Copy
InnoBYG nyhedsmail nr. 8, den 31. august 2015
Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

Kære læser

Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer, og at I er klar til efterårets spændende arrangementer og aktiviteter.    

InnoBYG er igen i år samarbejdspartner på årets bæredygtighedsmesse, Building Green, og afholder denne gang hele to seminarer. Læs hvilke emner, vi stiller skarpt på, i denne mail. 

Vi vil også gentage sidste års succes på messen og uddele prisen Det Bæredygtige Element 2015, og der er allerede mange bud på hvem eller hvad, som har gjort en forskel og har medvirket til at fremme bæredygtigheden i byggeriet. Prisen overrækkes den 29. oktober kl. 14:15 på konferencescenen. 

Husk at indstillingen til Det Bæredygtige Element 2015 er åben indtil den 15. september. Indstil ved at gå ind på InnoBYG.dk og klikke på "DBE 2015".

I denne mail kan du også læse hvem, der er Månedens Medlem i september, om efterårets netværksmøder, workshops og konferencer samt læse nyt fra spireprojekterne. 
 
De bedste hilsner
InnoBYG sekretariatet
 
 


KALENDER

15. september 2015:
Frist for indstilling til Det Bæredygtige Element

17. september 2015: 
Netværksmøde i Skanderborg

28. september 2015:
Frist for ansøgning til spireprojekt

28. og 29. oktober 2015:
Building Green, Building Green Connections

Vandkunsten er Månedens Medlem i september! 
Tegnestuen Vandkunsten har et meget langt curriculum i bæredygtighed som arkitekturdisciplin. Navnet stammer fra en af tegnestuens tidligste adresser i København.

Vandkunsten er aktivt medlem af InnoBYG. Da netværket blev etableret, var det det ganske enkelt det eneste netværk med fokus på bæredygtigt byggeri. Tegnestuen deltager bl.a. i InnoBYG projektet om direkte genanvendelse, hvor vi finder sparring i et udviklingsområde, vi praktiserer i egne projekter. 

Læs mere om Vandkunsten

Målet med Månedens Medlem er at give et indblik i de arbejds- og interesseområder, som netværkets medlemmer spænder over, og forhåbentlig kan det inspirere og føre til sparring og nye samarbejdsprojekter.  

Vil din virksomhed eller organisation også være Månedens Medlem? Det er gratis at være med, og vi har ledige pladser fra oktober og frem, læs mere om hvordan I bliver det her
InnoBYG seminarer på Building Green
InnoBYG faciliterer som noget nyt på Building Green Messen i år to rundsbordsdiskussioner, hvor man som tilhører aktivt vil kunne deltage – der er plads omkring bordet.

Cirkulær ressourceøkonomi – kan vi tjene penge på det?
Til denne rundbordssnak vil der blive fokuseret på cirkulær ressourceøkonomi. Cirkulær økonomi - er det et flot ord og gode intentioner, og hvad er det egentlig for noget i en byggemæssig kontekst? Er det allerede noget, man ”gør” i byggebranchen, eller er der behov for nogle venlige skub for at få cirkulær økonomi til at udfolde sig?

Omkring bordet sidder repræsentanter fra byggebranchen fx virksomheder, brancheorganisationer, vidensinstitutioner, myndigheder.

Seminaret afholdes på Building Green den 28. oktober kl 13:00-14:30

Innovation: Sker der noget og sker det hurtigt nok?
Byggebranchen bliver ofte beskyldt for ikke at være innovative nok. Er det fordi, det er en segmenteret branche med mange små enheder, der har nok at gøre med at få dagen og vejen til at hænge sammen? Er det jura og kontrakter, der skaber en barriere for innovation? Er der på den anden side ikke et kæmpe potentiale i nye innovative løsninger, der f.eks. kan imødekomme kravet om et mere bæredygtigt byggeri. Denne rundbordssnak vil sætte fokus på Innovation i byggeriet – og hvordan styrker vi innovationen?

Omkring bordet vil der være repræsentanter fra InnoBYGs styregruppe samt relevante virksomheder og myndigheder. 

Seminaret afholdes på Building Green den 29. oktober kl 15:15-17:00

Kom og tag plads ved bordene og giv din mening med!

Hold øje med InnoBYGs hjemmeside, når vi åbner tilmeldingen 

Læs hele programmet for Building Green her
Tilmeld dig Building Green Connection 
De første 30 danske virksomheder har allerede tilmeldt sig matchmaking-konceptet Building Green Connections, hvor du får mulighed for at holde effektive møder om mulige samarbejder med andre fra byggebranchen.

Hvis du ikke allerede kender Building Green Connections, er det kort fortalt speeddating, hvor man forud for messen opretter en profil og arrangerer møder à 20 minutter med de andre deltagere. Man vælger selv, om man vil sige ja til en invitation til et møde, og man kan også selv invitere dem, man gerne vil tale med. I 2014 blev der booket over 180 møder.

Tilmeld dig Building Green Connections 
Netværksmøde i Skanderborg: Vinduer - hvad er det rigtige valg?
Udviklingen af vinduer går meget stærkt. Skal man bare vælge det vindue med lavest U-værdi, eller er der andre parametre? Er der forskel på vinduer til erhverv og vinduer til private? Er det ruden eller solafskærmning, der skal/kan regulere solindstrålingen? 

Det er Skanderborg Kommune, som i samarbejde med InnoBYG har opstartet netværket for fremtidens byggeri. Netværket er for alle byggeriets parter, herunder arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere og kommunens administration i byggesag og lokalplanlægning.

Mødet afholdes: Torsdag den 17. september 2015 kl. 16-18 i konferencesalen på rådhuset i Skanderborg, Adelgade
44.

Læs mere om netværksmødet og tilmelding

Læs mere om netværket for fremtidens byggeri
Workshop - Four shades of green: Grøn omstilling i din virksomhed
Virksomheder, rådgivere og samarbejdspartnere, der interesserer sig for grøn omstilling, inviteres til en eftermiddag med fokus på grøn omstilling, grønne services og grønne forretningsmodeller.

Erhvervsstyrelsen - Grøn Omstillingsfond - har indsamlet viden om grøn omstilling i praksis til inspiration for virksomheder, der vil gennemføre grønne omstillingsprocesser. På denne workshop deler Grøn Omstilling, samarbejdspartnere og virksomheder ud af erfaringerne, der kan hjælpe din virksomhed videre med grøn omstilling.

Eftermiddagen byder på: Præsentation af viden og erfaringer fra grøn omstilling i praksis, praktisk læring fra virksomheder og en workshop, hvor der arbejdes med konkrete cases.

Workshoppen arrangeres af Erhvervsstyrelsen - Grøn Omstillingsfond, Innovationsnetværk Service Platform, Innovationsnetværket Smart Energy og Alexandra Instituttet A/S.

Tid og sted
Torsdag, 3. september 2015 - 13:00 til 17:00
Alexandra Instituttet A/S, Åbogade 34, 8200 Aarhus N, lokale: ADA-333

Det er gratis at deltage.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig
Spirenyt: Gå-hjem-møde om massive træelementer
Emnerne fra temadagen "Gentænk træ som bærende bygningsdele i bygninger", som er en del af spireprojektet fortættet byggeri med lette materialer, følges op til september, når ingeniørfirmaet Rambøll tager stafetten videre og afholder et gå-hjem-møde. De har inviteret deres erfarne kollega, bygningsingeniør Gavin White fra England, til at give en introduktion til Cross Laminated Timber (CLT) træelementer og til at dele deres erfaringer med massive træelemeter i det bæredygtige byggeri.  

Mødet afholdes torsdag d. 10. september 2015 kl. 15:00-17:00. Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser.

Læs mere om gå-hjem-mødet og spireprojektet

Vil du starte et spireprojekt op?
Husk at du som InnoBYG medlem har mulighed for at søge 50.000-500.000 kr. til et spireprojekt med rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere.

Som virksomhed får du desuden mulighed for at trække på sekretariatets hjælp i forhold til at finde relevante samarbejdspartnere, afdækning af videre støttemuligheder, internationalt netværk mv.

Der er afsat 1,2 million kr. til støtte fra 2015-2016 og frist for ansøgning er den 28. september 2015 kl. 14.

Læs mere her

Stort fokus på indvendig isolering 
Både Statens Byggeforskningsinstitut samt Teknologisk Institut og Københavns Kommune har i den kommende tid stort fokus på indvendig isolering med forskellige indgangsvinkler.

Netværk for anvendelse af indvendig efterisolering
Teknologisk Institut og Københavns Kommune har indgået samarbejde om at etablere et netværk for indvendig efterisolering. Formålet med netværket er at få mest muligt ud af erfaringerne fra forskellige forsknings- og demonstrationsprojekter om indvendig isolering, at resultaterne fra de enkelte projekter omkring indvendig efterisolering dermed supplerer hinanden.

I netværket vil der blive lagt vægt på tværgående diskussioner, hvor forskellige faglige og branchemæssige indgangsvinkler sættes i spil. For at opnå bredest mulig erfaringsudveksling er målgruppen for netværket bred; videninstitutioner, producenter, rådgivningsvirksomheder, offentlige myndigheder, brugere og bygherrer.

Vil du vide mere om netværket eller ønsker at deltage i netværket, så kontakt Anne Pedersen, anpe@teknologisk.dk eller Martha Katrine Sørensen, zl0r@tmf.kk.dk. Ønsker du at tilmelde dig netværket, send da en mail til Lene Brixen, leb@teknologisk.dk


Guidelines til branchen 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København står i spidsen for et 37 mio. kroner EU-projekt, der udvikler guidelines til robust og fugtteknisk sikker indvendig efterisolering af historiske bygninger. Frem til udgangen af 2019 udfører RIBuild laboratorietest af materialer og casestudier af isoleringsløsninger på historiske bygninger og boliger. Det hele munder ud i et sæt guidelines til branchens praktikere og et katalog af forskellige muligheder og løsninger, der kan bruges til indvendig efterisolering af bygninger over hele Europa.

SBi udfører RIBuild-projektet i et partnerskab med flere end 40 forskere og eksperter fra ni andre forskningsinstitutioner og virksomheder fra Danmark, Sverige, Letland, Belgien, Tyskland, Italien og Schweiz. På den måde dækker projektet forskellige klimaforhold og byggeskikke på tværs af Europa. Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020-program.

Læs mere om RIBuild
Kom til fremvisning af Danmarks bedste renoveringsprojekter!
I løbet af september har du mulighed for at komme helt tæt på fem af de nominerede renoveringsprojekter til RENOVER prisen 2015. Kom med til nogle inspirerende eftermiddage, hvor folkene bag projekterne tager dig med igennem renoveringsprocessen. Du kan høre om deres overvejelser, udfordringer og glæde ved at se projektet lykkes, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål og se alle byggedetaljerne.
 
Det er gratis at deltage og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere her
Konference: Bæredygtighed i byggeriet - kan idealer og investeringer følges ad?
Bygherreforeningen inviterer til årskonference med fokus på bæredygtighed i fremtidens byer og bygninger.
Den danske byggesektor er i stigende grad opmærksom på byggeriets aftryk på miljøet og ressourceforbruget, og en række initiativer er sat i værk for at skabe mere bæredygtige løsninger.

Konferencen lægger op til videndeling på tværs af byggeriets parter, og gennem oplæg, debatter og på et dynamisk videndelingstorv diskuteres: Hvad opnår bygherren ved at tænke bæredygtigt? Samt hvordan omsættes de gode intentioner til social, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige bygninger med respekt for bundlinjen?

Konferencen afholdes fredag d. 18. september 2015, kl. 10:00-17:00 i Toldboden, Nordre Toldbod 18-24, 1259 København K.

Tilmelding senest den 4. september 2015.

Læs mere om konferencen, programmet og tilmelding her  
InnoBYG
v/ Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72 20 29 89
E-mail: innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
Mød os på LinkedIn
Følg os på Twitter
 

Følg os på LinkedInFølg os på Twitter | Videresend til en ven
Copyright © 2015 InnoBYG v/Teknologisk Insitut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp