Copy
AFTALER OM SPIL PÅ ANDRE GOLFBANER
BANEN
VAND I BUNKER
GOLFMANAGER
GENERALFORSAMLING
SYDJYSK OPEN
TURNERINGSUDVALGET
ÅRSREVISION
OBS
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev januar 2015

AFTALER OM SPIL PÅ ANDRE GOLFBANER
For 2015 er der indgået flere aftaler om spil på andre golfbaner.

Der er indgået aftale om, at fuldtidsmedlemmer af Ribe Golf Klub for kr. 1200 kan blive nabo long distance medlem i Henne Golf Klub i 2015.
Hvordan:
Skriv en mail til post@hennegolfklub.dk med oplysning om dit medlems nr. i Ribe Golf Klub samt din adresse. Indbetal kr. 1.200 på  reg. nr. 9682 konto nr. 6615602440.
Du vil så få et HGK medlems nr. til brug i GolfBox ved spil i Henne Golf Klub.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ribe Golf Klub, Toftlund Golf Club og Tønder Golf Klub har indgået aftale om tilkøb af spilleret i 2015.
Ved ordningen forstås, at et fuldtidsmedlem af én af de involverede klubber kan tilkøbe spilleret til de andre klubbers golfbane som greenfeespiller med de rettigheder og pligter, en greenfeespiller har.
 
Prisen for at være med i ordningen er 500,00 kr. pr. kalenderår pr. klub. Beløbet betales til hjemmeklubben.
De eksisterende rabataftaler på greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger tilkøb.

I 2015 kan fuldtidsmedlemmer i Ribe Golf Klub tilkøbe spilleret til Toftlund Golf Club og/eller Tønder Golf Klub. Priserne er :
-         Toftlund Golf Club           kr. 500
-         Tønder Golf Klub             kr. 500
 
For at gøre brug af tilbuddet skal man gøre følgende:
1.       Vælge hvilken/hvilke golfbaner man ønsker at tilkøbe.
2.       Henvende sig til Ribe Golf Klub på mail info@ribegolfklub.dk eller på kontoret.
3.       På kontoret betales med det samme, og der udstedes et bagmærke, hvor der tydeligt er
          markeret, hvilke klubber der er tilvalgt. Bagmærket er personligt og udstedt med navn,
          medlemsnummer og årstal.
4.       Herefter oprettes medlemmet i GolfBox, således der ved booking på tilvalgt bane fremgår
          kr. 0 i greenfee.
5.       Ved spil på den tilvalgte bane bestilles/bekræftes tid og scorekort udskrives.
          DER SKAL IKKE SKRIVES I GREENFEEBOGEN ELLER LAVES GREENFEEKUVERT.
6.       Bagmærke skal altid medbringes ved spil på den tilvalgte bane og forevises på forlangende.
7.       Det er muligt at deltage i den tilvalgte klubs klubturneringer på samme vilkår som klubbens
          egne medlemmer.
8.       Hvis/når der opstår dage/perioder, hvor der spilles til vintergreen på egen bane og sommergreen
          på den tilvalgte bane, betales der kr. 100 i greenfee. Dette gælder også ved banelukninger 
          pga. f.eks. stormskader, frost, skybrud eller svampeangreb.
9.       Det er ikke muligt at deltage i den tilvalgte golfklubs klubber-i-klubben.
 
Glædeligt at kunne tilbyde klubbens fuldtidsmedlemmer en fleksibel ordning, hvor det er helt op til den enkelte at vælge, om man ønsker 1, 2, 3 eller ingen ekstra klubber.
Så meld jer på banen enten på mail eller kom ind på kontoret.

BANEN
Boldvaskerne på banen er nu tømt for vand, da det nu er blevet tid for frosten.

Der spilles til vintergreens. Der spilles efter vinterregler, og der kan ikke foretages regulering af handicap.
Det skal bruges måtter på fairways - i semirough lægges der op. Måtter kan købes i klubben.
En rød pæl på fairways betyder 100 meter til vintergreen, og en gul pæl på par 5 hullerne betyder 150 meter til vintergreen.
Vinterens nedbør er indtil videre kommet som regn, og det betyder, at banen er vandlidende på hullerne 4 - 8. Det anbefales, at skåne banen ved at springe disse huller over - gå evt. fra hul 2 til hul 9. Hvis man så gerne vil have det til at gå op med 18 huller, kan man indflette Pay & Play banen.

For at skåne banen opfordres spillerne til at anvende bærebags. Spillere, der anvender vogn (trolley), opfordres til ikke at gå helt den samme "rute", men fordele sliddet på banen og gerne benytte semiroughen. Ingen vogne henover teesteder og forgreens.

Pay & Play banen
Det forsøges, at holde Pay & Play banen åben hele vinteren for at se, om græsset kan holde til belastningen. Ved frost er Pay & Play banen helt lukket, og ingen må spille på Pay & Play banen. Er der tø, må den spilles, men der skal som på den store bane spilles fra måtter - husk nedslagsmærker skal som altid rettes op.

VAND I BUNKER
Flere har spurgt om golfreglerne, når der er tilfældigt vand i en bunker, og ens bold ligger i vandet.
Der er to regler spilleren kan benytte: Regel 25-1 om "Unormale overfladeforhold" eller regel 28 "Uspillelig bold":
Regel 25-1 (ii)a siger, at spilleren kan droppe bolden i bunkeren uden straf, hvor der opnås størst mulig lempelse (inden for een køllelængde og ikke nærmere hullet)
Regel 25-1 (ii)b siger, at spilleren kan med eet straffeslag droppe bolden uden for bunkeren bagud på den linie, der går gennem hullet og det punkt, hvor bold lå i bunkeren.
Regel 28 a siger, at spilleren kan erklære bolden uspillelig og med eet straffeslag droppe bolden der, hvor bolden sidst blev spillet fra (hvilket normalt vil være uden for bunkeren)
Regel 28 b+c siger, at spilleren kan erklære bolden uspillelig og med eet straffeslag droppe bolden i bunkeren, enten bagud på linien hul/bold eller inden for 2 køllelængder men ikke nærmere hullet.

GOLFMANAGER
Ribe Golf Klub ønsker at være med til (Fritids-) Bolig- og Livsstils-Messen i Ribe Fritidscenter, og her mangler vi frivillig hjælp lørdag og søndag den 28. og 29. marts - en vagt er 2 timer, og de frivillige hjælpere får lidt til halsen /forplejning. Tilmelding til Jamie på mail: golfmanager@ribegolfklub.dk

Medlemmer, som har lyst til at deltage i frivilligt arbejde i sæson 2015, bedes tage kontakt til Jamie. Det kan dreje sig om at give en hånd ude på banen eller områderne ved klubhuset, terrasse eller hjælpe ved nybegyndernes aktiviteter.

Hvis det er medlemmer, som kan skaffe nye sponsorer til klubben, er de velkommen til at kontakte Jamie.

GENERALFORSAMLING
Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015.
Mødested: Ribe Fritidscenter.
Tidspunkt: Kl. 19:00.

SYDJYSK OPEN
Det går godt med tilmelding til Sydjysk Open 2014. Læs den nye folder >>
Tilmelding via GolfBox >>

ÅRSREVISION
Årsrevisionen 2014 har for nogle medlemmer medført ændringer af handicap.
Se hvordan det er gået med klubbens medlemmer med max. handicap 36 >>

TURNERINGSUDVALGET
Turneringsudvalget har lige frigivet turneringsprogrammet for sæson 2015. Datoerne er helt på plads, men der kan komme ændringer/tilføjelser for bl.a. turneringslederne. I år er Ribe Golf Klub også tilmeldt som deltagende klub i BOSS Synoptik Cup, hvor landsdelsfinalen afvikles i Ribe Golf Klub den 12. september.
Se årets turneringsprogram >>

OBS
Nu, hvor golfsæsonens aktiviteter er droslet ned, vil der ikke så ofte komme nyhedsbrev, så følg med på klubbens hjemmeside, hvor seneste nyt er at finde.

RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK