Copy
GENERALFORSAMLING
GOLFMANAGER
SYDJYSK OPEN
AFTALER OM SPIL PÅ ANDRE GOLFBANER
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev medio februar 2015

GENERALFORSAMLING
RIBE GOLF KLUB
indkalder til ordinær generalforsamling


onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
søndag den 22. februar 2015 kl. 18:00 (kan eventuelt afleveres på kontoret senest torsdag den 19. februar 2015).

Senest søndag den 1. marts 2015 offentliggøres eventuelle indkomne forslag fra medlemmerne samt bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen

GOLFMANAGER
HJÆLPERE TIL MESSE
Ribe Golf Klub skal være med på Bolig- og Livsstilsmessen i Ribe Fritidscenter i weekenden den 28. og 29. marts. Vil gerne have tilmelding fra nogle KVINDELIGE HJÆLPERE, for i januar måned har jeg fået 8 MÆND TIL AT TAGE EN VAGT, men ingen kvinder !! Kom nu mine dejlige kvindelige medlemmer - nu skal I vise her i februar måned, at I er det stærke køn og giver os mænd baghjul :-) Tilmeld jer til en 2 timers vagt og vær med til at gøre Ribe Golf Klub synlig på messen!
Tilmelding til Jamie på mail: golfmanager@ribegolfklub.dk

HJÆLPERE TIL RENGØRING
Frivillige hjælpere søges til en "Stor Gør Rent Dag", hvor vi skal have en grundig rengøring af klubhuset. Golfklubben vil give kaffe og vand, mens vi arbejder og lidt til halsen og maven, når vi er færdige med at gøre rent i klubhuset. TID: mandag den 2. marts kl. 09:00 til 13:00.
Tilmelding senest torsdag den 27. februar til Jamie eller kontoret info@ribegolfklub.dk.

SPIL FRA MÅTTE
Husk at bruge måtte ved spil på fairways. I semirough lægges der op.
Råd /Tip fra Golfmanager om det at spille fra måtte:
Bolden skal ligge midt på måtten eller i venstre side af måtten, så man ikke slår ned i bagkanten af måtten, og hvis man har en tendens til slå ned i måtten før bolden, skal man holde 2 cm ned på grippet.
Husk at rette nedslagsmærker op på greens.

SYDJYSK OPEN
Der er nu tilmeldt 211 spillere fra 44 forskellige golfklubber til Sydjysk Open 2015, som finder sted i Kaj Lykke Golfklub, Ribe Golf Klub og Vejen Golfklub i dagene 25., 26. og 27. juni 2015.
NYT: torsdag er der gunstart kl. 13:00.
Der er plads til flere deltagere, meld dig til og tag gerne venner og bekendte med fra andre klubber.
Læs mere på hjemmesiden >>
Tilmelding via GolfBox >>

AFTALER OM SPIL PÅ ANDRE GOLFBANER
For 2015 er der indgået flere aftaler om spil på andre golfbaner.

Der er indgået aftale om, at fuldtidsmedlemmer af Ribe Golf Klub for kr. 1200 kan blive nabo long distance medlem i Henne Golf Klub i 2015.
Hvordan:
Skriv en mail til post@hennegolfklub.dk med oplysning om dit medlems nr. i Ribe Golf Klub samt din adresse. Indbetal kr. 1.200 på  reg. nr. 9682 konto nr. 6615602440.
Du vil så få et HGK medlems nr. til brug i GolfBox ved spil i Henne Golf Klub.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ribe Golf Klub, Toftlund Golf Club og Tønder Golf Klub har indgået aftale om tilkøb af spilleret i 2015.
Ved ordningen forstås, at et fuldtidsmedlem af én af de involverede klubber kan tilkøbe spilleret til de andre klubbers golfbane som greenfeespiller med de rettigheder og pligter, en greenfeespiller har.
 
Prisen for at være med i ordningen er 500,00 kr. pr. kalenderår pr. klub. Beløbet betales til hjemmeklubben.
De eksisterende rabataftaler på greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger tilkøb.

I 2015 kan fuldtidsmedlemmer i Ribe Golf Klub tilkøbe spilleret til Toftlund Golf Club og/eller Tønder Golf Klub. Priserne er :
-         Toftlund Golf Club           kr. 500
-         Tønder Golf Klub             kr. 500
 
For at gøre brug af tilbuddet skal man gøre følgende:
1.       Vælge hvilken/hvilke golfbaner man ønsker at tilkøbe.
2.       Henvende sig til Ribe Golf Klub på mail info@ribegolfklub.dk eller på kontoret.
3.       På kontoret betales med det samme, og der udstedes et bagmærke, hvor der tydeligt er
          markeret, hvilke klubber der er tilvalgt. Bagmærket er personligt og udstedt med navn,
          medlemsnummer og årstal.
4.       Herefter oprettes medlemmet i GolfBox, således der ved booking på tilvalgt bane fremgår
          kr. 0 i greenfee.
5.       Ved spil på den tilvalgte bane bestilles/bekræftes tid og scorekort udskrives.
          DER SKAL IKKE SKRIVES I GREENFEEBOGEN ELLER LAVES GREENFEEKUVERT.
6.       Bagmærke skal altid medbringes ved spil på den tilvalgte bane og forevises på forlangende.
7.       Det er muligt at deltage i den tilvalgte klubs klubturneringer på samme vilkår som klubbens
          egne medlemmer.
8.       Hvis/når der opstår dage/perioder, hvor der spilles til vintergreen på egen bane og sommergreen
          på den tilvalgte bane, betales der kr. 100 i greenfee. Dette gælder også ved banelukninger 
          pga. f.eks. stormskader, frost, skybrud eller svampeangreb.
9.       Det er ikke muligt at deltage i den tilvalgte golfklubs klubber-i-klubben.
 
Glædeligt at kunne tilbyde klubbens fuldtidsmedlemmer en fleksibel ordning, hvor det er helt op til den enkelte at vælge, om man ønsker 1, 2, 3 eller ingen ekstra klubber.
Så meld jer på banen enten på mail eller kom ind på kontoret.

RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK