Copy
Nieuwsbrief Stichting Ovaal

Ouders positief over Autismecafés

Ontwikkelingspsychologe - en gespreksleider van het eerste uur - Greet Meesters onderzocht de functie van het Autismecafé voor ouders. Ze interviewde voor dit onderzoek 22 ouders van vijf verschillende locatie van het Autismecafé in Nederland. Bijna alle ouders bleken positief over hun bezoek aan een Autismecafé-avond. De bijeenkomsten voorzien in een behoefte aan contact met andere ouders met vergelijkbare ervaringen, in een sfeervolle en veilige omgeving. Ouders krijgen in Autismecafés informatie aangereikt die het mogelijk maakt om op een nieuwe manier over hun situatie na te denken.

Het uitwisselen van informatie onderling noemen ouders belangrijk. Een bezoek aan een Autismecafé vergroot de leefwereld van ouders en jongeren die te maken hebben met autisme, stelt het onderzoek. Het Autismecafé blijkt een belangrijke vindplek voor ervaringsverhalen waar niet alleen ouders en gezinnen hun voordeel mee kunnen doen, maar ook hulpverleners, beleidsmakers en scholen.

Het onderzoeksverslag is te
downloaden op de website van Stichting Ovaal.


                
Janneke van Bockel                                          
Het Autismecafé: ruimte voor ouders
directeur Stichting Ovaal

Nieuwe cafés
Op 15 september was de aftrap voor Autismecafé Velsen en afgelopen maandag opende Autismecafé Westland haar deuren. Beide cafés trokken op hun eerste avond flink wat bezoekers (in Velsen 60 en in Westland 80) waarmee duidelijk werd dat het initiatief van de ouders in goede aarde viel. Alle cafés en hun contactgegevens zijn te vinden via de pagina Locaties van www.autismecafe.nl.
Hersenweefsel voor onderzoek
Hersenonderzoek is essentieel om beter te begrijpen hoe onze hersenen werken en om er achter te komen wat er anders gaat in de hersenen van mensen met autisme. Het menselijk brein is zo complex dat je dat niet in diermodellen kunt nabootsen. Met beeldvorming (MRI) kunnen we veranderingen in vorm, volume en activiteit van hersengebieden meten, maar we zijn niet in staat om op cel- en molecuul niveau te onderzoeken wat er precies mis gaat. Hersenonderzoek is daarom nodig om de onderliggende neurobiologische oorzaken van autisme te begrijpen.

Bij de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) kunnen mensen zich registreren als hersendonor. Op dit moment is er nog geen hersenweefsel van overleden mensen met autisme en hun familieleden beschikbaar voor onderzoek. Zij zoeken daarom mensen die hersendonor willen worden en op die manier willen bijdragen aan een toekomst met betere behandel-methoden.
 
Voor meer informatie: Lees de brochure, kijk op
www.NHB-Psy.nl of neem contact op met Yvonne Kras (Y.Kras@NHB-Psy.nl, 06-216 180 56).
 
Ouderperspectief
De directeur van Ovaal, Janneke van Bockel, is uitgenodigd om in oktober op een autismecongres in Estland te komen vertellen over de invloed van autisme op het gezin. Ook zal ze tijdens een expertmeeting met orthopedagogen ingaan op oudervriendelijk adviseren en de kracht van ouderbegeleiding. Natuurlijk vertelt ze daarbij ook over de functie van lotgenotencontact en wie weet is dat de aanzet voor de eerste buitenlandse vestigingen van het Autismecafé? We zijn in elk geval alvast heel trots dat zij de hier opgedane kennis en ervaring ook gaat overdragen in het buitenland.
Autisme, maatwerk in de WMO
In een reeks speciale Autismecaféavonden willen we het gesprek op gang brengen tussen beleidsmakers en ouders over wat er nodig is aan ondersteuning voor gezinnen met kinderen met autisme, hoe gemeentes dat handen en voeten gaan geven en wat ouders en gemeente elkaar te bieden hebben. Stichting Ovaal werkt daarvoor samen met de organiserende teams van in ieder geval vier Autismecafés. Op 10 november staat de eerste bijeenkomst gepland in Den Bosch, de andere locaties zijn waarschijnlijk Kampen/Zwolle, Lansingerland en Delft. Hierbij sluiten we natuurlijk zoveel mogelijk aan en maken we gebruik van de contacten die er lokaal al zijn gelegd met gemeenten, ervaringsdeskundige ouders en andere betrokken organisaties (MEE, NVA/Balans, Per Saldo, Vanuit Autisme Bekeken). Aansluitend bij het concept van het Autismecafé ontwerpen we voor deze avonden een werkwijze die hopelijk bijdraagt tot een betere afstemming tussen wat ouders van kinderen met autisme nodig hebben aan ondersteuning en het nog nieuw te ontwikkelen aanbod. Voorjaar 2015 organiseren we bovendien een landelijke bijeenkomst waar we de resultaten van het project worden gepresenteerd en wordt er voorzichtig de balans opgemaakt van de eerste drie maanden na de transities.
Stichting Ovaal
Antonlaan 578
3707 KD  Zeist
www.stichtingovaal.nl


Je ontvangt deze mail omdat je eerder belangstelling hebt getoond voor activiteiten van Stichting Ovaal. We zijn overgestapt op een ander systeem voor mailings waardoor mogelijk per abuis eerdere uitschrijvingen niet verwerkt zijn, excuus. Als je via de link hieronder uitschrijft komt het (echt) nooit meer voor!


Uitschrijven    Inschrijving bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp