Copy
Hoe kunt u uw interne coach(es) verder professionaliseren ?
View this email in your browser
Coaching newsletter april 2016
volg me op Facebook
volg me op Twitter
volg me op LinkedIn

 

Kris Buggenhout richtte zijn kantoor op in 2008. Hij is een gecertificeerd coach met meer dan 20 jaar ervaring in interne en externe coaching. Vanuit zijn ruime Human Resources ervaring in bedrijven als CFE, Kraft Foods, BMW, BAT en Pfizer en zijn doorgedreven opleiding als gecertificeerd coach, begeleidt en ondersteunt hij leidinggevenden in de ontwikkeling van hun potentieel om succesvolle managers te worden.

Video - Executive coaching

Coaching, supervisie en intervisie
voor interne coaches

 

De laatste jaren verwerft coaching meer en meer een eigen plaats binnen organisaties. Dat is niet verwonderlijk. Elke manager is verschillend, heeft andere vaardigheden en ontwikkelingsnoden. Coaching komt hieraan tegemoet door in te spelen op de individuele, specifiek situatie van de manager.
 
Interne coach
 
Sommige bedrijven vragen directors, managers of HR partners de rol van interne coach op zich te nemen. De interne coach kent de cultuur van de organisatie en kan daarom zijn aanpak nauw afstemmen op de behoefte van de coachee in zijn context.
 
Interne coaching vereist specifieke vaardigheden en kwaliteiten om coachees adequaat te begeleiden bij het overwinnen van obstakels en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun potentieel.
 
Tevens moet het voor de interne coach duidelijk zijn welke rol hij speelt. Is hij een sparringpartner, klankbord, vertrouwenspersoon, adviseur of bemiddelaar ? Hoe wordt de rol van interne coach gecombineerd met de huidige functie ? Hoe verhoudt de rol van de interne coach zich met de functie van de manager van de coachee ?
 
Professionalisering van de interne coach
 
Drie interventies kunnen worden gehanteerd :
 
Externe Coaching
Coaching is het resultaatgericht begeleiden van de interne coach in een één-op-één situatie zodat hij zijn coachingrol beter kan spelen. De focus ligt op :

  • Deskundigheidsbevordering
  • Ondersteuning van functioneren
  • Ontwikkeling van coachingvaardigheden
  • Bespreking van specifieke probleemsituaties
Mijn aanpak : voorafgaand aan de coaching, worden de coachingdoelstellingen vastgelegd. In functie hiervan wordt het coachingtraject uitgetekend. Dit kan gaan van een ½ dag coaching tot enkele coachingsessies.

Supervisie
Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor interne coaches. De interne coach onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een externe coach. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn begeleiding bepalen. Hij leert hoe hij als coach in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en het verbeteren van het beroepsmatig functioneren. Supervisie wordt zowel één-op-één, als in een kleine groep, gegeven.

Intervisie
Intervisie is een leermethode waarbij een groep interne coaches werkproblemen bespreekt en coaches elkaar helpen en ondersteunen om de kwaliteit van hun coachings te verbeteren. Afhankelijk van de gekozen werkvorm ligt het accent op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen. Kennis en ervaringen delen is de boodschap. Leren van elkaar. Intervisies worden tijdelijk begeleid door een externe coach en evolueren naar een zelfsturende leermethode. De groep bestaat uit drie tot zes deelnemers. Intervisie wordt ook wel gezien als een vorm van ‘peer- coaching’.
 
Mijn aanpak : Zowel bij supervisie als intervisie, werk ik in sessies van 3 uur met een tussentijdse periode van 4 tot 6 weken zodat de interne coach(es) hun nieuwe inzichten praktisch kunnen toepassen bij het uitoefenen van hun rol.
 
Interesse ?
Wilt u uw interne coach(es) verder professionaliseren aan de hand van coaching, supervisie en/of intervisie, aarzel dan niet me te contacteren :

Kris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd coach (ICF)
Business Coaching Services Recente coaching referenties :
Infrabel, Eandis, Eneco, Scania, NN Belgium, Darling Ingredients
, Duvel-Moortgat, Woon- en zorgcentrum H. Hart, Farmad 
 
Forward
Copyright © 2016, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences