Copy
Stress is een complex probleem dat kan gecoacht worden, zowel op het werk als privé.
View this email in your browser
VOLG ME OP :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
schrijft over 
Interesse in mijn GRATIS E-book "7 voordelen van Business Coaching" ? Lees hier.

"Stress is often termed as the 20th century syndrome, born out of men's race towards modern progress and it's ensuing complexities."


Beste lezer,

Onderzoek heeft uitgewezen dat stress veelvuldige afwezigheid, lichamelijke ongemakken, prikkelbaarheid, gebrek aan concentratie, slapeloosheid, depressie, het nemen van slechte beslissingen, conflicten, hoge foutenmarge en lagere klantenservice tot gevolg heeft.

Stress hoeft evenwel niet noodzakelijk negatief te zijn. Positieve stress motiveert, geeft energie, verhoogt prestaties, geeft een goed gevoel en is beheersbaar. Negatieve stress daarentegen kan leiden tot mentale en fysische problemen, wordt aanzien als niet onder controle te houden, heeft een negatieve impact op het individueel functioneren en veroorzaakt angst en zorgen.

Welke rol kan coaching spelen bij het managen van negatieve stress ?

Coaching leidt tot bewustzijn, evenwicht en verankering.

A. Bewustzijn creëren
Stress is een complex probleem. Enerzijds is er de acute stress, meestal een korte termijn symptoom ten gevolge van hoge werkbelasting en/of tegen strikte deadlines aan werken. Dit manifesteert zich zowel in mentale klachten (concentratieproblemen, zenuwachtigheid, ...) als in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, hartkloppingen, spierpijn en/of maagproblemen.
Anderzijds is er chronische stress die van langere duur is (weken, maanden of zelfs jaren) en het gevolg is van ernstige veranderingen zoals veranderingen in de werksfeer of -omgeving, armoede, scheiding of slechte gezondheid.

Mensen kunnen stress niet altijd adequaat plaatsen. Acute stress kan meermaals terugkomen, chronische stress is een voortdurend situatie. Mensen leren er mee om te gaan en beseffen niet altijd dat ze onder stress staan. Aangezien stress evenwel een invloed heeft op efficiëntie, productiviteit en het functioneren, wordt dit gecompenseerd door nog harder te werken. In het slechtste geval kan dit leiden tot burn-out.

De coach zorgt er voor dat de coachee uitspreekt wat er met hem gebeurt, mentaal, emotioneel en fysisch. De coachee leert stress onderkennen als een toestand die een negatieve impact heeft op zijn algemene gezondheid. Hij dient evenwicht te vinden in zijn leven.

B. Evenwicht vinden
Nadat de coachee er zich bewust van geworden is dat stress meespeelt, zullen de coach en coachee verder samenwerken in hun zoektocht naar de oorzaken van stress.

Mogelijkheden hierbij zijn :
  • werkonzekerheid
  • hoge prestatieverwachtingen
  • familiale of persoonlijke problemen
  • conflicten met baas of collega's
Coaching kan de coachee helpen op 2 niveaus. Het eerste niveau heeft betrekking op de manier waarop stressoorzaken worden verwerkt, aangepakt of beheerst. Het tweede niveau gaat over, door de coachee aangebrachte, manieren om het stressgevoel te compenseren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van gedragspatronen zoals meer sport doen, rustmomenten inbouwen, gezonde voeding nuttigen.
Het is belangrijk hierbij dat deze perceptieverruiming komt van de coachee. Dit verhoogt de motivatie en draagkracht van de coachee. De coach ondersteunt deze oefening en stuurt ze aan.

C. Controle inbouwen
De coach en coachee zoeken niet naar korte-termijn oplossingen, dan wel naar succesvolle en duurzame ingrepen om stress in de toekomst te managen. Wij noemen dit 'verankering'. Door het gebruik van de juiste coachinginterventies en -oefeningen zorgt de coach er voor dat nieuwe inzichten en gedragswijzigingen van de coachee ook in de toekomst aangewend worden.

 

Wat zijn de business voordelen van stressreductie ?

  • minder absenteïsme (en bijhorende kosten)
  • betere prestaties
  • aangenamere en meer efficiënte werkomgeving
  • hogere arbeidstevredenheid
  • betere interpersoonlijke relaties
  • betere algemene gezondheid
 
 
Stress is everyday fact of life.
Stress can be good.
But excessive stress can be harmful.Kris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd Coach
BCS-HR Services

P.S. Stuur gerust via de knop 'Forward' hieronder, de link door naar anderen die interesse zouden hebben in het verminderen van stress op de werkplek
P.P.S. Ontvangt u mijn nieuwsbrieven liever niet meer, dan kunt u zich uitschrijven via de knop "unsubscribe from this list" onderaan
Forward
Copyright © 2014, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences