Copy
Pokoj pre náš nepokoj!
View this email in your browser
Syndróm vyhorenia je realita, ktorá sa zdá byÅ¥ súčasÅ¥ou moderného životného Å¡týlu. Napriek tomu je možné tomuto akútnemu problému úplne predchádzaÅ¥. Zopár jednoduchých opatrení nám môže pomôcÅ¥ sa mu vyhnúť. Ak je to možné, doprajme si pravidelné prestávky, a to každé dve hodiny. Toto zvýši naÅ¡u výkonnosÅ¥. Dodržujme pravidelný spánkový režim v trvaní 7-8 hodín denne, vyhýbajme sa stresu, hádkam a bohatým jedlám pred večerným spánkom. Každý sobotný deň je dar času pre budovanie vzÅ¥ahov s naÅ¡imi blížnymi a Bohom. Vychutnajme si tento každotýždenný odpočinok. Doprajme si tiež čas na pravidelnú dovolenku na miestach, kde nie sme k zastihnutiu a kde si môžeme “dobiÅ¥ batérie.” Vedome si plánujme čas pre regeneráciu a odpočinok. Takto budeme môcÅ¥ zvládnuÅ¥ výzvy a dlhodobo im čeliÅ¥.. 

Začať sa dá už dnes!
www.secretsofwellness.org
Zdieľajte tento email s Vašimi priateľmi a známymi!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp