Copy
Силата на вярата
View this email in your browser
При нужда от лечение, всеки издирва най-доброто и ефективното. Доверието в любящия Бог има превъзходна целебна сила. Исус показа това, чрез чудесата, които извърши. Чрез вяра слепият прогледна, хромият проходи, мъртвият възкръсна. Различни проучвания доказват благотворното влияние на вярата върху имунитета и процеса на оздравяване. А достъпно ли е лекарството вяра? То е дар от Бога и нашите усилия трябва да бъдат фокусирани във връзката с Дарителя. Молитвата е ключът в ръката на вярата за достигане на небесни благословения. Чрез вяра в Божията любов ние можем да преодолеем страховете си, да се справим с трудности и да погледнем отвъд смъртта с надежда за вечността. Твоята вяра може да те изцели!  

Бог те очаква още днес!
www.secretsofwellness.org
ЕЛИ ТОЗИ ИМЕЙЛ С ПРИЯТЕЛИ И КОНТАКТИ!!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp