Copy
Späť do sedla!
View this email in your browser
Nehody, pohromy, zneužívanie a dokonca opustenie najbližšími patria medzi rôzne životné skúšky, ktoré môžu vyústiÅ¥ do hlbokých fyzických a morálnych zranení. Ako sa dá po takýchto traumatických skúsenostiach znova “naÅ¡tartovať”? Ako je možné opäť nájsÅ¥ svoje životné nasmerovanie a radosÅ¥? OdolnosÅ¥ predstavuje naučenú schopnosÅ¥ úspeÅ¡ne prekonávaÅ¥ životné úskalia. Ide o dlhodobý a dynamický proces, ktorý je podporený kombináciou viacerých faktorov, akými sú viera, rodinné väzby, podpora priateľov, sila vôle, vytrvalosÅ¥ a niekedy aj lekárska starostlivosÅ¥. Tragická udalosÅ¥ nemusí znamenaÅ¥ koniec zmysluplného života. Môže predstavovaÅ¥ podnet vystúpiÅ¥ eÅ¡te vyÅ¡Å¡ie a dosiahnuÅ¥ eÅ¡te väčšie ciele napriek problémom.  

Začať sa dá už dnes!
www.secretsofwellness.org
Zdieľajte tento email s Vašimi priateľmi a známymi!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp