Copy
InnoBYG Nyhedsmail nr. 3, den 28. marts 2014
Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri
 
Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail
 
Foråret er i gang og april måned byder på flere spændende InnoBYG-arrangementer, som du kan læse mere om i denne nyhedsmail.

Som en del af netværkets videndeling kommunikerer vi resultater og nyheder på projekternes blogs.

Senest er der publiceret 4 cases om brugen af systemleverancer, der er status fra anden runde af brandprøvninger i projektet Brand og byggematerialer, og så har Sekretariatets udsendte været på konference om byggelogistik. Du kan finde henvisninger til det hele her i nyhedsmailen.

Og så er der ikke længe til den 15. maj, hvor  vi holder vores store Indeklima forårskonference i Industriens Hus. Vi glæder os til en dag med en perfekt blanding af internationale og danske talere, lærerige workshops og ikke mindst gode indeklima-diskussioner og netværk. 

Frem til konferencen vil du kunne læse om nogle af oplægsholderne og det du kan forvente at opleve på dagen, både i vores nyhedsmail, på web og på sociale medier. I det her nyhedsbrev kigger vi nærmere på to af keynote speakerne, Paul Appleby og Norbert Fisch.

God weekend!
 
 
De bedste hilsner
InnoBYG sekretariatet
 


KALENDER

3. april 2014:
Workshop om lavtemperatur varmeanlæg 

23. april 2014:
Brandforsøg PUR-isolering

24. april 2014:
Brandforsøg fenol-isolering

24. april 2014:
Workshop i bæredygtige forretningsmodeller TAA 

29. april 2014:
Workshop i bæredygtige forretningsmodeller AAR 

15. maj 2014:
InnoBYG forårskonference 2014
 

Hvad kan du forvente til InnoBYGs forårskonference om indeklimas værdi
På Sekretariatet glæder vi os til konferencen den 15. maj 2014 i Industriens Hus, og vi vil gerne have dig med! 

En af dagens hovedtalere er engelske Paul Appleby. Med 45 års erfaring som konsulent, underviser og forsker i byggebranchen vil han fortælle om den gode business case og linket mellem bæredygtige bygninger, indeklima og produktivitet. Paul Appleby har deltaget i flere prisvindende projekter med nogle af verdens førende arkitekter og udviklere og har udgivet flere en 70 brancherelevante publikationer.

Også den tyske professor Norbert Fisch er en af konferencens key note speakers.  Gennem sin karriere har han været meget engageret i arbejdet med vedvarende energi bl.a. i at fremme udnyttelsen af solenergi i beboelsesejendomme og han har i høj grad bidraget til udviklingen af CO2 neutrale bygningers forsyningssystemer. På konferencen vil han præsentere os for indeklimadesign i erhvervsbyggerier i Tyskland.

Hele arrangementet, inkl. forplejning på dagen, koster 400 kr. ekskl. moms.

Se programmet og tilmeld dig konferencen på InnoBYGs hjemmeside.
Workshop om lavtemperatur-varmeanlæg 
Lavtemperatur-varmeanlæg er en forudsætning for energieffektiv drift i vores bygninger. I samarbejde med Strategisk Forskningscenter for energineutralt byggeri inviterer projektgruppen bag Udvikling af installationspakker til enfamilieboliger til workshop om lavtemperatur-varmeanlæg.

Med udgangspunkt i en række forskellige indlæg vil vi diskutere problemstillinger og løsninger for lavtemperatur-varmeanlæg.

Workshoppen finder sted på Teknologisk Institut den 3. april kl. 13.00-16.00. Klik dig ind på InnoBYGs hjemmeside for mere information om workshoppen og tilmelding.
Månedens Medlem: BASIT
Som noget nyt indfører vi kategorien Månedens Medlem på InnoBYGs hjemmeside. Det gør vi, fordi vi ønsker at sætte fokus på de arbejdsområder, som netværkets medlemmer spænder over, og forhåbentlig kan det inspirere og føre til sparring og nye samarbejdsprojekter.

April måneds medlem er IT-rådgivningsvirksomheden BASIT. BASIT arbejder med at hjælpe de udførende håndværks- og entreprenørvirksomheder med at afklare, hvordan IT-værktøjer kan gøre deres forretning mere effektiv.
 
Vi har bedt BASIT om at tage stilling til et valgfrit emne, læs hvilket det blev og bliv klogere på BASIT i InnoBYGs nye kategori Månedens Medlem. 

Vil I også være Månedens Medlem? Læs mere her
Kender du spændende økologiske og bæredygtige byggerier i Danmark? 
Der er bud efter din viden. Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri ønsker at fremme det økologiske/bæredygtige byggeri, og et nedsat samarbejdsudvalg søger anbefalinger på inspirerende byggerier.

Vil du hjælpe? Klik her, så bliver du sendt til projektets spørgeskema, hvor du også kan læse mere om undersøgelsen. Spørgeskemaet tager ca. 5 min at udfylde.

Undersøgelsen lukker den 2. april 2014. Resultaterne fra undersøgelsen vil indgå i en samlet rapport til det Rådgivende Udvalg for Økologisk Byggeri.
Ny teknologi til fremtidens fortove 
Nytænkende klimaflise skaber fremtidens fortove og byrum, som både kan håndtere klimaforandringer og skabe nye oplevelser i byen. Med en stor fondsbevilling har projektet netop taget et afgørende skridt mod realisering.

Siden 2012 har Klimaflisen gennemgået et innovationsforløb hvor produkt, marked og salgskanaler er blevet gransket. Med bevillingen fra kampagnen Klimaspring under Realdania igangsættes nu et treårigt produktudviklingsforløb med en samlet projektramme på 8 mio. kr. Klimaspring er en Realdania kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer og sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. 

Klimaflisen er udtænkt af det københavnske arkitektkontor TREDJE NATUR. Med i projektet er også ACO Nordic, Orbicon, Wewers, Kollision og Teknologisk Institut.

Læs mere her
4 cases om brugen af systemleverancer
I udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer har de gennem casestudier undersøgt, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og undersøgt deres erfaringer med brugen af systemleverancer.

Det er der indtil videre kommet 4 cases ud af, og der er flere på vej. Blandt de deltagende virksomheder er BM Byggeindustri, Nilan og Årstiderne Arkitekter. 
Udover at fungere som inspiration for InnoBYGs medlemmer er hensigten, at casestudierne skal være udgangspunkt for udviklingsprojektets kommende workshops i den 24. og 29. april.

Læs de 4 casestudier

Workshop den 24. april i Taastrup

Workshop den 29. april i Aarhus
 
Gå hjem-møde om udviklingsprojekters overgang til markedet
Realdania-initiativet Innovationsradar.dk er sat i verden for at bygge bro mellem byggeriets udviklingsaktører og de eksterne finansieringsmuligheder, der findes i offentlige tilskudsordninger, private fonde og i den risikovillige kapital.

I en ny vejledende pjece klædes byggeriets aktører på til jagten på kapital til udviklingsprojekters overgang til markedet. Pjecen lanceres på det årlige Innovationsradar.dk gå hjem-møde den 3. april 2014, der i år afholdes i Fiberline Composites´ fabrik i Middelfart.

Tilmelding sker hos Mie Wittenburg på e-mail: mw@smithinnovation.dk. Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at få en plads.

Du kan læse mere om arrangementet på Innovationsradar.dk's hjemmeside
Sekretariatets blog: Deltagelse i logistikkonference
Opførelsen af Femern Bælt tunnellen anslås at være en investering på flere milliarder euro, og det skaber mange forskellige forretningsmuligheder for logistik- og transportvirksomheder.

InnoBYG-sekretariatet deltog i sidste uge i en konference om emnet. Se præsentationerne fra dagen og læs, hvad vi bed mærke i på Sekretariatets blog.
 
De populære brandforsøg fortsætter
DBI gennemfører den 23. og 24. april de sidste brandprøvninger under projekt ”Brand og byggematerialer”. Den 23. april er det prøveemner med PUR-isolering (polyuretan), der er på programmet, mens der den 24. testes fenol-isolering.

Prøvningerne udføres i forlængelse af de tidligere prøvninger med henholdsvis EPS og papir/træfiber. På projektets blog kan du læse om de tidligere forsøg.

Begge dage kører første prøvning kl. 9.30 og anden prøvning kl. 13.00. Til forskel fra de tidligere prøvninger, er der ikke et decideret program og ej heller forplejning. Til gengæld er prøvningerne gratis for alle. 

Ved tilmelding bedes du venligst oplyse, hvilke af de fire prøvninger du deltager i. Find prøvning af PUR-isolering her og fenol-isolering her.
MUDP - Ansøgningsrunde forår 2014
Vil du deltage i Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP 2014? Der er ca. 70 mio. kr. i puljen, som har til formål at hjælpe danske virksomheder med udvikling af nye miljøteknologiske løsninger, som foruden at kunne levere bedre og billigere miljøløsninger også har potentiale til at bidrage til øget eksport og flere grønne produktionsjobs i Danmark.

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og/eller demonstrationsprojekter inden for otte hovedområder, hvoraf flere er relevante for InnoBYGs medlemmer.

Ansøgningsfristen er 28. maj 2014, kl. 12. Find mere information på Miljøministeriets hjemmeside.
 
InnoBYG
v/ Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72 20 29 89
E-mail: innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
Mød os på LinkedIn
Følg os på Twitter
 

Følg os på LinkedInFølg os på Twitter | Videresend til en ven
Copyright © 2014 InnoBYG v/Teknologisk Insitut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp