Copy
De 9 TOP-gedragingen van de managers die hun medewerkers tevreden en gemotiveerd maken.
View this email in your browser
volg me op Facebook
volg me op Twitter
volg me op LinkedInKris Buggenhout richtte zijn kantoor op in 2008. Hij is een ICF gecertificeerd coach met meer dan 20 jaar ervaring in interne en externe coaching. Vanuit zijn ruime Human Resources ervaring in bedrijven als CFE, Kraft Foods, BMW, BAT en Pfizer en zijn doorgedreven opleiding als gecertificeerd coach, begeleidt en ondersteunt hij leidinggevenden in hun persoonlijke groei en welzijn.

 

 

Beste <<First Name>>,

In moeilijke economische tijden worden herstructureringen, re-organisaties met (collectieve) ontslagen bijna als normaal beschouwd. Zekerheid, ook bij hen die nog werk hebben, verdwijnt, de productiviteit daalt zowel als de jobstevredenheid.

Managers hebben de moeilijke taak om een positief bedrijfsklimaat te behouden, die de medewerkers aanzet om blijvend hun best te doen met een constructieve ingesteldheid en een torenhoog engagement en commitment. 

Zenger/Folkman voerde een onderzoek uit waarbij aan 100 000 medewerkers gevraagd werd naar hun jobtevredenheid/engagement enerzijds en naar de effectiviteit van hun directe manager, anderzijds. De effectiviteit werd gemeten aan de hand van 49 gedragingen die correspondeerden met 16 leiderschapsvaardigheden. De tevredenheidsindex weerspiegelde de tevredenheid van de medewerkers met hun organisatie, hun vertrouwen in de organisatie, hun intentie om te blijven werken bij het bedrijf en hun motivatie om de extra-mile te lopen.

Op basis van deze gegevens kon worden afgeleid welke leiderschapsgedragingen de meeste impact hadden op de tevredenheid/commitment van de medewerker.

De resultaten 

Algemeen werd gezien dat de meest effectieve managers de meest tevreden medewerkers aansturen.
Hoewel elke verbetering van het leiderschapsgedrag een positieve invloed heeft op de  jobtevredenheid en prestaties van de medewerker, werd ook duidelijk dat bepaalde leiderschapsgedragingen meer impact hebben dan andere :

  • inspirerend en motiverend gedrag : managers die er in slagen hun medewerkers te inspireren en te motiveren worden gekenmerkt door hun enthousiasme en gedrevenheid. Zij brengen er hun  medewerkers toe om moeilijke doelstellingen te bereiken en hun dagelijkse inzet en moeite te verhogen. Hoewel minder geïnspireerde medewerkers een goede job doen, gaan zij die wel positief en constructief aangestuurd worden 'the extra mile'. 
  • resultaatgericht gedrag : resultaatgerichtheid speelt een speciale rol in het succesvol zijn als manager. Resultaatgerichtheid geeft focus en uitdaging, verwachtingen uitspreken duidelijkheid. Managers die resultaten willen bereiken, deinzen er niet voor terug om aan hun medewerkers te vragen kwalitatiever en beter te werken. Daarenboven geven zij feedback aan de medewerkers over de vooruitgang die zij boeken in het bereiken van de doelstellingen. Er dient evenwel aan toegevoegd te worden dat resultaatgerichtheid zonder een inspirerende leiderschapsstijl demotiverend werkt. Een evenwicht tussen beide is noodzakelijk.
  • strategisch inzicht tonen : terwijl de vorige gedragingen er toe dienen taken gedaan te krijgen, is strategisch inzicht richtinggevend. Managers met een strategisch inzicht kaderen de dagelijkse uitvoering van een job binnen het ruimer bedrijfskader. Zij communiceren heel regelmatig waar de organisatie naar toe wilt en welke stappen ze daartoe zet. Deze informatie maakt  het duidelijk voor de medewerkers hoe hun functie past binnen het groter geheel van de organisatie en wat hun bijdrage is in de afdelings- of bedrijfsresultaten. Zij voelen zich meer betrokken.
  • teams doen samenwerken : de samenwerking tussen groepen en teams is waarschijnlijk één van de voornaamste uitdagingen waar managers voor staan. De competitie tussen teams belemmert samenwerking en informatiedoorstroming, zorgt er voor dat bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden en dat klanten niet bediend worden zoals het hoort. Managers die streven naar samenwerkende teams creëren een positieve en productieve werkomgeving, wat op zich dan leidt naar betere prestaties en resultaten.
  • Walk the Talk : managers hebben een voorbeeldrol, wat betekent dat eerlijk en integer zijn belangrijke attitudes zijn die zij moeten bezitten. Managers verliezen geloofwaardigheid en vertrouwen wanneer hun woorden en daden niet consistent zijn en in elkaars verlengde liggen. 
  • vertrouwen wekken : managers kunnen vertrouwen krijgen van hun medewerkers op verschillende manieren. Ten eerste door interesse en begrip te tonen voor de bezorgdheden en aspiraties van de medewerker. Ten tweede door hun kennis en expertise en te tonen dat zij de bagage hebben om correcte en tijdige beslissingen te nemen. Ten derde door hun consistent en voorspelbaar, niet wispelturig gedrag. En tenslotte door hun eerlijkheid en integriteit. Medewerkers die hun manager vertrouwen tonen meer openheid en zelfvertrouwen.
  • medewerkers ontwikkelen en ondersteunen : managers die hun medewerkers aanzetten om nieuwe vaardigheden en attitudes aan te leren, gebruiken een bepalende driver om de motivatie, het commitment en de jobstevredenheid in de hand te werken. Zij begeleiden medewerkers individueel in de uitvoering van hun functie. Getalenteerde en ontwikkelde managers leveren betere resultaten af en worden sneller gepromoveerd. Effectieve managers zijn begeesterd door het succes van anderen.
  • relaties opbouwen : managers die een evenwicht vinden tussen resultaten bereiken enerzijds en zorg dragen voor de individuele noden en behoeften, werken met zeer tevreden medewerkers. Zij vinden de juiste balans tussen het 'wat' (lees : de resultaten) en het 'hoe' (de medewerkers) en streven naar erg positieve relaties met hun medewerkers.
  • moedig optreden : effectieve managers gaan moeilijkheden en problemen niet uit de weg, maar pakken ze op een directe manier met beide handen aan. Ze beseffen dat problemen en conflicten zichzelf niet oplossen, maar moed en daadkracht vragen om tot een oplossing te komen.
 
En nu ?
 

Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat de 9 bovenvermelde leiderschapsgedragingen een fundamentele impact hebben op de tevredenheid, motivatie en het commitment van de medewerkers. Managers die heel laag scoorden op één of meer gedragingen hadden de minst tevreden medewerkers. Managers die heel hoog scoorden op 4 of meer gedragingen, hadden veruit de meest gemotiveerde medewerkers.

Meting : een 360° feedbackoefening kan per manager een indicatie geven welke klaarblijkelijke ontwikkelingspunten hij of zij heeft.

Uitdaging : ontwikkel uw managers in een aantal leiderschapsgedragingen, stap voor stap, tot hij/zij 4 of meer leiderschapsgedragingen op een consistente manier vertoont. Jobstevredenheid, commitment en betrokkenheid zijn 
de boodschap, voornamelijk in deze moeilijke, onzekere en ambigue bedrijfswereld.

Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van deze oefening of wilt u een coach inschakelen om uw managers te ontwikkelen, aarzel dan zeker niet om een seintje te geven, zij het telefonisch (0476 43 00 75), zij het via email (kbuggenhout@bcs-hr.be).
 

Kris Buggenhout
Zaakvoerder - Gecertificeerd coach (ICF)
Business Coaching Services

 

 

 

Recente referenties

NN Verzekeringen, WZC H. Hart, Scania, Infrabel, Eandis, Eneco, Plantyn, De Vroe, Farmad, Hera, Schelstraete Delacourt Associates

 

 

Forward
Copyright © 2016, Kris Buggenhout, All rights reserved.

Mailing address :
Dorpsstraat 115
9420 Erpe-Mere
Tel. : 053 82 81 82
GSM : 0476 43 00 75
Website : www.bcs-hr.be
Email address : kbuggenhout@bcs-hr.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences