Copy
Burnout : geen hype maar een syndroom dat ernstige negatieve effecten kan hebben op de medewerker en de organisatie
View this email in your browser
volg me op Facebook
volg me op Twitter
volg me op LinkedInKris Buggenhout richtte zijn kantoor op in 2008. Hij is een ICF Professional Certified Coach  met meer dan 20 jaar ervaring in interne en externe coaching. Vanuit zijn ruime Human Resources ervaring in bedrijven als CFE, Kraft Foods, BMW, BAT en Pfizer en zijn doorgedreven opleiding als gecertificeerd coach, begeleidt en ondersteunt hij leidinggevenden in hun persoonlijke groei en welzijn.

 

 

Beste <<First Name>>,

Hoewel veel bedrijven de nodige maatregelen getroffen hebben om de gezondheid op het werk te bevorderen, duiken er ten gevolge van de steeds hogere eisen en verwachtingen op de arbeidsplaats, nieuwe gezondheidsproblemen op die zich situeren op het mentaal-emotioneel en fysisch niveau. Burnouts zijn hier momenteel wellicht het beste voorbeeld. 

Frendenberger (Journal of Social Issues, 1974) was de eerste die 'burnout' omschreef als een gevoel van mislukking en uitputting. Edelweiss en Brodsky (Burnout : Stages of disillusionment in the helping professions, 1980) definieerden burnout als een verlies aan energie, idealisme en zingeving. Pines en Bronson (Burnout : From medium to personal growth, 1981) zagen burnout als een toestand van fysische, emotionele en mentale uitputting, terwijl Sarros en Densten (Undergraduate students stress and coping strategy, 1989) burnout zien als het onvermogen om op een evenwichtige manier om te gaan met stresserende, veeleisende werkomstandigheden gekenmerkt door een gebrek aan ondersteuning en waardering.

Tot op heden wordt de omschrijving van Maslach (Measurement of experience burnout, 1981) gezien als de beste definitie van burnout :

" a multidimensional condition comprising (i) emotional exhaustion, (ii) depersonalization and (iii) reduced personnel accomplishment that can occur among individuals who do "People Work of some kind"."

Maslach voegde er aan toe dat een burnout gezien kan worden als een psychologisch proces dat begint wanneer mensen die beroepen uitoefenen waarbij contact met anderen (patiënten, cliënten, leerlingen,....) centraal staat, in hun werk overweldigd worden door onverwachte en ondraaglijke stresserende factoren die een negatieve invloed hebben op hun tevredenheid, welbevinden en inspanningen om ten dienste te staan van anderen.

Hoewel burnouts vroeger gelinkt werden aan menselijke dienstverlening, wordt dit syndroom ook meer en meer waargenomen in andere sectoren en functies. 
Er is geen reden om te veronderstellen dat burnout zich uitsluitend bij beoefenaars van dergelijke ‘contactuele’ beroepen kan voordoen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaken van een burnout geklasseerd kunnen worden binnen 3 categorieën :
- persoonlijkheidskenmerken : demografische factoren, gebrek aan sociale ondersteuning, kunnen omgaan met de hoge eisen die de job stelt
- functiekenmerken : rolconflicten, overbelasting, rolambiguïteit, suboptimale interpersoonlijke contacten
- organisatiekenmerken : functie inhoud, onzekerheid, ambiguïteit over verwachtingen en prioriteiten

Burnouts manifesteren zich, volgens Derobbio en Iwanick (Factors accounting for burnout amongst secondair school teachers, 1996), in angst, verveling, woede, cynisme, depressie, vermoeidheid, frustratie, wrevel tegen anderen, psychosomatische symptomen, drugsgebruik en een gebrek aan motivatie en engagement.


Coachingstraject : Een burnout voorkomen of behandelen

Om burnouts te voorkomen of te behandelen leg ik de klemtoon op drie factoren : emotionele intelligentie (zelfbewustzijn, zelfbeeld, omgaan met eigen emoties en emoties van anderen,,...), intelligentie quotiënt (cognitief vermogen om te reflecteren over zichzelf, om overtuigingen te spotten, ...) en de fysische quotiënt (een gezonde geest in een gezond lichaam).

Er worden 10 sessies voorzien. Sessies 1 t/m 7 verlopen wekelijks. De opvolgingssessies (8 t/m 10) worden maandelijks ingepland.

Het traject ziet er, in het kort, als volgt uit :

Stap 1 : Intake met de klant en de coachee

Tijdens de intake lichten de klant en de coachee de situatie toe. Het programma wordt besproken en afgestemd. Een coachingcontract wordt afgesloten.

Stap 2 :  Bewustwording creëren

Sessie 1

Bespreking van burnout teneinde de coachee inzicht te geven in het syndroom, welke oorzaken aan de basis liggen en welke gevolgen dit kan meebrengen. 

Sessies 2 en 3

Mensen die te kampen hebben met een burnout hebben een laag zelfbeeld. Bespreking van de burnout klachten en de effecten op het welbevinden en de eigenwaarde van de coachee. Om positief in te werken op het laag zelfbeeld, worden de sleutelkwaliteiten en succesverhalen gelijst. Verschillende modellen kunnen hiervoor gehanteerd worden.
Een eerste stap naar de fysische quotiënt wordt gemaakt : rust inbouwen, voeding, ontspanning. Dit wordt elke sessie herhaald.

Stap 3 : Oorzaken spotten

Sessies 4 en 5

Bespreking van de demotivatoren ('energie-vreters'), stoorzenders, emoties, hoe de coachee er momenteel mee omgaat en wat wel of niet lukt. Welke overtuigingen werken een burnout in de hand ?

Stap 4 : Oplossingen vinden

Sessie 6 : 

Wat kan de coachee zelf veranderen (bvb. meer empathisch zijn, meer zelfreflectie, omgaan met emoties, de lat minder hoog leggen, andere overtuigingen aannemen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen...) ?
Welke ondersteuning heeft de coachee nodig en wie kan daarbij helpen (directe manager, collega's, HR,...)

Stap 5 : Acties

Sessie 7 :

Het commitment van de coachee om een burnout te voorkomen of op te lossen wordt in termen van acties neergeschreven in een Performance Improvement Grid (start doing - stop doing - do more - do differently).

Stap 6 : Opvolgingssessies

Sessies 8, 9, 10 :

Tijdens de opvolgingssessies wordt de vooruitgang van de coachee besproken.
Wenst u meer informatie over het traject of wilt u voor één van uw medewerkers een coach inschakelen om een burnout te voorkomen of aan te pakken, aarzel dan zeker niet om een seintje te geven, zij het telefonisch (0476 43 00 75), zij het via email (kbuggenhout@bcs-hr.be).
 

Kris Buggenhout
Managing Partner  - Professional Certified Coach (ICF) - Accredited Psychologist (Psychologencommissie)
Business Coaching Services

 

 

 

 

 

 

Forward
Copyright © 2017, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences