook zijn er risicofactoren die melkproductie, melkvolume of melk toeschietreflex beïnvloeden en dat kan invloed hebben op het slagen van de borstvoeding. Langdurige blootstelling aan deze risicofactoren zou de duur van het geven van borstvoeding kunnen verkorten. Maar ook chronische stress (ook in het werk) kan leiden tot een verminderde melkproductie. Lees verder.

Nieuwe E-Learning modules in voorbereiding

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor twee e-learning modules over Vaccineren en Diabetes en Arbeid.
Beide modules gaan deel uitmaken van het pakket van geaccrediteerde nascholingen voor de bedrijfsarts. Vanaf  november zijn deze nascholingen gratis via NVAB TV te volgen.

Praktijkperikel: Stuurman met ‘kegel’

Een stuurman wordt verdacht van alcoholgebruik. Hij begint de dienst al met ‘een kegel’, maar ontkent dat hij teveel gedronken heeft. Collega’s willen liever niet meer met hem samenwerken en melden dit aan de leidinggevende. De leidinggevende vindt het lastig om dit probleem zelf op te pakken en verzoekt de bedrijfsarts om ondersteuning. Hij suggereert een alcoholtest. Hoe nu verder?Behandel RSI-klachten niet alleen lokaal

Patiënten met RSI hebben niet alleen problemen in de aangedane arm. Ook in de arm zonder klachten zijn spierdoorbloeding, zuurstofopname en vaatfunctie sterk verminderd. Dat concludeert promovendus Jaap Brunnekreef.
Verder blijkt dat de spierkarakteristieken van patiënten met RSI-klachten anders zijn dan van gezonde vrijwilligers. Zo kenmerkt het spierweefsel van RSI-patiënten zich door een snellere vermoeidheid.
De behandeling van RSI moet hierdoor breder van opzet zijn dan alleen het lokaal behandelen van de klachten, stelt Brunnekreef.

Proefschrift
Jaap Brunnekreef promoveerde 5 september op zijn proefschrift ‘Repetitive strain injury: a novel focus on an ancient problem’.
Bron: Radboud Universiteit Nijmegen


Ergonomie met Hand en verstand

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie bestaat 50 jaar en het het Jubileumcongres vindt plaats op 25 en 26 oktober in Amersfoort. Meer informatie over het interactieve congres vindt u op de congreswebsite van de NVvE.

 

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp