Copy
Zomeractie !
View this email in your browser
Coaching newsletter mei 2016
volg me op Facebook
volg me op Twitter
volg me op LinkedIn

 

Kris Buggenhout richtte zijn coachingkantoor op in 2008. Hij is een gecertificeerd coach met meer dan 20 jaar ervaring in interne en externe coaching. Vanuit zijn ruime Human Resources ervaring in bedrijven als CFE, Kraft Foods, BMW, BAT en Pfizer en zijn doorgedreven opleiding als gecertificeerd coach, begeleidt en ondersteunt hij leidinggevenden in de ontwikkeling van hun potentieel om succesvolle managers te worden.

Video - Executive coaching

ZOMERACTIE !
Evalueer uw (of die van uw managers) coachingstijl

 

Beste <<First Name>>,

Managers die effectief hun medewerkers coachen, worden niet geboren. Zij hebben, doorheen de tijd, een attitude en vaardigheden aangeleerd die een omgeving creëren die leren en ontwikkeling omarmt en koestert. De coachende manager weet dat hij zijn medewerker niet ontwikkeld, maar dat hij de medewerker helpt om zichzelf te ontwikkelen. Hij ziet coaching niet als een gebeurtenis, maar als een voortdurend leerproces. Volgens hem is coaching een vorm van intense samenwerking met zijn medewerkers. Tenslotte vindt hij dat coaching zich zeker niet alleen richt op het oplossen van een probleem, maar voornamelijk op het ontwikkelen van vereiste leiderschapsovertuigingen en -vaardigheden.


5 te overwinnen hindernissen

Elke manager heeft het wel al meegemaakt. Hij doet zijn uiterste best om zijn medewerkers te coachen, maar helaas, zonder succes. Het lukt niet.
Onderzoek (PDI, Leader as Coach) wijst uit dat hier 5 hindernissen, die de ontwikkeling van de medewerker belemmeren,  kunnen meespelen :

- de medewerker is er niet van overtuigd dat zijn manager het beste wilt voor hem en zijn ontwikkeling belangrijk vindt
- de medewerker ziet geen ontwikkelingsnoden of maakt van zijn ontwikkeling geen prioriteit
- de medewerker weet  niet hoe hij zijn vaardigheden moet ontwikkelen
- de medewerker past niet toe wat hij geleerd heeft
- de medewerker vindt dat de organisatie zijn ontwikkeling niet of onvoldoende ondersteunt


5 coachingstrategieën om de hindernissen te nemen

Per hindernis kunt u de volgende coachingstrategieën hanteren :

 

- bouw een ijzersterke relatie op met uw medewerker
- verhoog het engagement van de medewerker om zichzelf te ontwikkelen, zowel in het voordeel van hemzelf, zijn team als van de organisatie
- help de medewerker bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden door het inzetten van de juiste coachinginterventies en -modellen
- help de medewerker bij het verankeren van nieuwe gedragspatronen
- bouw mee aan een coachingcultuur die leren en ontwikkelen stimuleert en beloont

 

Uitdaging voor elke coachende manager

Zoals boven gesteld, managers worden niet geboren als coach, ze ontwikkelen zich als coach. Hoe ver staat u in uw ontwikkeling ? Evalueer uzelf aan de hand van onderstaande oefening.


OEFENING

A. Zelfreflectie
 

Beantwoord de volgende vragen :
- hoe belangrijk vindt u het coachen van uw medewerkers voor uw persoonlijk succes ?
- hoe belangrijk vindt u het coachen van uw medewerkers voor het succes van uw team en de organisatie ?
- hoe vult u uw rol als coachende manager in ?
- welke coachingmodellen kent u, gebruikt u en wat hebt u er zelf van geleerd ?


B. Checklist - vragenlijst
Vul de onderstaande vragenlijst in om uw sterktes en verbeteringspunten als coachende manager in kaart te brengen.
 
C. Ontwikkeling van uw coachingstijl
Baseer u op de resultaten om specifieke ontwikkelingspunten op te lijsten.


VRAGENLIJST 

In de vragenlijst vindt u per coachingstrategie een aantal gedragingen waarop u uzelf evalueert aan de hand van 5 antwoordalternatieven :
5 : helemaal akkoord
4 : meestal akkoord
3 : soms akkoord, soms niet akkoord
2 : meestal niet akkoord
1 : helemaal niet akkoord

Bouw een ijzersterke relatie op met uw medewerker
- ik bouw mijn coachingrelaties op, op basis van vertrouwen en respect
- ik luister veel en heel aandachtig naar mijn medewerkers
- ik blijf positief en constructief samenwerken met de medewerkers die weerstand vertonen tegen het veranderen of aanpassen van hun gedrag
- ik vraag de mening en feedback van collega's en medewerkers zodat ik mijn coachingstijl kan verbeteren

Verhoog het engagement van de medewerker om zichzelf te ontwikkelen
- ik ken en begrijp de (persoonlijke) doelen en waarden van de medewerkers die ik coach
- ik deel met mijn medewerkers wat ik van hen verwacht in de uitvoering van hun functie zowel op het niveau van hun functioneren als op het niveau van de vereiste resultaten
- ik ken het beeld dat de medewerkers hebben over zichzelf, hun vaardigheden en prestaties
- ik zorg er voor dat mijn medewerkers de perceptie van de anderen over hen juist inschatten
- ik help de medewerkers hun ontwikkelingsdoelstellingen te definiëren, waarbij de persoonlijke en organisatieprioriteiten gealigneerd zijn 
- ik help mijn medewerkers bij het opstellen van hun persoonlijk ontwikkelingsplannen

Help de medewerkers bij het ontwikkelen van hun vaardigheden
- ik creëer een veilige en constructieve leeromgeving
- ik reik middelen en methodes aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen
- ik moedig de medewerker aan om (beredeneerde) risico's te nemen en te leren uit zijn fouten
- ik aanvaard dat mijn medewerkers verkeerde dingen doen of verkeerde beslissingen nemen
- ik moedig de medewerkers aan om te leren uit hun ervaringen

Help de medewerkers bij het verankeren van hun nieuwe gedragspatronen
- ik stimuleer de medewerkers om zelf leeropportuniteiten te zoeken waarin zij hun nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen
- ik help de medewerkers middelen te vinden die hen er toe aanzetten de nieuwe aangeleerde vaardigheden in de praktijk te gebruiken
- ik bespreek met de medewerkers nieuwe situaties waarin zij succes, teleurstelling en moeilijkheden ervaarden 
- ik geef regelmatig feedback over de vooruitgang in hun ontwikkeling
- ik zorg er voor dat de medewerkers regelmatig nadenken over hun ontwikkeling

Bouw mee aan een coachingcultuur die leren en ontwikkelen stimuleert en beloont
- ik ken mijn eigen vaardigheden en ontwikkelingspunten
- ik weet dat ik als manager een voorbeeldrol speel waarbij ik mijn eigen ontwikkelingsnoden deel met mijn medewerkers, feedback vraag aan collega's en medewerkers en kenbaar maak wat ik heb geleerd en hoe ik het in de praktijk breng
- ik geef aan mijn medewerkers mee dat ik hun ontwikkeling zeer belangrijk vind door hen hiervoor te belonen en veelvuldig leeropportuniteiten aan te bieden
- ik denk na en bespreek met HR en collega's hoe we het organisatiebeleid kunnen aligneren met coaching en ontwikkeling

Deze vragenlijst kunt u zelf invullen. Om een beter beeld te krijgen van uw coachingstijl kunt u ook aan uw collega's en medewerkers vragen om u te evalueren op het gebruik van de verschillende coachingstrategieën. 


 
ZOMERACTIE : GRATIS SKYPE-COACHING (1U)


Ziet u een coachingstrategie of -gedrag die u zeker wilt ontwikkelen, contacteer me dan voor een GRATIS Skype-coaching van 1 uur.
In dit uur, zal ik u helpen :
- om uw visie te definiëren
- uitdagende doelstellingen vast te leggen
- om een actieplan op te zetten
om tot uitzonderlijke resultaten te komen. 

Reageer snel, het aanbod is beperkt tot 10 aanvragen van een Skype-coachingsessie.

Bel me op 0476 43 00 75, stuur een mail naar kbuggenhout@bcs-hr.be of laat een boodschap in de chatbox van mijn websiteKris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd coach (International Coach Federation)
Business Coaching Services 


Recente coachingreferenties :
Infrabel, Eandis, Eneco, Scania, NN Belgium, Darling Ingredients
, Duvel-Moortgat, Woon- en zorgcentrum H. Hart, Farmad,... 
 
Forward
Copyright © 2016, Business Coaching Services - Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences