Copy
GOLFENS DAG
FÆLLESTRÆNING
WILSON DEMODAG
KOKLAPPERKLUB
GREENKEEPER
BEGYNDERTURNERING
BESTYRELSEN
MEDLEMSKAB KR. 2.000
KONTORET
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev medio april 2016

GOLFENS DAG
Husk det er i morgen søndag den 17. april kl. 11:00, hvor det er muligt for interesserede at prøve golfspillet og få et indblik i, hvad der foregår i golfklubben, så fortæl til højre og venstre om denne mulighed.

FÆLLESTRÆNING
Fællestræning med Jamie i april og maj måned.
Mandag den 18. april og Mandag den 2. maj (OBS NY DATO)  og Mandag den 23. maj
Prisen er 100 kr. per deltager per mandag - max 14 deltagere.
Mødes ved kontoret kl. 17:00, og der er fællestræning til kl. 18:15
Tilmelding til kontor eller Jamie.
 
WILSON DEMODAG
Demodag med Wilson golfudstyr finder sted tirsdag den 26. april fra kl. 15.00 til kl. 19:00 på træningsbanen.
Her kan du se og prøve alle de nye 2016 produkter fra Wilson som jern, sandjern, gap og løb wedges, driver, fairway køller og hybrid køller.
Når du køber udstyr til demodagen, vil fortjenesten gå i Ribe Golf Klubs pengekasse, så nu er der 2 gode grunde til at besøge Wilson demodag den 26. april:
1. Der er tilbud på alt udstyr denne dag :-)
2. Penge/fortjenesten vil gå til R.G.K.
Der er mulighed for booking af tid ved at ringe til kontoret tlf. 7544 1454 eller skrive på listen, som hænger på døren til Wilson Show Room lige over for kontoret.

Jamie håber, at et medlem eller to vil bage en kage til DemoDag, dertil giver klubben kaffe, så der kan være en hyggestemning på træningsbanen mellem kl.15:00 og 19:00.
Lad Jamie vide, hvis du kan bage en kage.

KOKLAPPERKLUB
Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, havde vi indkaldt til møde om eventuel opstart af en koklapperklub den 7 april. Der kom ca. 10 personer til mødet.

Først orienterede jeg lidt om grunden til, at vi kunne tænke os at lave en sådan klub, og det er primært for at lave lidt miljø på banen, og for at få et område, der ser grimt ud i dag, til at blive flot.
Området kvierne skal gå på, er trekanten til venstre for hul 7. Der er et areal på ca. 1,5 ha. der er velegnet til det.
Dernæst fortalte Kurt Bjerrum om konceptet Dansk Kalv. Han producerer 500 kalve om året til Danish Crown. Ud fra dette koncept har man lavet et koncept med krydsnings kalve. Det går i al sin enkelthed ud på, at man inseminerer en malkeko med en kødkvægstyr for at få en høj kødkvalitet og en god tilvækst. Folk lyttede interesseret, og der var enighed om, at vi skulle i gang med projektet. Der blev også aftalt, at vi til sommer laver en tur ud til Kurt og ser hans produktion, og så er der mulighed for at se, hvordan kvierne, der kommer ud til os, har det, indtil vi får dem. Herom senere.

Konceptet bliver som følger. Man kan melde sig til at købe en halv, kvart eller ottendedel kvie. En ottendedel er ca. 30 kg. Kurt ejer kvierne. medens de er på græs hos os. Det har noget med myndighederne at gøre. De bliver slagtet på Danish Crown slagteri i Holsted, og bliver finpateret på Holsted slagtehus. Prisen bliver 54 kr. pr kg. Heraf går de 2 kr. til klubben for at etablere hegn og have tilsyn med dyrene. De betales i form af kød til vores årlige sponsormatch.
Der bliver etableret hegn, hvor kvierne skal gå fredag den 29. april, og kvierne kommer først i maj måned.
Skulle nogen have fået lyst til at være med og få lidt kød, de selv har set vokse op, kan I henvende jer til mig på mail bs@bj-agro.dk eller på tlf. 28459552.
Helst mail, for så har jeg det på skrift og glemmer det ikke.
Venlig hilsen
Bjarne Steiner

GREENKEEPER
VINTERGREENS
Selvom de blå pæle er fjernet fra vintergreens, er det stadig forbudt både at spille fra dem men også at trække sit golfvogn henover dem. Har flere gange observeret hjulspor henover de fleste vintergreens.

STÆREKASSER
Nogle af golfbanens ”hjælpere” mangler boliger, så håber der er nogle af klubbens medlemmer, som vil hjælpe med at hænge stærekasser op tirsdag den 26. april kl. 9:30.
Golfklubben har en batteriboremaskine til formålet, men hvis der kommer flere frivillige, så tag venligst værktøj med. Klubben giver selvfølgelig enten en øl/vand eller hvad man nu ønsker bagefter. Evt. henvendelser sendes på mail til greenkeeper@ribegolfklub.dk
Med opsætning af flere stærekasser fremmes fuglelivet, og stærene er gode til bekæmpelse af bl.a. stankelben.

HUSK at rette nedslagsmærker
Det er vigtigt, at nedslagsmærker bliver rettet op for at bevare greens i god stand og sikre en god overflade at putte på.
Så husk at være opmærksom på egne nedslagsmærker og ret gerne flere, hvis en anden har overset sit nedslagsmærke!

 
BEGYNDERTURNERING

Der er opstart på årets begynderturneringer onsdag den 20. april kl. 18.00.
Tilmelding på liste på begyndertavlen i klubhuset eller på Golfbox.
Tilmelding slutter mandag den 18. april 2016 kl. 08:00

BESTYRELSEN
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Bjarne Steiner som formand, Claus Rudolf Hansen næstformand, Erling Andersen kasserer, Tove Korsholm sekretær - øvrige medlemmer af bestyrelsen er Lars Bischoff, Jane Weiland og Thorkild Lauridsen. Ivan Laursen er suppleant.

MEDLEMSKAB KR. 2.000,-
Vær opmærksom på, at årskontingent for fuldtidsmedlemmer under 25 år og studerende over 25 år, som kan fremvise gyldigt studiekort, kun er kr. 2.000,-.,
samt at fuldtidsmedlemmer i andre matchende golfklubber kan blive longdistance medlem i Ribe Golf Klub for kr. 2.000,-.

KONTORET
Åbningstiderne er i perioden: 01.04 - 30.09:
Mandag: kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: kl. 09:00 - 15:00
Onsdag: kl. 09:00 - 16:00
Torsdag: kl. 09:00 - 15:00
Fredag: kl. 12:00 - 14:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Helligdag: Lukket
samt åben ½ time før starttidspunkt for turneringer.

RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK