Copy
Nieuwsbrief Stichting Ovaal

Jaarverslag 2014

Autisme is aangeboren en blijft een leven lang. Het is geen gebroken been dat kan genezen, of een ziekte die met medicijnen is in te regelen. Al dan niet tijdelijke bijkomende stoornissen zoals angsten, hyperactiviteit, aandachtsstoornissen en obsessief of dwangmatig gedrag zijn bovendien eerder regel dan uitzondering. Bij adolescenten, vooral wanneer ze normaal begaafd zijn, komen vaak depressies voor. Autisme is van invloed op alle levensgebieden; bij het opgroeien, bij leren en werken, tijdens vrije tijd en sport, bij vrienden en relaties, samenleven en wonen en ook als het gaat om regel- en geldzaken. Hoe een en ander op elkaar inwerkt verschilt van persoon tot persoon en kan per levensfase en levensgebied anders zijn.

Dat wil niet zeggen dat het hebben van autisme per definitie leidt tot problemen. Het autisme is meer of minder sterk aanwezig afhankelijk van hoe goed iemand in zijn vel zit en met welke hobbels iemand te maken krijgt. De belangrijkste remedie voor een goed leven met autisme is leren omgaan met het autisme. Niet alleen voor de persoon zelf, minstens zo belangrijk is dat voor zijn of haar omgeving.
 
Het concept Autismecafé waarbij ouders zelf initiatief te nemen om lokaal lotgenotencontact op te zetten is actueler dan ooit en sluit naadloos aan bij het nieuwe beleid van de transities waarbij veel taken naar de gemeentes overgaan. In het kader van de nieuwe Jeugdwet en de overheveling van taken van AWBZ naar gemeenten kunnen de Autismecafés een belangrijke functie vervullen om ouders van kinderen met autisme te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. De Autismecafés worden bovendien door vrijwilligers georganiseerd en zijn daarmee een laagdrempelige en naar verhouding goedkope voorziening dichtbij huis.

Achter elk kwetsbaar kind een sterke ouder, dat is waar Stichting Ovaal zich hard voor maakt! Lees in ons jaarverslag van 2014 hoe we daar aan gewerkt hebben.

                
Janneke van Bockel                                          

directeur Stichting Ovaal

Vijf jaar Verwendag
Op 29 augustus wordt voor de vijfde keer de landelijke Verwendag voor (groot)ouders van een kind met autisme georganiseerd. Een oud-deelnemer verwoord het mooi: “Het is ontspanning, maar je krijgt ook nog iets mee. Je zintuigen worden geprikkeld en je doet ook kennis op, door een zinnetje in de openings-act bijvoorbeeld, of er wordt tijdens een workshop opeens iets duidelijk.”
Na de gezamenlijke opening volgen ouders uiteenlopende workshops, van siersmeden en tai chi tot verfsmijten, paardenfluisteren en (opnieuw) leren waarnemen. De dag wordt afgesloten met een (kort) Autismecafé.

Download de flyer en stuur door, print uit of hang op!

Waar: Landgoed de Horst in Driebergen
Kosten: € 45 (met korting € 35)
Aanmelden: www.verwendagouders.nl 

Zomerstop
De agenda op www.autismecafe.nl is leeg in de zomer. De meeste cafés starten weer vanaf september. Ondertussen de ouderteams niet stil want die gaan op 4 juli getraind worden in PR beleid en netwerken. Begin september zijn de gespreksleiders aan de beurt voor een studiedag.
Ouders Praten Mee, Autisme is maatwerk
De speciale Autismecaféavonden waarin we het gesprek op gang brachten tussen gemeenteambtenaren en ouders zijn bijzonder gewaardeerd. Komende maanden maken we videoportretten die voor meer mensen inzichtelijk te maken hoe ouders de zorg voor hun kinderen beleven. Bovendien willen we door voorbeeldverhalen te tonen, ouders tools in handen te geven om goed met hulpverleners en beleidmakers in gesprek te gaan. Verslagen, veel gestelde vragen (en antwoorden) zijn te vinden op www.ouderspratenmee.nl 
Stichting Ovaal
Antonlaan 578
3707 KD  Zeist
www.stichtingovaal.nl


Je ontvangt deze mail omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor activiteiten van Stichting Ovaal. Als je dat niet (meer) wil kun je je eenvoudig via de link hieronder uitschrijven.


Uitschrijven    Inschrijving bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp