Onsdag 25 april markeres den internasjonale Støyfri Dag med temakonferanse om støy i arbeidslivet og utdeling av årets støypriser. Dagen ble innstiftet i 1996 av League for the Hard of Hearing, USA.

STØYFRI DAG: INVITASJON TIL SEMINAR OG PRISUTDELING
Onsdag 25 april markeres den internasjonale Støyfri Dag med temakonferanse om støy i arbeidslivet og utdeling av årets støypriser. Dagen ble innstiftet i 1996 av League for the Hard of Hearing, USA. Det er tolvte gang dagen markeres i Norge. Dagen brukes av myndigheter og nettverk av helse- og miljøorganisasjoner til å sette fokus på skadelig støy og lydmiljøer i samfunnet, i arbeidsliv og i offentlige, åpne rom.

En av de store støyutfordringer i dag helserisikoen mange utsettes for på grunn av støy på arbeidsplassen. Hørselsskader er den klart hyppigste yrkesskade i norsk arbeidsliv.

Konferanse om støy i arbeidslivet
I anledning Støyfri Dag arrangerer Norsk forening mot støy i samarbeid med Arbeidstilsynet en åpen formiddagskonferanse om arbeidslivsstøy. Programmet vil belyse resultater og tiltak i norsk tilsynsvirksomhet, og også presentere en bransje som har iverksatt et omfattende program for å redusere støy og antall støyrisiko.

Utdeling av årets støypriser
Konferansen vil bli avsluttet med at Norsk forening mot støy deler ut årets støypriser: Støydempern og Snegleprisen.

Program

10.00 -     Åpning ved daglig leder Hanne Herrman, Norsk forening mot støy
10.15    -  Arbeidstilsynets støyprosjekt 2012 . v. Anne Sørum, Arbeidstilsynet Indre Østland
10.55    -  Kort pause
11.00    -  Samarbeidsprosjektet Støy i petroleumsindustrien. Bakgrunn, situasjon, organisering, metodikk, oppgavefordeling, tidsplan og mål. Nyttige lærdommer. Reidulf Klovning,prosjektleder STØY, OLF
11.35   -  Spørsmål
Kort pause
11.50  - Norsk forening mot støy: Tildeling av Årets støypriser  v. styreleder Tone Tellevik Dahl


Gratis adgang, påmelding. Enkel servering.
Av hensyn til servering, påmelding til post@stoyforeningen.no
Spørsmål om arrangement. Bruk helst epost. Eller telefon: 22 87 04 20

Sted:
Norsk forening mot støy, (Oslo Hospital)
Den historiske salong
Ekebergveien 1 A, 0192 Oslo
(Stoppested Oslo Hospital for kollektivreise med trikk 18/19 Ljabru/Holtet)

Hvem får årets støypriser?

Etter seminaret blir det utdeling av årets støypriser. Æresprisen gis for særlig fortjenestefull innsats for å redusere eller eliminere støy og/eller negative konsekvenser av støy. Snegleprisen gis til den eller de som ut fra muligheter eller posisjon har vist spesiell sendrektighet i å bidra til å redusere eller eliminere støy eller støyens konsekvenser.
Tidligere vinnere av årets støypriser: 

Årets støydemper. I fjor gikk prisen til seniorforsker og gjesteprofessor Ulf Sandberg, VTI, Sverige. Han fikk prisen for sin forskning og dokumentasjon som ligger til grunn for nye, skjerpede EU-støykrav til biler og bildekk som nå er på trappene, og som vil bidra til å redusere veitrafikkstøy i Norge. Tidligere vinnere av ærespisen er seniorforsker Truls Gjestland, Sintef (2010), ordfører Simen Bjørgen, Lom (2009), Nils Faarlund, Norsk Høgfjellskole (2008), og Asle Melvær, daværende Hydro, nå Statoil, i 2007.

 

Snegleprisen. I 2011 fikk norsk TV2 som ledende aktør i norsk reklamefinansiert fjernsyn, snegleprisen på vegne av seg selv og sin bransje. Prisen gikk til redaktør Alf Hildrum for praksisen med at TV-reklamer støyinvaderer hjemmet, ved at reklamen sendes med høyere eller med mer massiv lyd enn programmet den avbryter, og derfor oppleves som støy. Tidligere vinnere av snegleprisen: Miljødepartementet ved Erik Solheim, (2010) for sendrektighet i bekjempelse av støyen. Før dette: Formannskapet i Kristiansand kommune (2009), Oslo Havn (2008), og Statens vegvesen i 2007.

-------------

Støy er forurensningens grå eminense som pr i dag plager flest mennesker i Norge. I arbeidslivet utgjør støyskader 64 prosent av de rapporterte skadene. Støyproblemet i det noske samfunn er omfattende. 1,7 millioner mennesker lever med støy ved egen bolig i Norge i dag; 0,5 millioner er sterkt plaget av støy. Hørselskader topper yrkesskadestatistikken. Årlig dør mennesker av støyrelaterte sykdommer, barn får nedsatt læringsevne, mange sliter med depresjoner og redusert livskvalitet fordi de mangler gode lydmiljøer og tilgang til stillhet.


follow on Twitter
| friend on Facebook | forward to a friend 
Copyright © 2012  Norsk forening mot støy, All rights reserved.
Bruk gjerne stoffet med kildeangivelse.
Editor: Ulf Winther, ulf@stoyforeningen.no
Les mer om Norsk forening mot støy:
www.stoyforeningen.no                            www.stoysvakedekk.no