Copy
Kausitiedote syksy 2016
View this email in your browser
K&C KEKÄLÄINEN & COMPANYN 
SÄVYKKÄÄN SYYSKAUDEN KÄYNNISTÄÄ UUSI ENSI-ILTA
  • HAFED KOLLAASI EROISTA JA HAURAUDESTA ENSI-ILLASSA 8.10.
  • KOTIMAISIA & KANSAINVÄLISIÄ UUTISIA
  • KEIDAS - MENTOROINTI- JA ESITYSRESIDENSSIN PROJEKTIT JATKUVAT JOHANNA IKOLAN ESITYSPERIODILLA
H A F E D   K O L L A A S I   E R O I S T A   J A   H A U R A U D E S T A
K&C Kekäläinen & Companyn 20-vuotisjuhlavuoden toinen ensi-ilta, ihmisyyden ääriviivoilla liikkuva Sanna Kekäläisen teos Hafed kollaasi eroista ja hauraudesta saa ensi-iltansa 8.10. Ruumiillisen taiteen teatterissa! Koreografi Sanna Kekäläisen kanssa teoksessa nähdään Jonna Eiskonen, Maija Karhunen, Andrius Katinas, Janne Saarakkala ja Satu Rekola.
 
Ensi-ilta: 8.10.2016 klo 19:00
Esitykset: 12., 15., 18. & 21.10. klo 19:00, 23.10. klo 15:00, 26 & 29.10. klo 19:00
Liput 25 / 15 € Varaukset: kc@kekalainencompany.net / 09 694 1201
LUE LISÄÄ TEOKSESTA
 
K O T I M A I S I A  U U T I S I A
  • Kaapelitehtaalle sijoittuvan Tanssin talo -hankkeen valmistelut ovat käynnissä, ja K&C on kutsuttu pitkäaikaisena kaapelitehdaslaisena muiden Kaapelin toimijoiden kanssa hankkeen pohjustustyöhön. Pidämme tärkeänä, että hanketta varten kuullaan laajasti tanssin vapaata kenttää, jotta sen toimintamahdollisuudet talossa helpottuisivat.
  • Kesäkuussa järjestetyllä inklusiivisen tanssin X Dance Festivalilla nähtiin otteita tulevasta Hafed kollaasi eroista ja hauraudesta -teoksesta. K&C kiittää lämpimästi festivaalia koskettavista kohtaamisista!


K A N S A I N V Ä L I S I Ä  U U T I S I A
  • Barcelonassa toimivan tanssin tutkija Riikka Laakson yhdessä Victor Molinan kanssa kirjoittama artikkeli "Las tentaciones de Hermes"  on ilmestynyt artikkelikokoelmassa De fronteres i arts escèniques. Artikkelissa käsitellään Sanna Kekäläisen, Alpo Aaltokosken ja Olga Mesan teoksia. Yhteistyö Laakson kanssa jatkuu tänä syksynä.
  • K&C jatkaa kansainvälistä työtään osallistumalla elokuussa Internationale tanzmesse nrw:n Düsseldorfissa. Tanzmesse on Euroopan tärkein messutapahtuma tanssin alalla. K&C on osa kansainvälistä Studiotrade-verkostoa, jonka seuraava tapahtuma sijoittuu Tanzmesseen. Viimeksi Studiotraden yhteistyö vei viime marraskuussa Festivale de Danse de Cannesiin, missä esitettiin Sanna Kekäläisen Queer Elegioita -teos osana Studiotraden platformia.
  • Marraskuussa K&C matkustaa Tanssin tiedotuskeskuksen tukemana IETM Valenciaan. K&C on osallistunut IETM:n (International network for contemporary performing arts) hedelmällisiin tapaamisiin muun muassa Kööpenhaminassa, Montpellier'ssa ja Sofiassa. IETM on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä esittävän taiteen ammattilaistapahtumista ja K&C on esitellyt projektejaan sen ohjelmistossa useasti.
K E I D A S  -  M E N T O R O I N T I -  J A  E S I T Y S R E S I D E N S S I
 
Kolme Keidas-residenssiläistä työryhmineen työskenteli Ruumiillisen taiteen teatterin rauhassa koko K&C:n kesätauon ajan. Keidas-projektit jatkuvat loppuvuodesta, kun tanssitaiteilija Johanna Ikola työryhmineen ottaa Ruumiillisen taiteen teatterin tilan haltuunsa joulukuussa. Ikolan jälkeen Keitaan puitteissa nähdään tanssitaiteilija Masi Tiitta ja hänen työryhmänsä.
LUE LISÄÄ KEITAASTA
K&C kotisivut
Facebook
Vimeo
Email
Instagram
Tervetuloa esityksiin!
Lisätiedot: tiedottaja Inna Schwanck, kc@kekalainencompany.net / 044 729 9503
K&C:a tukevat Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kulttuurikeskus sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Kuvat: Lilja Lehmuskallio
Copyright © 2016 Kekäläinen & Company, All rights reserved.

Unsubscribe from this list
Email Marketing Powered by Mailchimp