Copy
Drie webseminars voor eerstelijnsmanagers
View this email in your browser
10 tips om betere relaties op te bouwen

Niemand werkt alleen. Managers hebben de ondersteuning nodig van gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en collega's. In de meeste organisaties zult u zien dat succesvolle managers goede contacten hebben met alle niveaus van medewerkers. Dit betekent dat zij goede professionele relaties kunnen opbouwen en in stand houden. Dit is als een open deur intrappen. Maar toch blijkt het in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn.


7  to do's om goede relaties op te bouwen en te behouden :

1. Vraag feedback aan collega's over uw interpersoonlijke stijl

Zelfperceptie is niet noodzakelijk hetzelfde als de perceptie die anderen hebben over u. Hoewel niet iedereen geneigd zal zijn om u feedback te geven, is het zinvol om te weten wat anderen vinden van uw stijl : welke eerste indruk geeft u in contacten ?  toont u interesse in wat anderen u zeggen ? bent u regelmatig bereikbaar en beschikbaar voor uw medewerkers ? Op basis van de feedback kunt u de valkuilen en hindernissen analyseren en uw gedrag aanpassen.

2. Aanvaard dat niet iedereen gelijk is

Goede managers slagen er in relaties op te bouwen met verschillende mensen. Managers die aanvaarden dat verschillende mensen niet beter of slechter zijn en die openstaan voor verschillende standpunten, maken sneller verbinding met anderen. Collega's en medewerkers die dat bij u ervaren, zullen gemakkelijker hun eigen mening geven zonder zich bedreigd te voelen.

3. Toon respect

Respect is een essentieel ingrediënt voor het creëren van openheid in discussies en vertrouwen tussen mensen. Speel op de bal, niet op de speler. Behandel de andere op de manier dat u zelf graag behandeld wordt. Luister en zorg er voor dat u begrijpt wat er gezegd wordt. Toon interesse.

4. Hou rekening met de gevolgen van de beslissingen die u neemt

Uw beslissingen beïnvloeden de organisatie, maar ook de medewerkers. Medewerkers kunnen zo negatief reageren op uw beslissing dat de uitvoering in gevaar komt. Maak er een gewoonte van om voor u de beslissing neemt, na te denken over de draagkracht van de beslissing bij de medewerkers. Misschien komt u wel tot een andere beslissing, met dezelfde resultaten en met positieve reacties in de organisatie.

5. Eerst waarnemen, dan (be)oordelen

Negatieve oordelen zonder vermelding van de feiten kan gezien worden als kritiek. Op deze kritiek kan op verschillende manieren gereageerd worden : defensief of offensief. In geen van beide gevallen wordt de basis gelegd om een goede relatie op te bouwen of onderhouden. Anderzijds, wanneer u begint met het vermelden van wat u gezien hebt of met de feiten die u hebt verzameld en pas daarna uw evaluatie geeft, dan zal dit sneller aanvaard worden, zonder enig gevoel van bedreiging of schuld.

6. Vind een goed evenwicht tussen een taakgerichte en mensgerichte aanpak

Evalueer uzelf welke aanpak u verkiest en/of vraag het aan uw collega's en medewerkers. Gaat u voor een taakgerichte aanpak, dan betekent dit dat u een duidelijke klemtoon legt op taken, verantwoordelijkheden, instructies en prestaties zonder al te veel rekening te houden met de mensen met wie u in dit kader omgaat. Het risico bestaat dat zij zich te weinig door u gewaardeerd en ondersteund voelen, wat een negatieve invloed kan hebben op hun motivatie en prestaties. 

7. Blijf aangenaam, positief en constructief zelfs onder de meeste moeilijke en stresserende situaties

Stresserende en moeilijke situaties kunnen de melk doen overkoken. Sarcasme, cynisme duikt op. Scherpe woorden kunnen vallen. De relatie krijgt een deuk. Het alternatief is zich te richten op het probleem, niet op de mensen die betrokken zijn. Schuld (uitgesproken of niet) en verwijten horen hier niet thuis. Tracht emoties onder controle te houden en denk erover na hoe u, samen met de collega's en/of medewerkers, het probleem kunt oplossen zonder de hete aardappel door te schuiven.

 

Kris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd coach
BCS-HR Services
 
Mocht u professionele relaties hebben die interesse zouden hebben in dit artikel, aarzel dan zeker niet het naar hen te sturen via de knop "Forward to Friend" rechts bovenaan.

 

 

VOLG ME OP :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Forward to Friend
Copyright © 2014, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp