Copy

English Version Below

Uitnodiging – expositie Spheres

Spheres Van 23 mei tot 13 juni toont galerie Lauwer via een Online Viewing Room een selectie werk van Emily Kocken rondom het terugkomende thema ‘Spheres’, waarin de cirkelvorm voor oneindige inspiratie zorgt. Ga voor informatie of om een kijkafspraak te maken naar de website van Lauwer.

Foto: Lauwer

Op 23 mei wordt de tentoonstelling officieel opengesteld op de website van Lauwer, begeleid door de persoonlijke woorden van Emily en een 3D-wandeling langs de bijzondere kunstwerken.

Op 21 mei organiseert Galerie Lauwer een VIP online preview. Wil je een uitnodiging, neem dan contact op met galeriedirecteur Anna Elisabeth Kruyswijck, via anna@lauwer.art.

Je kunt het werk ook fysiek zien. De galerie is sinds kort namelijk weer open, met gedoseerde bezoekersaantallen en extra hygiënemaatregelen. Zie hiervoor ook de website van Galerie Lauwer.

Alle kunstwerken uit de Spheres-serie zijn te koop.

In het juninummer van Schrijven Magazine staat een interview met Emily over schrijven en het omgaan met locaties.

Goede schrijvers zorgen dat de locatie waar hun verhaal of roman zich afspeelt meer wordt dan een decor. Hoe dat werkt, legt schrijver en beeldend kunstenaar Emily Kocken haarfijn uit. “Als je langere tijd op de plek verblijft die een belangrijke rol speelt in je boek, wordt de locatie als het ware een klankkast. Je begint de energie van een plek te voelen.”

Een los nummer is vanaf dinsdag 16 juni te koop bij de boekhandel. Als je voor 29 mei 16:00 uur een abonnement op Schrijven Magazine neemt, ontvang je het nummer rond 12 juni in je brievenbus.

In het juninummer van Filosofie Magazine staat een interview met Emily in de rubriek ‘Het moment’. Ze vertelt over de rol van het werk van de Franse filosoof Alain Badiou in haar leven.

Je ontvangt het tijdschrift als je een jaarabonnement neemt. Je kunt ook een los nummer bestellen.

Verwacht

Bookstore Day Emily Kocken treedt op op de uitgestelde Bookstore Day op 12 september. Bookstore Day is de dag waarop lezers en boekenkopers de lokale boekhandel vieren.

Samen met andere schrijvers maakt Emily in een Bookstore-day-limousine een toer langs drie Brabantse boekhandels, waar zij een voordracht houdt. Meer Informatie volgt in één van de komende nieuwsbrieven.

Lalalanding Emily schrijft noest aan Lalalanding. Datum van verschijning is voorjaar/zomer 2021 bij Uitgeverij Querido.

Emily’s vorige roman, De Kuur, kun je kopen via Athenaeum.nl of natuurlijk bij je eigen boekhandel. Daarmee ondersteun je zowel de lokale boekhandel als de auteur!

English Version

Invitation – Spheres exhibition

Spheres From May 23 to June 13 Lauwer gallery will show a selection of art work by Emily Kocken in an Online Viewing Room. The show concentrates on the recurrent theme of ‘Spheres’ inspired by the endless shape of the circle. Visit the Lauwer website for information or to make a viewing appointment.

Photo by Lauwer

On May 23—accompanied by the personal words of Emily and a 3D-tour of the singular art—the show will be officially opened on the Lauwer website.

On May 21 Lauwer organizes an online preview. Please contact gallery director Anna Elisabeth Kruyswijck via anna@lauwer.art if you like to receive an invite.

The art can also be seen in a physical space. The gallery has reopened recently with a measured number of visitors and extra hygiene precautions. See the Lauwer website.

All works from the Spheres series are for sale.

The Schrijven Magazine June Issue (in Dutch) contains an interview with Emily about writing and handling locations.

Good writers make sure that the location where their story or novel is set come to be more than just a scene. Writer and artist Emily Kocken explains in detail how this works. “When you're staying long enough in a location that plays an important part in your book, it becomes a kind of resonance chamber. You grow to feel the energy.”

The June edition of Filosofie Magazine has an interview with Emily in the section ‘The moment’: she explains which role the work of the French philosopher Alain Badiou plays in her life.

Expected

Bookstore Day Emily Kocken will perform during the postponed Bookstore Day at September 12. Bookstore Day is a day when readers celebrate local bookstores.

Lalalanding Emily is diligently working on her third novel Lalalanding. It will be published spring/summer 2021 by Querido.

Emily’s previous novel De Kuur is available at Athenaeum.nl or your local bookstore. You’re welcome to support them and the author!

View this email in your browser

emilykocken.nl
info@emilykocken.nl

facebook @emilykocken.nl
instagram @emilykockenwriterartist
twitter @emilykocken

Email Marketing Powered by Mailchimp

Unsubscribe from this list
Update preferences