Copy

NY BRO MELLEM HUL 10 OG  HUL 11

RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev primo oktober 2015

NY BRO MELLEM HUL 10 OG HUL 11
Vi er nu gået i gang med at forberede opsætning af en ny bro mellem hul 10 og hul 11. Den nuværende bro er for smal til, at golfbiler kan passere, ligesom den er for lavtliggende i vinterperioden, hvor den ofte er oversvømmet.

Den nye bro er sponsoreret af Ole Jørgensen, Ribe, igennem hans firma Invactor. Ole Jørgensen er tidligere ejer af Ribe Maskinfabrik, så den nye bro er lavet som en god solid stålkonstruktion. Broen er 11 m lang og bliver placeret noget højere end den gamle, så den nye bro er farbar hele året. Broens bredde er afpasset efter, at golfbiler kan passere den.

Vi er gået i gang med at lave en midlertidig understøtning, som den nye bro skal hvile på, mens vi støber de betonfundamenter, som broen skal hvile på permanent. For at komme frem til brostedet for at sætte den nye bro af på den midlertidige understøtning laver vi en ca. 100 m lang kørevej af jernplader det sidste stykke ned til brostedet. Kørevejen vil også skulle bruges til at få beton frem til støbningen af fundamentet.

For at beskytte arbejdsstedet for vildfarne indspil til hul 10 opsætter vi et midlertidigt "fangnet", så arbejdet kan foregår i sikkerhed, mens der spilles normalt på hul 10. Adgangen til hul 11 skal i arbejdsperioden ske via stien nedenfor teestedet (som vi bruger i vinterperioden, når den gamle bro er oversvømmet). Gå gerne bagom fanghegnet, når I skal videre til hul 11.

Køreplader, fangnet og oplagrede materialer på brostedet er "ikke flytbare forhindringer", hvorfor der jfr. regel 24-2 må droppes fri uden straf i arbejdsperioden.

Når broen er blevet fast forankret til betonfundamenterne skal der monteres trædæk og rækværk, ligesom stiforløbet og terræn omkring den nye bro skal tilpasses.

Vi ser frem til at få en ny og bedre broforbindelse mellem hul 10 og hul 11 og beder om forståelse for de gener, som der måtte blive for golfspillet i arbejdsperioden. Gener, som vi vil gøre alt for at minimere. Der kommer nok til at gå en ca. 3 uger, inden vi er færdige.

På vegne af byggeudvalget
Ivan Laursen
RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK