Copy
Na myšlenkách záleží!
View this email in your browser
 DuÅ¡evní zdraví je nedílnou součástí zdraví jako takového. Ovlivňuje způsob, jakým uvažujeme, cítíme a konáme. Sehrává stěžejní roli v naší schopnosti zvládat stres, vycházet s druhými a žít produktivním životem. Co napomáhá lepšímu duÅ¡evnímu zdraví? Zdravá strava, plnohodnotný spánek a fyzická aktivita vykazují pozitivní účinky na činnost mozku. NaÅ¡e emoční inteligence rovněž velmi úzce souvisí s naším náboženským pÅ™esvÄ›dčením. To, čemu věříme, působí na naÅ¡e emoce a určuje způsob, jakým reagujeme na události. Další cestou, jak zlepÅ¡it své duÅ¡evní zdraví, je osvojit si pozitivní životní postoje. PozitivnÄ› ladÄ›ní lidé zakouÅ¡ejí Å™adu blahodárných zdravotních účinků, včetnÄ› lepšího duÅ¡evního zdraví. Co ti brání, abys to vyzkouÅ¡el? Mysli pozitivnÄ›!  

Začít se dá už dnes!
www.secretsofwellness.org
Sdílejte tento email s vašimi přáteli a známými!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp