Copy
BANEN
TURNERINGSUDVALGET
ÅBNINGSTURNERING
BEGYNDERUDVALGET
INFORMATIONSMØDE FOR NYE GOLFERE
GOLFENS DAG
BEGYNDERTRÆNING
BEGYNDERTURNERING
KLUB 37 SPIL
REGIONSGOLF DANMARK
GOLFHÆFTE 2016
JUNIORER
BANEKONTROL
SYDJYSK OPEN
KONTORET
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev ultimo marts 2016

BANEN
Sommergreens er åbne for sæsonen 2016. Alle fairways er blevet striglet, og bolden får derved et dårligt leje. Da der samtidig ingen vækst er i græsset, skal der spilles fra vinterteesteder, og der skal stadig bruges måtter efter gældende vinterregler.
I tilfælde af frost SKAL der spilles til vintergreens.

Puttinggreen er lukket. Åbnes igen, når græsset er i god vækst.

INFO FRA TURNERINGSUDVALGET
Turneringsudvalget har været samlet for at lave årets turneringsprogram. Nye turneringssponsorer i 2016 er Skjern Bank og Royal Unibrew. I de individuelle turneringer spilles i 4 rækker. I starten og slutningen af sæsonen startes turneringerne med gunstart kl. 10:00 - resten kl. 9:00.
Som tidligere år deltager Ribe Golf Klub i den landsdækkende turnering BOSS Synoptik Cup. Følgende 3 urneringer er tællende i BOSS Synoptik Cup 2016: Tip-Top/Unibrew - Pecani/Frøs - Skjern Bank.

Jo flere af disse tre turneringer, du deltager i, jo større er chancen for at blive samlet vinder!
For første gang i Ribe Golf Klubs historie bliver det muligt at vinde en bil i en klubturnering. I Toyota-turneringen den 11. september kan man vinde en Toyota Aygo fra Louis Lund til ejendom ved at være den første, der laver hole in one på hul 2 under runden.
Efter rigtig mange år med samme turneringsfee ved klubturneringerne, har turneringsudvalget besluttet at hæve turneringsfee til 75 kr.
Der er i år 3 nye madleverandører ved turneringerne: Kogehuset, Ribe Fritidscenter og Sdr. Hygum forsamlingshus, alle 3 er sponsorer i golfklubben. Vi vil bestræbe os på, at man ved tilmeldingen i GolfBox kan se, hvad menuen består af ved den enkelte turnering.
Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i klubbens turneringer. Vi vil i turneringsudvalget gøre vores til, at deltagerne i klubbens turneringer får nogle spændende og hyggelige timer sammen.

Med venlig hilsen
Jørn Wind

ÅBNINGSTURNERING
Der er forår i luften, og Ribe Golf Klubs første klubturnering i 2016 nærmer sig hastigt.
Den 10. april kl. 10:00 afvikles TIP TOP/Unibrew Åbningsturnering. TIP-TOP, Ribe har gennem en årrække været turneringssponsor i Ribe Golf Klub, det er vi rigtig glade for. Som ny sponsor indgår klubbens drikkevareleverandør Unibrew. Tilmeldingen foregår i Golfbox.

Sidste tilmeldingsfrist og betalingsfrist er tirsdag den 5. april kl. 23:59.
Det forventes, at der spilles i 4 rækker - er dog afhængig af antal deltagere.
HUSK: Præmiemodtager skal være til stede ved overrækkelsen ellers bortfalder denne rettigheder.
Deltagerne skal have EGA handicap, og handicap må højst være 54,0.
Række "A" spiller slagspil.
Rækkerne "B, C og D" spiller stableford.
Se billeder fra Åbningsturneringen 2015 >>

Resultaterne fra Åbningsturneringen tæller også med i BOSS-Synoptik Cup, hvor der i denne sæson kun er 3 tællende turneringe i Ribe Golf Klub. Udover TIP TOP/Unibrew Åbningsturnering er det Pecani/Frøs Fødselsdagsturnering den 22. maj og Skjern Bank Turnering den 12. juni.

Sponsorerne støtter Ribe Golf Klub. Husk at støtte klubbens sponsorer.

INFO FRA BEGYNDERUDVALGET
Det er en kendsgerning, at golfsporten er under pres. Mange golfklubber kæmper med stor afgang og for lille tilgang af medlemmer. Det samme gælder for Ribe Golf Klub. En analyse viser, at klubben for årene 2012 - 2015 har haft en afgang på 318 medlemmer og en tilgang på 203 medlemmer, som giver en nettoafgang på 115 medlemmer. En stor del af afgangen er sket indenfor 3 års medlemskab af klubben, hvilket kunne indikere, at nye medlemmer ikke er blevet ordentligt integreret i klubben.

Ved henvendelse i 2014 til medlemmer indmeldt i de seneste 3 år med handicap 54 fik vi opstartet klub 37, hvor der blev tilbudt gruppetræning, spil på 18 hulsbanen, og efter spillet socialt samvær i klubhuset. Det blev så stor en succes, at vi besluttede at gentage det i 2015.

Ved henvendelse i 2015 til medlemmer indmeldt i de seneste 3 år med handicap 54 fik vi rigtig gang i klub 37, hvor der blev tilbudt gruppetræning, spil på 18 hulsbanen, og efter spillet socialt samvær i klubhuset. Flere medlemmer med handicap 37 - 54 mødte op for at deltage. Det blev en bragende succes, idet 27 ud af 40 deltagere fik reguleret deres handicap, og mange har fået udviklet deres golfspil og derved fået opbygget et netværk således, at der fremover er nogle forskellige at spille med.

Det har resulteret i, at andelen af udmeldte medlemmer med 3 års medlemskab er faldet fra 46 % i 2012 til 26 % i 2015, og frafaldet af medlemmer er stagneret. Derfor fortsætter klub 37 også i 2016 for medlemmer med handicap 37 - 54 og som har brug for hjælp til at udvikle deres golfspil.

INFORMATIONSMØDE FOR NYE GOLFERE
Ribe Golf Klub inviterer til informationsmøde for nye golfere i klubhuset. Hvert eneste år er der medlemmer, der af forskellige årsager forlader klubben, derfor må vi skaffe nye medlemmer.
En opfordring fra dig som medlem til personer i din omgangskreds eller familie i lokalområdet kan måske give et nyt medlem, så kom til åbent hus, med følgende arrangement:

• Fredag den 8. april kl. 17:00.
• Lørdag den 9. april kl. 11:00.

Jamie vil vise golfudstyr og lidt teknik på træningsfaciliteterne, hvor den enkelte også kan prøve at slå til golfbolde. Der vil være rundvisning i klubben, hvor man kan få et indblik i hvad der foregår i en golfklub.

Der afsluttes med kaffe og kage i klubhuset, hvor der vil blive informeret om uddannelsen af nye golfspillere, der giver adgang til spil på den store bane.

GOLFENS DAG
Golfens dag er et nationalt åbent hus arrangement, hvor de danske golfklubber slår dørene op for interesserede nye golfspillere. Det klare mål er at skaffe flere golfspillere til de danske golfklubber.

Golfens dag afholdes i Ribe Golf Klub søndag den 17. april kl. 11:00.
En golfkyndig vil vise golfudstyr og lidt teknik på træningsfaciliteterne, hvor den enkelte også kan prøve at slå til golfbolde. Der vil være rundvisning i klubben hvor man kan få et indblik i hvad der foregår i en golfklub. Der afsluttes med kaffe og kage i klubhuset, hvor der vil blive informeret om uddannelsen af nye golfspillere, der giver adgang til spil på den store bane.

Så gerne tilmelding på mail: info@ribegolfklub.dk eller på telefon: 7544 1454.

APPEL TIL MEDLEMMER
Vi har også brug for hjælp fra klubbens medlemmer:

• Derfor opfordres klubbens medlemmer at tage en potentiel spiller med ud på Pay & Play banen for at afprøve golfspillet.
• Klubbens medlemmer må tage en potentiel spiller med ud på 18 hulsbanen fredag, lørdag og søndag efter kl. 17:00. (Bolden skal tees op overalt på banen undtagen på green).

BEGYNDERTRÆNING 
Der er opstart på begyndertræning tirsdag den 12. april kl. 13:30 og onsdag den 13. april kl. 13:30 og kl. 17:00. Tilmelding på lister på begyndertavlen i klubhuset.

BEGYNDERTURNERING
Der er opstart på årets begynderturneringer onsdag den 20. april kl. 18.00. Tilmelding på lister på begyndertavlen i klubhuset eller på Golfbox.

KLUB 37 SPIL
Der er opstart på årets klub 37 spil onsdag den 27. april kl. 18.00 med træning ved Jamie 20 min. og herefter spil på 18 hulsbanen med efterfølgende socialt samvær. Tilmelding sker i år på lister på begyndertavlen i klubhuset eller på GolfBox.

REGIONSGOLF DANMARK
Som bekendt deltager Ribe Golf Klub med 8 hold i denne store holdturnering.
Turneringsplan for 2016 er næsten færdig og udsendes om kort tid til holdkaptajnerne.
Turneringen starter op i uge 18 og 19, så deadline for tilmeldinger nærmer sig hastigt.
Tilmeldingslister er ophængt i klubhuset - vis lidt hensyn - skriv dig kun på een liste.
Du kan læse mere om turneringsbetingelser på Regionsgolf Danmarks hjemmeside.

GOLFHÆFTE 2016
Kontoret har stadig 5 stk. Golfhæftet tilbage. Ring på 75 44 14 54, så sender vi dem gerne.
Golfhæftet giver mulighed for at spille golf til halv greenfee på mere end 700 golfbaner i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Portugal og Storbritannien.
Golfhæftet 2016 koster kr. 450,- ligesom for 2015.

JUNIORER
Træning af juniorerne begynder tirsdag den 5. april kl. 17:00.

BANEKONTROL
Banekontrollen ønsker alle rigtig god tur i den nye 2016 sæson.
Hver uge vil du under uret ved 1. Tee se en ny hilsen fra banekontrollen, der ønsker dig god tur.
Ideen med de mange små forskellige tanker er, at vi i Ribe Golf Klub hjælper hinanden med etikettereglerne, der alle gør livet lettere som golfspiller. Se opslag 1 >> og 2 >>
Vi håber du tager godt imod ideen og efterlever de gældende regler.
God tur.
Banekontroludvalget

SYDJYSK OPEN
Der er nu tilmeldt 250 spillere fra 49 forskellige golfklubber til Sydjysk Open 2016, som finder sted i
Kaj Lykke Golfklub, Ribe Golf Klub og Vejen Golfklub i dagene 23., 24. og 25. juni 2016.
NYT: torsdag er der gunstart kl. 11:00.
Der er plads til flere deltagere, meld dig til og tag gerne venner og bekendte med fra andre klubber.
Læs Sydjysk Open 2016 folder >>
Læs mere på hjemmesiden >>
Tilmelding via GolfBox >>

KONTORET
Åbningstiderne er i perioden: 01.04 - 30.09:
Mandag: kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: kl. 09:00 - 15:00
Onsdag: kl. 09:00 - 16:00
Torsdag: kl. 09:00 - 15:00
Fredag: kl. 12:00 - 14:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Helligdag: Lukket
samt ½ time før starttidspunkt for turneringer.

RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK