Copy

Nieuwsbrief Kenniscentrum Herbestemming Noord 2016

View this email in your browser
Nieuwsbrief Herbestemming Noord
Herbestemming Noord VAB beleid
Herbestemming Noord over vrijkomende agrarische gebouwen

Een dag op stap met Herbestemming Noord

Ook in 2016 is Herbestemming Noord actief. Voor dit jaar zijn er vier thema's geselecteerd waarover wij meer willen leren en onze kennis willen delen. Deze thema's zijn:
  1. Herbestemming en zorg
  2. Herbesteming en huisvesting statushouders
  3. Herbestemming en herverkaveling
  4. De gemeentelijke Herbestemmingstafel
Afgelopen 26 mei was het team van Herbestemming Noord bij twee bijeenkomsten die meer inhoud moeten geven aan bovenstaande punten én bij een landelijke seminar van VNG over gemeente en het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing). Ook dit onderwerp vinden wij van Herbestemming Noord zeer interessant, gezien de prognoses over leegkomende boerderijen.
Lees hieronder de indrukken die wij deze dag hebben opgedaan.

wat: Erfgoedcafé Fryslân over Leegstand en erfgoed
waar: Holwerd

wanneer: 26 mei 2016
thema: Herbestemming en herverkaveling | Gemeentelijke Herbestemmingstafel

Een stadhuis met dichtgespijkerde ramen, een vervallen fabriek, een kerk waar geen diensten meer zijn of een straat met meerdere huizen die leeg en te koop staan. Leegstand ontstaat waar de lokale economie (tijdelijk) inzakt, voorzieningen verminderen en bewoners vertrekken. Verval van panden dreigt - en soms zelfs sloop. 

Het tij is niet gemakkelijk te keren in gebieden van krimp. Onder deze omstandigheden verdienen de karakteristieke gebouwen die leeg komen te staan, meer aandacht. Ze zijn voor hun omgeving als een ‘totempaal’: een herkenningspunt, waardevol voor de omwonenden, monumentaal door hun architectuur en historie. Ze hebben bovendien aantrekkingskracht op toeristen, nieuwe bedrijvigheid en woningzoekenden. 

De vraag is: Wie neemt de verantwoordelijk voor het opnieuw invullen van leegstaand erfgoed? 

In het Erfgoedcafé Fryslân werden voorbeelden, problemen en oplossingen voor leegstaand erfgoed besproken. Lees meer.

wat: Brainstormsessie 'Mensen over Grenzen'
waar: Heerenveen

wanneer: 26 mei 2016
thema: Herbestemming en huisvesting statushouders

Herbestemming Noord was bij de brainstorm 'Mensen over Grenzen' aanwezig. Deze werd georganiseerd door Roeg en Roem in samenwerking met Wooncorporatie Accolade.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus, zijn geen vluchtelingen meer maar statushouders. Ze kunnen hun leven hier voortzetten, of weer opbouwen. Waar gaan ze wonen, hoe vangen we ze op? Als eerste in de reeks van de Huisvesting Trilogie, organiseren Roeg en Roem samen met Accolade een praktische brainstorm. Hoe kunnen we met elkaar een eerste stap zetten, ieder vanuit zijn eigen kwaliteit. Na het denken komt het DOEN.
Lees meer.

wat: Seminar Vrijkomende Agrarische Bebouwing
waar: Arnhem

wanneer: 26 mei 2016
thema: Herbestemming en Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Op donderdag 26 mei bezocht Herbestemming Noord de seminar over Vrijkomende Agrarische Bebouwing, georganiseerd door de VNG, in Arnhem. Herbestemming Noord stond met een stand op de informatiemarkt om kennis te delen en te vergaren.

Er werden diverse workshops georganiseerd waar interessante informatie is gedeeld over het aanpakken van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Zo is er in Overijssel een werkgroep gestart met het ontwikkelen van een modelregeling, die zich richt op hergebruik, sloop en aanpak van asbestproblematiek in één regeling. 
Lees meer over deze bijeenkomst

 

Brochures

Animatiefilmpjes

Bel 0800 - ERFGOED of ga naar www.herbestemmingnoord.nl.

Tweet


unsubscribe from this list    update subscription preferences