Copy
Netværk for højhuse i træ
Nyhedsmail nr. 1, den 3. marts 2017

Netværk for højhuse i træ fortsætter...


Kære læser

Træ skal være et naturligt valg ved fleretagers byggeri i Danmark! Det er derfor nødvendigt med en vedholdende og samlende indsat blandt byggebranchens interessenter på området.

InnoBYG-spireprojektet ”Fleretagers træhuse i Danmark”, der blev opstartet i 2016 opnåede en stor tilslutning blandt byggebranchens parter. Efter spireprojektets afslutning er der arbejdet på at finde en model til at køre netværkets aktiviteter videre, hvilket er lykkes i regi af et fagligt netværk under InnoBYG. Netværket fortsætter således under navnet ”Netværket for Højhuse i Træ” med Teknologisk Institut som tovholder. 

Netværkets mål er at gøre træ til et naturligt materialevalg ved fleretagers byggeri i Danmark. Netværkets fremdrift og resultater er i høj grad afhængig af de deltagende virksomheders bidrag til projektet, eksempelvis i forbindelse med afholdelse af workshops og gå-hjem møder, men også bidrag til konkrete aktiviteter og projekter med udspring i netværket.

Deltagelse i netværket er gratis. Alle virksomheder, der i 2016 deltog i InnoBYG-spireprojektet ”Fleretagers træhuse i Danmark”, vil automatisk blive overført som netværksdeltagere.

Såfremt man ikke længere ønsker at være del af netværket, så send en mail til: pfy@teknologisk.dk 

De bedste hilsner, 
Netværksgruppeleder Peder Fynholm
 


KALENDER

27. - 28. marts 2017:
Studietur til Norge

4. maj 2017:
Workshop om højhuse i træ 

Kom med på studietur til Norge!
Den 27. - 28. marts 2017 har InnoBYG, i samarbejde med TRETORGET, arrangeret en studietur til Norge med mulighed for at se store trækonstruktioner og høre om fremtidens fleretagers træhusbyggerier i Norge.

Der vil bl.a. være besøg hos Moelven Limtre, hvor vi skal høre om nye store byggeprojekter, herunder Mjøstårnet, et 18-etagers træhusbyggeri, som forventes åbnet i december 2018.

Endelig vil der være et kort besøg på byggepladsen Moelven Park, hvor montering af modulbyggeri påbegyndes ved udgangen af februar 2017. 

På dag 2 vil det være muligt at deltage i konferencen: Grønt Byggskifte.

Se program og tilmeld dig her
Workshop om højhuse i træ - hvad skal der til?
Den 4. maj afholdes workshop om højhuse i træ på Teknologisk Institut.

Det endelige program er under udarbejdelse og det overordnet emne for dagen er: Hvad skal der til for at træ bliver et naturligt materialevalg ved højhusbyggeri i Danmark?

Tilmeld dig her
Notater om brandforhold og State of the Art er klar
I forbindelse med InnoBYG-spireprojektet: Fleretagers Træhuse i Danmark – Er det muligt og hvad mangler? er der blandt projektdeltagerne opsamlet erfaring gennem litteratur, workshops, interview, nationale og internationale studieture, som har dannet baggrund for udarbejdelse af to notater.

Læs mere og se begge notater her
Copyright © 2017 Netværksgruppen for Træbyggeri, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp