Copy
Sila viery
View this email in your browser
ÄŒlovek potrebujúci oÅ¡etrenie sa snaží nájsÅ¥ tú najlepÅ¡iu a najefektívnejÅ¡iu lekársku starostlivosÅ¥. Dôvera v milujúceho Boha má nespochybniteľný liečivý účinok. JežiÅ¡ to ukázal prostredníctvom svojich zázrakov. Vierou slepí získali zrak, chromí chodili, mÅ•tvi boli kriesení. Viacero výskumov poukazuje na pozitívny vplyv viery na imunitu a proces liečenia. Ako je teda možné sa k takémuto lieku dostaÅ¥? Ide o dar od Boha a naÅ¡e snahy by sme mali nasmerovaÅ¥ na spojenie sa s Darcom. Modlitba je kľúčom v ruke viery k pokladom neba. Vierou v Božiu lásku dokážeme prekonaÅ¥ strach, zvládaÅ¥ tažkosti, uvidieÅ¥ za hranicu smrti a dúfaÅ¥ vo večnosÅ¥. Tvoja viera Å¥a dokáže uzdraviÅ¥!  

Boh na teba čaká dnes!
www.secretsofwellness.org
Zdieľajte tento email s Vašimi priateľmi a známymi!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp