Copy
Een concreet voorbeeld van een coachingtraject
View this email in your browser
VOLG ME OP :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Interesse in mijn E-book "7 voordelen van Business Coaching" ? Lees hier.
Business Coaching : een praktijkvoorbeeld

In dit artikel wil ik u business coaching nader toelichten aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Om redenen van discretie (wat ik essentieel vind in elk coachingtraject), noem ik de coachee Johan.

Situatie :
Johan is een middle-manager die leiding gaf aan een team van 4 personen. De resultaten die Johan en zijn  team realiseerden waren veelbelovend.  Gezien zijn groot potentieel werd beslist hem meer verantwoordelijkheden toe te wijzen. Tegelijkertijd werd zijn team uitgebreid tot 11 medewerkers.
Hoewel Johan goede prestaties afleverde, meende de directie dat de aanpak en de leiderschapsstijl van Johan verder moest ontwikkeld worden om evenwaardige of betere resultaten te bekomen met een groter team en meer verantwoordelijkheden.

Uitdaging :
Voor we het coachingtraject opstartten, vertoonde Johan het volgende gedragsmodel :

  • Hij had moeite met delegeren. Dit vloeide voort uit zijn perceptie dat de medewerkers onvoldoende competent waren om een specifiek project toe te vertrouwen.

  • Hij was (te) veeleisend ten opzichte van zijn medewerkers. Zeer taakgericht.

  • Johan was zeer assertief, met een neiging tot autoritair optreden.

  • Hij was sterk resultaatgericht, duidelijk en professioneel, maar door een gebrek aan diplomatie kon hij onvoldoende zijn argumentatie “inkleden” wat een negatieve impact had op zijn beïnvloedingsvaardigheden.

Om Johan optimaal voor te bereiden op de geplande loopbaanstap werd beslist een coachingtraject op te zetten.

Coachingstraject :
Na een zeer uitgebreide intake waarin business coaching, mijn aanpak, het traject en wederzijdse verwachtingen werden toegelicht en de coachingdoelstellingen werden geformuleerd, werd beslist voor Johan een development center te organiseren. Aan de resultaten van het development center werden evaluatiescores en ontwikkelingsacties van de voorbije 3 jaar toegevoegd.
Door het verzamelen van deze informatie kreeg ik inzicht in hoe Johan functioneerde en de vaardigheden die hij hierbij inzette. Noem het de ‘as-is’ situatie terwijl de coachingdoelstellingen de ‘to-be’ situatie was. Business coaching werd aan Johan aangereikt om de ontwikkeling van de as-is naar de to-be situatie waar te maken.

Het coachingtraject omvatte 6 sessies van 2 uren met een tussentijdse vooruitgangsrapportering na 3 sessies.

Omdat ik vind dat coaching een continu ontwikkelingsproces is dat meer is dan 6 sessies à 2 uren/sessies, gaf ik aan Johan opdrachten mee die hij tussen de sessies  moest uitvoeren (opsommen van nieuwe inzichten, zelfobservatie, uitproberen van nieuwe gedragingen).  Tijdens de volgende sessie werd deze oefeningen besproken.

Resultaten :
Waar Johan bij aanvang van het business coachingstraject een veeleisend, assertief (neiging tot autoritair gedrag), taakgericht manager was die niet in staat was taken en verantwoordelijkheden te delegeren, is hij geëvolueerd tot een leider die een stijl heeft ontwikkeld die gekenmerkt wordt door :
  • een goed evenwicht tussen een taak- en mensgerichte aanpak,
  • het sneller vertrouwen van collega’s en medewerkers waardoor hij sneller taken en verantwoordelijkheden kan loslaten,
  • meer empathisch gedrag met een sterke luisterbereidheid
  • grotere openheid naar meningen van collega’s en medewerkers

Conclusie :
Aan de hand van Business Coaching heeft Johan zich ontwikkeld tot een meer complete manager. Hij hanteert een meer flexibele en situationele leiderschapsstijl. Dit heeft geresulteerd in een win-win situatie voor Johan en zijn medewerkers. Johan ervaart en toont minder stress en vindt meer rust in zijn werkomgeving, terwijl hij zijn medewerkers motiveert en inspireert door vertrouwen te schenken en, via zijn wil tot delegatie, beroep te doen op hun kennis en vaardigheden. De medewerkers voelen zich meer (h)erkend en gewaardeerd wat hen leidt tot betere prestaties.

Ook zijn relaties met collega's zijn verbeterd. Johan erkent dat een grotere luisterbereidheid collega's aanzet om hun standpunten meer te communiceren, een betere samenwerking tot stand brengt en alsdusdanig tot betere oplossingen gekomen wordt.  

 

Kris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd coach
BCS-HR Services
 
P.S. Stuur, via de Forward knop, dit artikel gerust door naar anderen die het wel interessant zouden kunnen vinden.

 

Forward
Copyright © 2014, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp