Copy
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem online
December 2013

verslag jubileumsymposium

Het Autismecafé: de kracht van ouders

De viering van het 10 jarig bestaan van het Autismecafé op 3 december 2013 kreeg een koninklijk tintje met het bezoek van koningin Máxima aan het symposium ‘Het Autismecafé: de kracht van ouders’. Bekijk hier het programma, de foto's en het boek!
De Raad van Toezicht zette Judith van der Kleij in het zonnetje die als ‘Tovervrouw’ afgelopen decennium met grote verbindingskracht onvermoeibaar de kar getrokken heeft. Stichting Ovaal zal haar missen als Janneke van Bockel haar opvolgt in 2014.
Gespreksleider en medewerker van het eerste uur Greet Meesters vroeg ouders wat het opzetten en runnen van een autismecafé hen gebracht heeft. Natuurlijk ontbrak de interactie met de zaal niet. De ouders vertelden dat de werking van de tweemaandelijkse bijeenkomsten verder reikt dan kennis opdoen en de (h)erkenning op de avond zelf. Ze breiden hun netwerk uit, ervaren persoonlijke groei en knopen touwtjes aan elkaar tussen ouders, gemeentes en hulpverleners.
Koningin Máxima ontving uit handen van Judith van der Kleij het jubileumboek ‘Het Autismecafé: de kracht van ouders’ waarin niet alleen verhalen van betrokken ouders staan maar dat ook praktische handvatten voor ouders, gemeenten en instanties biedt die in hun eigen regio een Autismecafé willen opstarten. Het boek is hier als pdf te downloaden.
In de pauze toonde koningin Máxima warme belangstelling voor het concept van het Autismecafé en sprak in ontspannen sfeer – voor zover mogelijk als er zoveel camera’s omheen zoemen – met ouders.
Het programma vervolgde met een themagesprek over de WMO. Maar eerst werd de zaal aan het puzzelen gezet om te ervaren hoe het is als iedereen om je heen gemakkelijk een oplossing vindt en jij niet. Het gesprek werd door Greet Meesters op gang geslingerd door gasten die van verschillende perspectief hun licht lieten schijnen op passende ondersteuning voor ouders van een kind met autisme. We raakten in de korte tijd die we hadden daarover nog niet uitgepraat dus dit is een gesprek dat een vervolg verdient. Dat krijgt het ook krijgt met het nieuwe project in 2014 van Stichting Ovaal ‘Autisme, maatwerk in de WMO’.
Bij feest horen bloemen, met een speciaal woord van dank aan auteur Maurice van Lieshout en vormgever Sanne Dresmé die het jubileumboek zo prachtig gemaakt hebben. Daarna was er voor iedereen gelegenheid om bij te praten tijdens een feestelijke lunch. Op naar de volgende tien jaar!
Het royaltyprogramma Blauw Bloed heeft in een mooi lang item uitgebreid aandacht geschonken aan Máxima’s aanwezigheid waarbij ook de inhoud van het symposium goed belicht wordt. Het item is terug te kijken via Uitzending Gemist en begint op 4.48. Meer foto’s en links naar media die aandacht schonken aan het jubileum staan op de website van Stichting Ovaal.
Share
Tweet
Forward to Friend
Foto's op de website en in deze nieuwsbrief zijn afkomstig van verschillende fotografen, waaronder Maarten Bakker en Jan Weijers. Copyrights liggen bij hen. Voor meer informatie of gebruik van de foto's, neem dan contact op met info@stichtingovaal.nl.