Copy
OK BENZIN SKT. HANS TURNERING
VEKSELPENGE

DEMODAG
GREENKEEPER
SYDJYSK OPEN
PINK CUP
KONTINGENTUDSKRIVNING
EDS OG KLUBBER I KLUBBEN
KO KLAPPER
DANSK GOLF
KONTORET
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev medio juni 2015

OK BENZIN SKT. HANS TURNERING 
Lørdag den 20. juni med gunstart kl. 13:00 afholdes OK BENZIN SKT. HANS TURNERING, hvor der er tradition for, at klubbens medlemmer hygger sig både under spillet og især under den efterfølgende spisning. Så det er måske en god ide, at have aftalt hjemkørsel inden.
Turneringen er en Texas scramble-turnering. En meget hyggelig og sjov spilleform.
Holdene sammensættes, så handicapsummen pr. hold tilnærmelsesvis er den samme. På hvert hul driver alle - den enkelte spillers drive skal på runden bruges mindst 4 gange - hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag.
Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredje slag osv. Vinderne er det hold, som har bedst bruttoscore.
Skt. Hans turneringen er en turnering, der i høj grad er med til at styrke golfklubbens sociale liv, så hvad holder dig tilbage? Tilmeld dig og få en hyggelig dag!
Turneringens sponsor er OK BENZIN, Ribe.
Tilmelding via GolfBox inden onsdag den 17. juni kl. 23:59.
Læs mere i GolfBox >>

Se billeder fra OK BENZIN SCT. HANS TURNERING 2014 >>

Sponsorerne støtter Ribe Golf Klub. Husk at støtte klubbens sponsorer.
 
VEKSELPENGE
Husk at have vekselpenge - 20 kr. 10 kr. 5 kr. 2kr. 1 kr. - med til automaterne med drikkevarer og mad.

DEMODAG WILSON SAMT GOLFSKO
Årets første demodag med Wilson var en stor succes :-) Alle tider fra kl. 15 til 17 var optaget, og på et tidspunkt var der ventetid, fordi mange af klubbens medlemmer, som ikke havde booket en tid men var nysgerrig, lige kom forbi og så blev de grebet :-) af stemningen. De ville også prøve de nye jern og køller fra Wilson og med en ekstra hyggestemning i år pga. kaffe og kage, var alle glade. Lars Lørup fra Wilson Golf DK var meget glad og positiv for Ribe Golf Klubs stor opbakning, og vi har allerede lavet en dato til den næste demodag, som er onsdag den 17. juni fra kl.15-19. Der er mulighed for booking af tid ved at ringe til kontoret tlf. 7544 1454 eller skrive på listen, som hænger på døren til det nye Wilson Show Room lige over for kontoret. Se billeder fra demodagen >> .
OBS Denne demodag omfatter også golfsko - Skechers golfsko!
Jamie håber også til næste demodag, at et medlem eller to vil bage en kage. Klubben giver kaffe dertil, så der kan være en hyggestemning på træningsbanen mellem kl.15 og 19. Lad Jamie vide, hvis du kan bage en kage.

GREENKEEPER
De forskellige klippehøjder.
Under åbent hus dagen ved fremvisning af maskiner blev der snakket lidt om de forskellige klippehøjder og de er følgende :
Greens 3 mm, Teesteder samt forgreens 8 mm, Fairways 15 mm og semirough 38 mm.
Fairways har vi valgt i år at klippe i 15 mm for at stresse ukrudtet mest muligt samt for at få et tættere græstæppe.

Ny mand i rotation Jens Vistoft
Der er kommet en ny medarbejder til siden sidst, og han skal være her i 5 måneder. Først en måneds praktik og herefter 4 uger i jobrotation. Han hedder Jens Vistoft og er fra Esbjerg. Tag godt imod ham og pas på både ham og os andre greenkeepere 

150 meter pæle
Der er blevet påmalet 150 meter tal på alle 150 meter pæle, så gæstespillere også ved, hvad pælen betyder. De er blevet påmalet, så det kan ses uanset retning.

SYDJYSK OPEN
Sydjysk Open har rekordantal deltagere. 306 i alt. Der er plads til 324, så du kan stadig nå at komme med. Der er 61 deltagere fra Ribe Golf Klub. Det er flot.
Ribe Golf Klub har aftalt med Ribe Fritidscenter, at klubben stiller med 10 personer, der skal hjælpe med servering/bar-opgaver. Det tjener klubben 5.000 kr. ved.
Så meld dig til Jamie eller Marlene i sekretariatet og deltag i opgaven lørdag den 27. Juni fra kl. 17:00 til senest 01:00.
Det er samtidig en hyggelig aften med over 300 deltagere. 

PINK CUP
Pink Cup turneringen fandt sted tirsdag den 2. juni.
Rigtig mange tak skal lyde for den store opbakning, der er kommet fra både klubmedlemmer, sponsorer og den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse.
Se liste med gevinster på lodder fra PINK CUP 2015 >>
Er du så heldig at have vundet, kan du kontakte Mona W eller Jane for aftale om udlevering.

KONTINGENTUDSKRIVNING 2. HALVÅR 2015
Klubbens gamle økonomisystem er udfaset med udgangen af året 2014 og erstattet af et nyt økonomisystem med virkning fra 1. januar 2015, hvilket medførte, at kontingentopkrævning for 1. halvår 2015, på grund af tekniske problemer, måtte udskydes med en måned.
 
Ved normal kontingentopkrævning den 1. januar eller 1. juli skal grundmaterialet være indsendt til PBS betalingsservice allerede i måneden forud for betalingsmåneden. Samspillet mellem klubbens regnskabssystem samt PBS betalingsservice og Golfbox medfører tekniske fordele og ulemper både ved normal opkrævning og ved udskudt opkrævning.
 
Ligesom opkrævning for 1. halvår 2015 blev udskudt med en måned, så har bestyrelsen vedtaget at udskyde opkrævning for 2. halvår 2015 med en måned og derefter foretage en evaluering af situationen.

EDS OG KLUBBER I KLUBBEN
DGU er medlem af den europæiske golfsammenslutning EGA (European Golf Association) og som medlem, har ret til at anvende EGA’s handicapsystem. DGU’s medlemsklubber forpligter sig til at administrere handicapsystemet iht. Reglerne.
Der har været en del spørgsmål om anvendelsen af EDS (Ekstra Dag Scorer) og om, hvorvidt klubber i klubben kan pålægge deres medlemmer at spille EDS.

For at afklare diskussionen citerer jeg afsnittet om EDS i sin helhed:
§ 3.8 Ekstra Dag Scorer (EDS)
3.8.1 En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser.
3.8.2 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. EDS score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede.
3.8.3 EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til handicapregulering og udenlandske baner, hvor der foreligger enten Course Rating og Slope eller SSS.
3.8.4 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5.
3.8.5 For at EDS er en tællende score (9/18hl), skal spilleren før runden, men samme dag, enten skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger:
a. Dato
b. Spillerens navn og medlemsnummer
c. Spillerens handicap
d. Markørens navn
e. Antal huller – ved 9 huller forni eller bagni
eller meddele sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller, forni eller bagni)
3.8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren.
3.8.7 Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det som NR.
Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre Komitéens suspension af spillerens og markørens handicap.
3.8.8 En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS.
Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til §3 4.7, kan spilleren vælge at spille en EDS-runde i stedet efter gældende regler i § 3.8.2.
Det fremgår tydeligt af pkt. 3.8.2, at det alene er spilleren selv, der bestemmer, hvornår han/hun vil spille EDS. Dvs. at en klub i klubben ikke kan vedtage at deres medlemmer skal spille EDS. Man kan selvfølgelig opmuntre sine medlemmer til at spille EDS, men det er helt op til spilleren selv.
Og hvis/når man spiller EDS og har foretaget selvregistrering sammen med markøren, husk, at scorekortet skal gemmes i 2 mdr.
Alison Vinther

KO KLAPPER
Ko-Klapper-Klub / Afgræsnings-laug.
På et bestyrelsesmøde brainstormede vi om at øge indtægter – lave nye tiltag. En af ideerne, der kom frem, var at etablere en Ko-Klapper-Klub.
Ideen gåR ud på, at der anskaffes noget kødkvæg således, at vi kan få afgræsset området bag 7. fairway. I dag ligger området brak.
Det vil bl.a. betyde, at spredningen af ukrudt minimeres.
Kødet fra dyrenes tilvækst vil kunne sælges – bruges som præmier ved en “Ko-Klapper-Klub-turnering” - sættes på auktion til  golfklubbens medlemmer.
Overskuddet vil naturligvis gå til Ribe Golf Klub.
Vi er godt klar over, at der ligger en del opgaver, som skal løses, inden vi kan gå i gang: Vurdering af økonomien i projektet – tilladelser – vand – el – hegn – læskur – ect.
Disse opgaver samt den daglige drift tænkes henlagt til et “afgræsnings laug”---- Ko Klapper Klub.
Der er mange gevinster ved et sådan tiltag:
1.  Naturpleje
2.  Det visuelle indtryk på 7. fairway
3.  Penge i klubkassen
4.  Måske en sjov golf turnering
5.  Godt, sundt kød til dem som måtte købe/vinde
Alt i alt en win win situation.
Hvis du synes, at dette er en god ide og kunne tænke dig at deltage i det videre arbejde, kan du kontakte:
Ivan Laursen, Mail: laurs@stofanet.dk  – Mobil: 23438508
Claus Rudolf Hansen, Mail: clausrudolf@hotmail.dk – Mobil: 23261302
Så vil vi indkalde til et møde, så kreaturerne måske kan ses i foråret 2016.

DANSK GOLF
Indtil du får DANSK GOLF 3 i hånden, kan magasinet læses online >>

KONTORET
Åbningstiderne er i perioden: 01.04 - 30.09:
Mandag: kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: kl. 09:00 - 15:00
Onsdag: kl. 09:00 - 16:00
Torsdag: kl. 09:00 - 15:00
Fredag: kl. 12:00 - 14:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Helligdag: Lukket
samt åben ½ time før starttidspunkt for turneringer.
RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK