Copy
View this email in your browser

Update Rijksstraatweg 125

Presentatie visies architecten
De architectenbureaus Heren 5 architecten, Bastiaan Jongerius Architecten en Common Affairs presenteerden op maandag 15 februari hun visie op de locatie en ontwikkeling van de Rijksstraatweg 125 . Zij gingen in op thema's als locatie, historie, ruimtelijke inpassing, programma, architectuur, duurzaamheid en natuurinclusiviteit. De online bijeenkomst is hier terug te kijken. De presentaties staan op de website.

Verslag en Vraag & Antwoord 
Op de website is het verslag van afgelopen bijeenkomst gepubliceerd. De antwoorden op de vragen die tijdens de  bijeenkomst zijn gesteld worden uiterlijk woensdag a.s. aan de website toegevoegd.  Aan de rubriek 'meest gestelde vragen' zijn vragen en antwoorden toegevoegd over de selectie van de architecten en de peiling.

'Plankaart' per visie
Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de architecten gevraagd om een zogenaamde plankaart op schaal aan te leveren. Daarin staat o.a. het aantal woningen en de nok- en goothoogte aangegeven. De plankaarten vindt u uiterlijk woensdag a.s. op de website.


Online peiling
Wij zijn erg benieuwd hoe u de verschillende onderdelen van de plannen waardeert. Het is mogelijk om tot 8 maart uw mening te geven via de online peiling. U heeft hiervoor een persoonlijke code ontvangen. Ook als u de peiling al in heeft gevuld en uw waardering wilt wijzigen, kan dat -met uw persoonlijke code- tot 8 maart. Heeft u (nog) geen code en wilt u de peiling invullen? Mail uw verzoek dan naar info@participatierijksstraatweg125.nl.


Vervolg
Op basis van de peiling kiezen we een architect. De resultaten worden op 15 maart gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. Met een expertgroep gaan we tijdens ontwerpateliers vervolgens samen aan de slag om de plannen vorm te geven.  Wilt u ook meedenken? Meld u zich dan aan via info@participatierijksstraatweg125.nl.

Nieuwe documenten online
Deze week is de website ook geactualiseerd met de Resultaten van de peiling architectuurstijlen en het Cultuur-/ bouwhistorisch onderzoek van Hylkema Erfgoed.

Vragen
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Eric De Winter (projectmanager) via info@participatierijksstraatweg125.nl of 020 - 421 70 84.

Wibaut Projectontwikkeling is voornemens om op de locatie Rijksstraatweg 125 woningbouw te realiseren. Hier is nu het bedrijf Audio Electronics (AEM) van de familie Mattijsen gevestigd. Om de omgeving en belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken, is in december 2020 een participatietraject gestart.

www.participatierijksstraatweg125.nl
Copyright © 2021 Wibaut - Rijksstraatweg 125, All rights reserved.