Copy
InnoBYG Nyhedsmail nr. 12, den 19. december 2013
Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri
 
Kære medlem af InnoBYG samt modtager af nyhedsmail
 
Året lakker mod enden, og i InnoBYG går vi på juleferie efter et travlt og spændende år. Og julehumøret er højt, for i december fik vi en positiv afgørelse fra vores bevillingsgiver, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, så vi har nu bevilling til at fortsætte netværks- og udviklingsaktiviteterne ”4 more years”! Læs pressemeddelelsen i denne nyhedsmail.

December har budt på en række aktiviteter både i udviklingsprojekterne og i sekretariatet – dem kan du læse mere om i nedenstående mail, hvor du også kan finde links til præsentationer fra møderne.

Vi har også et par arrangementer på programmet i det nye år og flere er på vej. Bl.a. holder vores udviklingsprojekt ”Den bæredygtige byggeplads” gå hjem-møde den 9. januar, hvor du være med til at forme fremtidens udbudsspecifikationer, så bygherrer får mulighed for at sikre bæredygtighed i selve byggeprocessen. Læs mere om arrangementet i denne mail.

Ellers er der vist bare tilbage at sige tak til jer alle for året, der er gået og for jeres store opbakning til vores aktiviteter og projekter.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et fantastisk nytår!
 
 
De bedste hilsner
InnoBYG sekretariatet
 


KALENDER

9. januar 2014:
Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifiaktioner

21. januar 2014:
Informationsmøde om Innovatorium til energirenovering i verdensklasse 
 

Four more years – til Innovationsnetværket InnoBYG
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget 14 mio. kr. til fortsættelse af Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, som dermed kan fortsætte netværksaktiviteter og udviklingsprojekter frem til juli 2018.

Innovationsnetværket InnoBYG startede op i 2010 og har siden adresseret byggebranchens udfordringer med politiske, offentlige og private krav til bæredygtighed og de markedsmæssige muligheder, som disse krav skaber. 

InnoBYG har i de første 4 år vist sin berettigelse og levedygtighed ved den store tilslutning blandt alle led i byggeriets værdikæde og ved de synlige resultater, der er skabt for de deltagende virksomheder inden for bl.a. bæredygtig energirenovering, aktivering af bygningers konstruktion, den bæredygtige byggeplads, bygherrens værdier og bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer. Det er en succes i sig selv at få byggebranchens mange parter til at arbejde sammen. Det har været en proces, der bl.a. har involveret en omorganisering og re-fokusering midtvejs, men InnoBYG står efter denne stærkere og mere samlet.

Læs hele pressemeddelelsen her
Invitation til informationsmøde om Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse
Den samlede danske bygningsmasse svarer til ca. 716 mio. kvadratmeter og udgør en formue på ca. 3.700 mia. kr.

I Danmark anvendes hele 40 procent af det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger, men som udviklingen er nu, bliver under 1 procent af bygningsmassen udskiftet årligt.

I september 2013 blev INNO+-kataloget udarbejdet. INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for nye, perspektivrige samfundspartnerskaber om innovation i Danmark. Et af de forslag, som er med i kataloget og som forventes realiseret via midler fra den nye Danmarks Innovationsfond, er et forslag om at lave et Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse.

Hvordan Innovatoriet skal realiseres, og hvem der kan stå for det, skal afklares inden Danmarks Innovationsfond udbyder Innovatoriet medio 2014. Den 21. januar fra kl. 14-16 inviterer Energistyrelsen og InnoBYG til informationsmøde om initiativet. På mødet kan du høre mere om INNO+ og om tankerne bag Innovatoriet samt deltage i debat om mål for og indhold i Innovatoriet.

Se programmet og tilmeld
Kender du Danmarks bedste renovering?
Frem til mandag den 3. marts 2014 kan renoveringsprojekter, der fortjener særlig anerkendelse indstilles til RENOVER prisen 2014.

Statslige, kommunale og almennyttige renoveringsprojekter opfordres til at indstille flere projekter end sidste år.

Er det ypperste inden for renovering en gammel industribygning, der har fået en ny funktion og løftet hele kvarteret? Eller en kommuneskole, der for få midler har skabt bedre indeklima og reduceret energiforbruget?

Frem til mandag den 3. marts kan alle, der har bud på renoveringsprojekter, som fortjener titlen ”Danmarks bedste renovering”, indstille projekter til RENOVER prisen 2014.

Læs hele pressemeddelelsen 

Indstil et projekt til RENOVER prisen 2014 
Invitation - Bæredygtige byggepladser via udbudsspecifikationer
Den 9. januar kan du være med til at forme fremtidens udbudsspecifikationer, når InnoBYGs udviklingsprojekt ”Den bæredygtige byggeplads” inviterer til gå hjem-møde.

Flere bygherrer efterspørger muligheden for at sikre bæredygtighed i selve byggeprocessen.

'Den bæredygtige byggeplads' har derfor startet et projekt, som skal munde ud i en række konkrete generiske forslag til, hvilke muligheder en bygherre har for at øge bæredygtigheden af sine byggepladser gennem udbudsspecifikationer.
Det handler bl.a. om at afdække de områder, specifikationerne skal berøre samt om, hvordan der skabes et incitament for entreprenøren til at spare på energien uden, at det berører kvaliteten af arbejdet.

DTU Campus Service har som case-holder udpeget konkrete områder i byggeprocessen, der som udgangspunkt skal arbejdes med. Disse er 1) transport, logistik og affaldshåndtering 2) Energiforbrug i skurbyen og på pladsen og 3) Brug af bæredygtige materialer. 
Vil du med, så tilmeld dig mødet d. 9. januar 2014 kl.13.30-16.00. Efter oplæg fra DTU Campus Service, som stiller byggecases til rådighed, er der generel diskussion om emnet, hvorefter interesserede deltagere danner mindre arbejdsgrupper, der i 2-timers fokusmøder (til afholdelse i uge 5 og 6) skal komme med erfaringer og input inden for et af de udvalgte emner. 

Se program og tilmeld
Bæredygtighed – vinduespynt eller forretning?
Bæredygtighed er det nye buzzword i byggeriet. Der tales om både bæredygtigt nybyggeri og om bæredygtig renovering. Og frontløberne har hurtigt kastet sig ud i også at kunne tilbyde certificering på området. Sådan skal det være.

Men selvfølgelig skal man – som med alt nyt – også spørge sig selv: Er det et modeflip, der hurtigt afløses af en anden trend, eller er det noget, man som aktør i byggeriet skal bruge tid på at sætte sig ind i og være i stand til at ”levere” på?

Det er altid svært at komme med meget skråsikre vurderinger af, hvad nye fokusområder fører med sig og får af betydning for byggeriets aktører. Men vi ved, at der sker store forandringer – også i vores måde at drive virksomhed på. Det uanset om man er materialeproducent, forhandler, rådgiver, udførende eller bygningsforvalter. Man må altså følge med, hvis man ikke vil smides af, når de hastige forandringer på nært sagt alle områder slår igennem.

Læs resten af Michael H. Nielsens debatindlæg
Præsentationer fra gå hjem-møde den 10. december hos GI
Hvis du gik glip af gå hjem-mødet hos GI den 10. december, hvor vi satte fokus på energirenovering med respekt for kulturhistorien, med udgangspunkt i Ryesgade 30A-C, så kan du nu se præsentationerne fra dagen på vores web.

Der var oplæg fra COWI, Drostfonden, SBi og ProjectZero, og du kan også se rapporten fra prøvelejligheden i Ryesgade 30C.

Se præsentationer og rapport 
- husk du skal bruge medlemslogin for at tilgå siden
InnoBYG
v/ Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
Gregersensvej 4, DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72 20 29 89
E-mail: innobyg@teknologisk.dk
www.innobyg.dk
Mød os på LinkedIn
Følg os på Twitter
 

Følg os på LinkedInFølg os på Twitter | Videresend til en ven
Copyright © 2013 InnoBYG v/Teknologisk Insitut, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp