Copy

Goed nieuws

Vrijwel alle Autismecafés voor en door ouders worden nu lokaal gefinancierd via hun gemeente of welzijnsorganisatie. We merken dat sinds de transities veel gemeentes welwillender zijn. Niet zo gek want wat wij sinds 2003 doen met de Autismecafés (voor en door burgers, versterken eigen kracht, preventie en voorlichting, zorg dichtbij huis) past precies in het 'nieuwe' beleid.

Heel blij zijn we ook met de intensievere samenwerking met NVA/Balans per 1 januari 2017. Dat maakt het mogelijk dat we de ouderteams kunnen blijven bijstaan met raad en daad zodat zoveel mogelijk ouders van kinderen met autisme daar profijt van hebben.

En er is nog meer goed nieuws. Met steun van onder andere het Oranje Fonds en NSGK starten we in het nieuwe jaar met de ontwikkeling van een training ervaringsdeskundigheid voor ouders van zorgintensieve kinderen. Op steeds meer plekken maakt men ruimte voor de ervaringskennis van patiënten en cliënten. Ingewikkelder is om ook het ouder- en familieperspectief te vertegenwoordigen. 
Door ervaringskennis toegankelijk te maken slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap; ervaringskennis wordt gedeeld én de eigen kracht van ouders wordt versterkt.
Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders, is ons motto, daar willen we met deze training aan bijdragen.

Tenslotte, in de categorie beter laat dan nooit:
Omdat we steeds vaker de vraag kregen of 'we' ook op facebook zitten, en men op twitter naar ons probeerde te verwijzen zijn we - naast de initiatieven van lokale ouderteams - toch om naar ook algemene accounts. Like, deel, volg van harte! We op Facebook te vinden via www.facebook.com/autismecafe, op twitter met het account
@autismecafe.

Namens alle ouderteams een hartelijke groet en fijne (rustige?) feestdagen gewenst,
Janneke van Bockel

 
Vrienden van Ouders
Wilt u ouders steunen om er voor hun kwetsbare kind te kunnen zijn? Sluit u aan bij de Vrienden van Ouders door sponsor of donateur te worden. Of breng mensen op het idee om een actie te starten voor de Vrienden van Ouders. Zoals in Leiden waar de ouders van een trouwe bezoeker aan het Autismecafé de gasten op hun 50-jarig huwelijksfeest om een donatie vroegen in plaats van een cadeau. Dat leverde maar liefst € 2.500 op! Een Gouden Vriend kun je wel zeggen...
  • Voor € 50 per jaar maakt u het mogelijk om 1000 nieuwe ouders te bereiken via Facebook

  • Met € 150 per jaar kan een Autismecafé de zaalhuur betalen voor een bijeenkomst

  • Een schenking van € 250 per jaar biedt ruimte om ouders te scholen hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor andere ouders

Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom! Gevers kunnen optioneel hun donatie specifiek aan een locatie koppelen. De helft van het bedrag wordt dan geoormerkt voor de uitvoeringskosten van dat ene Autismecafé. Donaties zijn welkom op NL53 TRIO 0390 5277 77 op naam van Stichting Ovaal te Zeist.

Fijn als u uw emailadres daarbij vermeld of ons een berichtje stuurt via info@stichtingovaal.nl, dan kunnen we u bereiken om te bedanken en verder op de hoogte te houden.

Zelf starten
Een Autismecafé starten bij jou in de buurt? Dat kan! Gelukkig hoef je daarbij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Stichting Ovaal, die het concept van het Autismecafé heeft ontwikkeld, deelt haar kennis en ervaring graag met initiatiefnemers van een nieuw Autismecafé. Het Autismecafé is een ouderinitiatief: voor ouders dóór ouders. Daarom kunnen alleen ouders van een kind (van jong tot oud, want je blijft ook ouder van een volwassen kind) met autisme een verzoek indienen om een nieuw Autismecafé op te starten. Lees ons boekje over het ontstaan van het Autismecafé en neem gerust contact op als je vragen hebt. Meer informatie over het opstarten van een Autismecafé vind je ook op www.autismecafe.nl
Stichting Ovaal
Antonlaan 578
3707 KD  Zeist
www.stichtingovaal.nl


Je ontvangt deze mail omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor activiteiten van Stichting Ovaal. Als je dat niet (meer) wil kun je je eenvoudig via de link hieronder uitschrijven.


Uitschrijven    Inschrijving bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp