Copy
NIEUWE AANVRAAGPROCEDURE
Beste audiovisuele professional
Beste aanvrager van steun bij het Film-, Media- en Gamefonds
 
Het Vlaams Audiovisueel Fonds werkt voortdurend aan de verbetering van de aanvraagprocedures en de verwerking van dossiers. In het najaar van 2015 zetten we een grote stap voorwaarts met de lancering van een online portaal voor steunaanvragen. Via dit platform kunt u voortaan zelf uw eigen account aanmaken en uw aanvragen online indienen en beheren.  

Alle deadlines vanaf 30 september zullen via het online platform verlopen. Vanaf 3 september zal de toepassing om aanvragen in te dienen, beschikbaar worden gesteld op onze website.

Deze nieuwe aanvraagprocedure vervangt het digitaal verzenden van het aanvraagdossier voor de domeinen Creatie, Vorming en Duurzaamheid, Publiekswerking, Promotie. Binnen het domein Creatie zal het nog steeds verplicht zijn om daarnaast ook 1 papieren exemplaar in te dienen.

We kiezen er bewust voor om de aanvraagprocedure zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te houden. Desondanks zal dit een grote aanpassing vergen. Aanvragers die moeilijkheden ondervinden zullen daarom vanaf 3 september tot het einde van het kalenderjaar iedere woensdag in de kantoren van het VAF terechtkunnen. Zo kunnen ze samen met een medewerker een online aanvraag indienen. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via info@vaf.be. Daarnaast zal u uiteraard voor alle problemen of vragen via e-mail bij het VAF terechtkunnen en voorzien we een FAQ op onze website.

Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap vooruit zetten met het oog op de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures en zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te begeleiden om de overgang vlot te laten verlopen.
   

 

Copyright © 2015 Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), All rights reserved.
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wordt ondersteund door de Vlaamse ministers van Cultuur, van Media en van Onderwijs. Het VAF heeft tevens een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse minister van Economie in het kader van Screen Flanders.