Copy
InnoBYG nyhedsmail nr. 8, den 31. august 2016
Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri
 

Kære læser

Efteråret står for døren og det betyder masser af aktiviteter og spændende muligheder for at lære nyt og møde nye samarbejdspartnere.

Som du kan læse i denne mail, er det især InnoBYGs internationale-, spire- og udviklingsprojekter, som inviterer dig med til forskellige arrangementer.

Spireprojektet "Brandpåvirkning af bio-baserede facadesystemer" inviterer dig med til "fuld-skala" facadebrandtests. Udviklingsprojektet "Totalværdi & Indeklima" afholder tre workshops om luft og temperatur, lys og lyd. Spireprojektet "Fleretagers træhuse i Danmark" tager dig med på virksomhedsbesøg og i det internationale projekt, EcoConstruct, kan du komme med til netværksmøde. Læs mere om alle InnoBYG projekterne i denne mail. 

Vi ser også frem til Building Green, den 2. og 3. november. Messen er det førende danske event inden for bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet og InnoBYG er VIP partner på messen. Husk, at du stadig kan indstille kandidater til Det Bæredygtige Element 2016, hvor vi på messen både vil uddele en produkt- og en personpris. Husk også at deltage i årets matchmaking - vi markerer 5 års jubilæet for Building Green Connections med VIP-matchmaking.

Denne nyhedsmail byder også på info om fordele ved at være medlem af InnoBYG, hvor vi tilbyder rabat på fx kurser, konferencer og uddannelser i bæredygtighedens tegn.  

Rigtig god læselyst!

De bedste hilsner
InnoBYG sekretariatet
 
 


KALENDER

5. sep, 10. okt, 10. nov 2016:
Workshops: Totalværdi og Indeklima 

8. september 2016:
Morgenmøde om indeklima  

14. september 2016:
Temadag - cirkulær økonomi 

15. september 2016:
Møde om Femern og Storstrømsbro 

22. september 2016:
Workshop hos Flexwood

22. sep, 12. okt, 2. nov 2016:
Brandprøvninger 

29. september 2016:
3D konference i Nyborg  

2., 3. november 2016:
Building Green 2016
 

Gratis temadag: Fra snak til praksis - byggebranchen og den cirkulære økonomi
Der bliver talt meget om cirkulær økonomi - men hvordan kommer byggebranchen fra snak til praksis? VHGB, InnoBYG og ARC inviterer til en spændende temadag den 14. september 2016 i København. Der vil være inspirationsoplæg fra forskellige parter, der er i gang med at omsætte tankerne om cirkulær økonomi til resultater. Kom og vær med, og byg videre på andres erfaringer med lokal genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Meget byggeaffald kan udnyttes som værdifulde ressourcer. På temadagen vil du få inspiration til udfordringer som: Hvordan implementeres cirkulær økonomi i den virkelige verden? Hvordan sikrer vi, at materialer, som genbruges eller genanvendes, hverken skader miljøet eller menneskers sundhed? Hvad ved vi allerede? Og hvad kan den danske byggebranche lære af udlandet?

Læs mere og tilmeld dig her 

Varmt vand fra solen er Månedens Medlem i september!  
Månedens Medlem i september håber at kunne bruge InnoBYG netværket til at få kontakt til flere fagfolk, der måske ikke vidste, at solvarme kunne være relevant i deres byggeri, eller at der findes specialister som man kan konsultere, så projektet forbliver på sikker faglig grund. Og så søges samarbejde med gode installatører i hele landet - solvarmekendskab ingen forudsætning!

Læs mere om Månedens Medlem her 

Vil din virksomhed eller organisation også være Månedens Medlem? Det er gratis at være med, og vi har ledige pladser fra oktober og frem, læs mere om hvordan I bliver det her
Bæredygtigt byggeri kræver klare regler
Michael H. Nielsen, styregruppe formand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri kræver klare regler i et nyt debatindlæg.

"Byggeri er et produkt med lang levetid og stor betydning for sundhed, hvorfor dokumentation af kvalitet og egenskaber skal være i orden.

Der er behov for klare regler, hvis cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri skal spille en rolle i fremtiden. Alle er jo enige om, at genbrug er godt – vi skal fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi. Men udviklingen af cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri kalder på klare spilleregler og afklaring af sammenhænge mellem en række eksisterende lovgivninger fx affaldslovgivningen, byggelovgivningen samt reglerne via byggevareforordningen."

Læs resten af debatindlægget her

Kom til åbne brandprøvninger med bio-baserede facadesystemer
I forbindelse med InnoBYG spireprojektet "Brandpåvirkning af bio-baserede facadesystemer" afholder DBI tre åbne arrangementer, hvor vi gennemfører "fuld-skala" facadebrandtests og krydrer dem med spændende indlæg om bio-baserede byggematerialer. 

Det er muligt at tilmelde sig alle tre arrangementer, men deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales.

Program og tilmelding via følgende links:
Det Bæredygtige Element 2016 - vi uddeler to priser! 
For tredje år i træk indtager Building Green og InnoBYG konferencescenen og hædrer to elementer i bæredygtighedens tegn, når prisen Det Bæredygtige Element 2016 overrækkes på Building Green, der afholdes den 2. og 3. november i Forum.

Vi vil gerne hylde en ildsjæl, som eksempelvis har haft bæredygtighed med i designet, bygherren, som har valgt certificerede materialer, entreprenøren, som har insisteret på, at alt lys er slukket, når byggepladsen forlades - eller en anden, som har været et eksempel til efterfølgelse. Vedkommende har nu muligheden for at blive anerkendt og modtage -Det Bæredygtige Element - Personprisen.

I år vælger vi også at hylde en udstiller ved Building Green, der fremviser et produkt, som bidrager til et grønnere byggeri. Der er mange spændende producenter på messen, som hver især har spændende produkter at vise frem - et af disse produkter vil vi gerne sætte spot-light på og vil modtage - Det Bæredygtige Element - Produktprisen.

I har nu mulighed for nominere de elementer, I mener fortjener prisen.

Klik her eller på knappen "DBE 2016" på innoBYGs forside.

Der er åben for indstilling indtil 7. oktober 2016 kl. 12.

Husk også at tilmelde dig Building Green Connections - i år bliver der mulighed for VIP dating med spændende profiler!
Er indeklima en del af dagsorden?
GI, Realdania, Konstruktørforeningen og COWI inviterer i samarbejde med Bygherreforeningen til morgenmøde om indeklima den 8. september fra 08:30-10:30. 

Et godt indeklima er afgørende for menneskers sundhed og trivsel i de bygninger, hvor de opholder i mange af døgnets timer. Men hvor højt bliver indeklimaet egentlig prioriteret, når der bygges nyt eller renoveres noget eksisterende?

En ny analyse heraf - i regi af Renovering på Dagsordenen - tager temperaturen på bygningsejernes og bygherrernes prioritering af indeklimaet og danner udgangspunkt for en debat på dette morgenmøde, der henvender sig til bygningsejere/bygherrer, tekniske rådgivere og leverandører.

Mød virksomheder som COWI, Castellum, Ejendomsforeningen Danmark, Bygherreforeningen.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding senest i morgen, 1. september. 

Læs mere om arrangementet, tilmelding og program her

InnoBYG indgår rabataftale med Byggecentrum
Er du InnoBYG medlem kan du nu få rabat på Byggecentrums kurser og konferencer samt på uddannelsen ”Bæredygtighed – fra idé til anvendelse”. Som en del af Byggecentrum Kursers udviklingsindsats er der fokus på det bæredygtige byggeri, herunder teknologier, systemer og metoder som medvirker til at dygtiggøre byggeriets parter til udvikling af kvalificerede løsninger, der kan møde de nutidige og fremtidige miljø- og klimaudfordringer.

Rabataftale for InnoBYG medlemmer:
  • 15% på bæredygtighedskonferencen (Fremtidens bæredygtige byggeri – vi skal videre!)
  • 10% på øvrige kurser og konferencer, inklusive uddannelsen ”Bæredygtighed – fra Idé til anvendelse” (Fuld pris på alle øvrige uddannelser)
  • Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter
Du opnår rabatten ved at anføre i kommentarfeltet, at du er InnoBYG medlem. Har du spørgsmål til aftalen eller til et bestemt kursus mv., kontakt kursuskoordinator i Byggecentrum, Dorte Persson dp@byggecentrum.dk.
Spirenyt: Workshop hos Flexwood A/S
Spireprojektet "Fleretagers træhuse i Danmark" afholder workshop hos Flexwood A/S, torsdag den 22. september 2016 kl. 10-15/16.

Få en rundvisning hos Flexwood A/S og hør oplæg med repræsentanter fra MERK Timber GmbH, Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG, Teknologisk Institut og Flexwood.

Tilmelding til Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk, hvor du oplyser navn, virksomhed og email på den/dem du tilmelder. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Bemærk: Der er plads til 50 deltagere, som tildeles efter først til mølle princippet.

Se programmet her
Er dit aftryk grønt?
En lang række virksomheder har et stort ønske om en grøn omstilling - en omstilling, der kræver ny viden om bl.a.
”grønne” forretningsmodeller, deleøkonomi og strategisk design.

- kan du som virksomhedsrådgiver
levere denne viden ?!!

Gennem projektforløbet ”BÆREDYGTIG BUSINESS”, har InnoBYG i samarbejde med en række andre innovationsnetværk, skabt rammerne for at, virksomhedsrådgivere kan få et vidensløft. I fremtiden kan du således levere sammensatte og virksomhedstilpassede ydelser, der ikke alene er tilgavn for danske virksomheder, men også vil kunne ses på din bundlinje.

Læs mere og tilmeld dig her
Status på Bæredygtig energirenovering 2.0
I naturlig forlængelse af udviklingprojektet Bæredygtig energirenovering under InnoBYG 1.0 videreføres projektet om branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Såvel samfundet som byggebranchens virksomheder har fokus på at få gang i tiltrængte renoveringer i bygningsmassen. Hertil skal der sikres valide energi- og indeklimaberegninger.  Målet er at fjerne usikkerhed for bygningsejere, rådgivere og entreprenører m.fl.

Målgruppen er primært den danske bygebranche, herunder primært rådgivere og bygherrer, men også andre aktører i branchen. 

I delprojektet Eksempel- og erfaringsopsamling i foråret 2016 er der blevet udarbejdet en eksempelcase og en skabelon for brug af branchevejledningen for energiberegninger. Derudover planlægges der også to workshops i delprojektet om Branchevejledning for indeklima.

Læs mere om projektet her

”Totalværdi & Indeklima” afholder tre workshops
InnoBYG projektet "Totalværdi & Indeklima" afholder tre workshops på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og alle fra branchen er velkomne. 

"Totalværdi & Indeklima" er et InnoBYG udviklingsprojekt der udføres af DTU Byg og Teknologisk Institut. I anden halvdel af 2016 vil projektet indsamle viden og erfaringer i branchen om indeklimaets (termiske forhold, luftkvalitet, lys og lyd) betydning for menneskers trivsel, produktivitet, indlæring og sygefravær i økonomiske termer og beskrive en metode, der gør det muligt at medregne disse kvalitative værdier på standardiseret vis i byggeriets værdi.

Forud for de kommende tre workshops, har der været afholdt et kick-off møde i april, hvor der blev debatteret hvad totaløkonomiske betragtninger kan tilføre byggeriet, og hvilke indeklimaparametre man kan forestille sig være inkluderet i totaløkonomi.
 
På baggrund af de indledende erfaringer afholdes nu tre workshops med hvert sit overordnede tema:

Workshop 1: Luft og temperatur
Mandag d. 5. september kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s01 

Workshop 2: Lys
Mandag d. 10. oktober kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s09 

Workshop 3: Lyd
Torsdag d. 10. november kl. 14 -16
DTU, bygning 101A, mødelokale s01

Tilmeldning til en eller flere workshops sker via mail til empda@byg.dtu.dk senest dagen før den enkelte workshop.

Læs mere på projektets blog
Nyudviklet ventilationssystem udvinder varmen i afkastluften
InnoBYG spireprojektet "Analyse af det bæredygtige potentiale ved NVVK" har udarbejdet teorien bag nyt ventilationssystem.

Ventilationssystemet er udviklet rådgiverfirmaet Elincon og IKM A/S. Systemet gør det muligt at udvinde varmen i rumopvarming, forvarmning af indtagsluft og varmt brugsvand. Om sommeren er det muligt at køle på indtagsluften og udnytte varmen derfra til varmt brugsvand.  Ventilationssystemet hedder FreeVentilate.

Læs mere om systemet her (artiklen starter på side 28)
Europæisk netværk med fokus på bæredygtigt byggeri - Du er velkommen til at være med!
Det internationale InnoBYG projekt EcoConstruct inviterer dig med i et europæisk netværk etableret af Tretorget, Norge, ByggDialog, Sverige, ecoplus, Østrig,  Sustainable Infrastructrue Cluster, Polen og InnoBYG, Danmark.

Kompetencerne hos disse institutioner komplementerer hinanden til samlet at give en bred platform med erfaring inden for udvikling, test og konstruktion af bæredygtigt byggeri. Kompetencerne omfatter: energi effektivisering, trækonstruktioner, tværfagligt samarbejde, biobaserede byggematerialer, genanvendelse af byggeaffald.

Der er rig mulighed for at drage nytte af netværket og de muligheder dette giver for at skabe nye internationale kontakter og potentielle forretningsmuligheder.

Der er på nuværende tidspunkt allerede planlagt fem netværksmøder, hvor det første afholdes i Danmark 2.-4. november. 

Læs mere om projektet, netværket og netværksmøderne på bloggen her 
Få unik viden om Femern, Storstrømsbroen og kommende bygge- og anlægsprojekter
I takt med at de trafikpolitiske forhandlinger er mundet ud i en aftale mellem regeringen og partierne bag Togfonden om at fremrykke tidsplanen for færdiggørelse af en ny Storstrømsbro, fortsætter Vejdirektoratet derfor nu udbudsprocessen. 

Er du interesseret i at høre mere om dette og andre projekter, inviterer Building Network, Business Lolland-Falster, Innovationsnetværk Femern Bælt og Bandholm Hotel til et eksklusivt arrangement torsdag d. 15. september kl. 12:30 - 16:30, hvor du også har mulighed for at høre og tale med bygherrer, rådgivere og entreprenører fra Femern og andre bygge- og anlægsprojekter i regionen.

Læs mere og tilmeld dig her 
3D Konference i Nyborg med InnoBYG-rabat!
Vi har alle hørt om 3D print, den fjerde industrielle revolution og hjemmeproduktion, men hvad er realiteten?

Denne konference går tæt på de virksomheder, der har lavet en forretning ud af 3D print og ser, hvad det er, de printer, hvilke typer printere de bruger, hvem deres kunder er, hvad deres forretningsmodel er, og hvordan de tjener penge.

På konferencen kan du møde Nyborg Kommune, Airbus, Materialise, Exone, IT brancheforeningen, Grundfos, Create.dk, 3D printhuset og 3D systems.

Konferencen foregår på Nyborg Strand, 29. september kl. 9.30 til 17.

Som InnoBYG medlem kan du få 10% rabat ved tilmelding med rabatkoden BN16-3D-BDJ ved bestilling her

Du kan også læse mere om arrangementet her
InnoBYG
v/ Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72 20 29 89
E-mail: innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
Mød os på LinkedIn
Følg os på Twitter
 

Følg os på LinkedInFølg os på Twitter | Videresend til en ven
Copyright © 2016 InnoBYG v/Teknologisk Insitut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp