Copy
InnoBYG Nyhedsmail nr. 10, den 12. oktober 2012
Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri
 
Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail

De sidste to dage har vi været på Building Green messe i Forum. Det har været to rigtig gode dage, hvor vi har hilst på en masse af jer i vores stand og vi har også fået mange nye spændende medlemmer, som vi glæder os til at møde i InnoBYG regi.

Building Green Connections, matchmakingområdet vi har lavet sammen med Enterprise Europe Network og Building Green, var en stor succes. Der er afholdt 120 møder forretningsmøder - læs mere længere nede i mailen.
 
Husk at deltage i vores Efterårskonference den 14. november, det bliver en super interessant dag, når vi indbyder alle deltagere i konferencen til at tage del i at løse de store udfordringer vi står over for, når det gælder energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Dagens output er 5 anbefalinger til arbejdsgruppen for Regeringens arbejde med energirenoveringstrategi samt Regeringens Vækstteam for energi og klima. Vil du deltage i debatten og komme med dine input til de 5 anbefalinger, skal du ikke gå glip af konferencen, som du kan læse mere om længere nede i mailen.
 
Næste arrangement er den 1. november, hvor vi sammen med Byens Netværk og Almennet, sætter kurs mod Aarhus for at høre om energirenovering af almene boliger og se nærmere på det store havneprojekt, som lige nu er i fuld gang på Havnen i Aarhus. Der er udsolgt til arrangementet, men har du været hurtig og fået en plads, kan du godt begynde at glæde dig allerede nu.

Rigtig god efterårsferie til alle!
 
De bedste hilsner
InnoBYG sekretariatet
 


KALENDER

31.10.2012:
Green Lab konference

31.10-1.11.2012:
By Land Lys konference

01.11.2012:
Netværkstur til Aarhus med Byens Netværk og Almennet

14.11.2012:
InnoBYG Efterårskonference 2012

 


Kom med input til energirenoveringsdagsordnen i Danmark på InnoBYGs Efterårskonference 2012
Deltag i vores Efterårskonference 2012, den 14. november på Teknologisk Institut i Taastrup. Mød blandt andre Klima, Energi og Bygningsministeriet, NCC, VELUX og COWI.
 
På konferencen giver vi alle deltagere mulighed for at byde ind med input til de 5 anbefalinger som InnoBYG videregiver til Regeringens Vækstteam for energi og klima og til arbejdsgruppen for Regeringens energirenoveringsstrategi. 
 
Derudover sætter vi fokus på de faglige udfordringer som netop energirenovering står overfor – finansiering, innovation, regulering via lovgivning, kompetencer og helhedsbetragtninger med mennesket i centrum – gennem dagens oplæg og workshops.
 
 
Projektresultater i hus fra "Aktivering af bygningers konstruktion"
”En del af vores InnoBYG bevilling gik på, at initiere et dansk ledet EU forsknings- og udviklingsprojekt med et totalt budget på mindst 25 mio. DKK.
 
I 2011 samlede vi et europæisk konsortium med interesse for at arbejde med aktivering af tunge byggematerialer, herunder termisk lagring og fotokatalytiske overflader. Konsortiets arbejde mundede ud i en projektansøgning, der blev bevilliget gennem EU's 7. rammeprogram og i januar 2012 blev projektet Light2CAT så bevilliget.
 
Projektet er i fuld gang og har deltagelse af 12 europæiske partnere og et samlet budget på 45 millioner kr. Hovedformålet med projektet er at udvikle lysfølsomme materialer, der kan iblandes cementbaserede materialer.”
 
 
Forretningsmøder på Building Green var en stor succes
Som en af initiativtagerne til det nye område på Building Green 2012 – Building Green Connections – kan vi ikke undgå at være lidt stolte over og glade for, at interessen for at deltage var overvældende stor. 
 
Forud for messen var der booket 120 møder på kryds og tværs mellem deltagerne og dem vi talte med under messen var rigtig glade for at få muligheden for at forhåndsbooke møder, og dermed optimere deltagelsen på messen med endnu flere nye kontakter.
 
Gik du glip af muligheden i år, så må du vente til næste år, hvor vi gør det hele en gang til!
 
Blog nummer 6 fra Månedens blogger: Borgernes rolle og inddragelse i den "abstrakte genplanlægning"
”Dem, der kender byen bedst, konteksten, er de mennesker, der anvender og bor i byen.  De skal selvsagt inddrages.

Netop til den del har vi i Danmark mange gode erfaringer med at få "borgerne på banen" i form af modeller såsom Chicago-modellen, anerkendende dialog, advokatmetode og mange andre, der alle er glimrende værktøjer til at indfri ønskerne om anvendelse af de participatoriske principper, der findes i lov om planlægning. 

Hvad siger borgerne til "genplanlægning" initieret ud fra fremskrivninger og hensyn til klimaforandringer?”
 

Læs Morten M. Westergaards første blog
Fokus på eksport til Tyskland
Teknologisk Institut og InnoBYG har i samarbejde med Udenrigsministeriet og eksportrådet etableret en række eksportnetværk i udlandet om bæredygtige og industrialiserede byer og bygninger. Vi kalder dem FISHclusters.dk. FISH står for Future Industrialised Sustainable Houses. Fokus er fremtidens bæredygtige byer og bygninger.

Den 8. november kl. 10.00 til 13.00 afholdes workshop om eksportnetværket til Tyskland kaldet FISH Germany germany.fishclusters.dk. Vi har sat fokus på en ny form for eksport til Tyskland, hvor vi samler virksomheder i klynger omkring boliger, kontorer og supermarkeder.

Vi gennemfører bl.a. en stor international konference i begyndelsen af 2013 i Hamborg og arbejder på en række FISH Germany byggeprojekter, der fungerer som showcases for fremtidens FISH Germany projekter i samarbejde mellem danske og tyske virksomheder.

 

Deltag i åbningen af Green Lab for Energy Efficient Buildings
Den 31. oktober inviterer Teknologisk Institut til åbningskonference af Green Lab.

Her kan du høre mere om de nyeste muligheder for bedre og mere energieffektive bygninger - nemlig Green Lab for Energy Efficient Buildings. Mød bl.a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dansk Energi, Cowi, DTU og Teknologisk Institut.

Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.
 
Opstart af nyt Innovation Express projekt – samarbejde med Sydkoreansk innovationsnetværk og InnoMT
Sammen med Innovationsnetværket for Miljøteknologi, InnoMT, har InnoBYG netop fået bevilliget en ansøgning om et projektsamarbejde med Incheon Techno Park i Sydkorea under Innovation Express ordningen. 
 
Helt særligt ved Sydkorea er, at regering har besluttet at allokere 2 % af deres nationale BNP til grønne vækstprojekter og investering i en 5 års plan. Ambitionen for Sydkorea er at blive den 7. største grønne økonomi i verden i 2020. 
 
I 2011 indledte Sydkorea og Danmark et strategisk partnerskab, og i tråd hermed arbejder vi i dette projekt sammen med et sydkoreansk innovationsnetværk, der bl.a. er ansvarlig for at udvikle byen Songdo, hvor der i de kommende år skal investeres massivt i bæredygtigt byggeri. Vores projekt skal arbejde med bæredygtige løsninger til byggeriet i Sydkorea, der bl.a. omfatter bæredygtig vandforsyning.
 
Vi melder mere ud om deltagelse i projektet snarest, men synes du allerede nu det lyder spændende, er du velkommen til at kontakte netværksleder Charlotte Darre, chd@teknologisk.dk.
BY LAND LYS - spar 500 kr. som InnoBYG medlem
Den 31. oktober - 1. november 2012 afholder Dansk Lys i samarbejde med Albertslund Kommune og Gate 21 BY LAND LYS konferencen i Musikteateret i Albertslund.
 
Fokus for konferencen er de store udfordringer, som udfasningen af lyskilder medfører for landets kommuner samt, hvordan kommuner kan optimere deres energipolitiske mål ved at vælge energieffektive belysningsløsninger.
 
Hør spændende oplæg og deltag i paneldiskussioner om blandt andet LED og OLED - strategi, finansiering, udlicitering, udbud og aftaler - ESCO, serviceaftaler, drift, OPI, samarbejde og det intelligente marked, belysningsplaner og energiplanlægning samt lys ude og inde - byrum, smart cities og interaktivt lys.
 
Som medlem af InnoBYG sparer du 500 kr. på din deltagelse i konferencen og prisen er 1200 kr. ex moms (normalpris 1700 kr. ex moms)
 
Læs mere og tilmeld her
The Nordic Built Challenge Launch
Den 8 nov. går startskuddet for den store nordiske konkurrence om ideer til innovativ og bæredygtig bygningsrenovering. ”The Nordic Built Challenge”, der lanceres i Stockholm, er en konkurrence om renovering af ét udvalgt byggeri i hvert af de nordiske lande. Løsningerne skal baseres på de ti princippet i ”The Nordic Built Charter”. For Danmark omfatter konkurrencen det almennyttige boligbyggeri Ellebo i Ballerup.
 
Konkurrencen har to dele: Første del er en koncept og idé konkurrence, hvor 4 vinderhold fra hvert land modtager 300.000 NOK og muligheden for at deltage i konkurrencens del 2 om egentlige projekter baseret på ideerne. Vinderholdet i hvert land får mulighed for at indgå som rådgiver ved gennemførelse af vinderprojektet, ligesom projektet indgår i en samlet konkurrence mellem de 5 nordiske projekter hvor præmien er på 1.000.000 NOK. 
 
Nordic Built har som hovedformål at accelerere udviklingen af bæredygtige bygningskoncepter til den nordiske byggesektor,
 

InnoBYG
v/ Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72 20 29 89
E-mail: innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
Mød os på LinkedIn
 

Følg os på LinkedInFølg os på Twitter | Videresend til en ven
Copyright © 2012 InnoBYG v/Teknologisk Insitut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp