Copy
Destination september 2016. Ett nyhetsbrev om hÃ¥llbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Ser mailet konstigt ut? Klicka här!
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Snart dags för internationell spÃ¥rbilskonferens!


Om några veckor, den 19-21 september, är det dags för Pod Car-konferens i Antwerpen Belgien. Där presenteras internationella projekt och nya moderna tekniska lösningar för omställning till en fossiloberoende transportsektor. Som ordförande för KOMPASS nationella spårbilsnätverk är jag full av förväntan och ser det som en självklarhet att delta. Vi har redan förbrukat jordens resurser för i år, och varje politiker och tjänsteman borde besöka konferensen för att hitta lösningar att minska negativa klimatutsläpp och öka möjligheten till tillgängliga kollektiva transportlösningar. Jag hoppas att fler beslutsfattare ser möjligheten och tar del av den miljösmarta teknik och kunskap som konferensen presenterar. Vi behöver gå från ord till handling för fossiloberoende omställning.

Vi ses i Antwerpen!

/Ann-Christin


Ann-Christin L Frickner, ordförande KOMPASS

KOMPASS på Facebook
KOMPASS webb
Maila oss!
EMILIA CORREIA PETTERSSON HAR ORDET

"Olyckan på södertäljebron lägger fokus på behovet av alternativa transportsystem och infrastrukturell hållbarhet"


På midsommarafton i år skedde en bilolycka som kom att påverka mångas vardag under sommarmånaderna. En lastbil körde in i en bärande balk på motorvägsbron i Södertälje, där europavägarna E4 och E20 möts. Man konstaterade snart att skadan skulle kräva omfattande reparationer och att bron i södergående riktning skulle komma att behöva vara avstängd till mitten på augusti. Trots att det var mitt i semestertider bildades snabbt långa köer på Saltsjöbron som blev omledningsväg. Många valde andra vägar för att komma runt bron, vilket orsakade stopp på gator i centrala Södertälje. Det blev svårt att ta sig fram med bil i staden under sommaren, vilket drabbade de lokala verksamheterna.

I lägen som detta är det otroligt viktigt att det finns alternativa färdsätt att komplettera med. Blir det stopp i trafiken måste resenärer kunna förlita sig till andra färdmedel, som tåg, cykel eller spårtaxi. Det är också viktigt att poängtera att det vore önskvärt att kunna reducera den mänskliga faktorn som orsak till olyckor likt den på bron till Södertälje. Ett komplett alternativt system skulle motverka sårbarheten.

/Emilia Correia Pettersson


Emilia Correia Pettersson (mp), vice ordförande KOMPASS. Till vardags arbetar Emilia som ordförande i tekniska nämnden och kommunalrÃ¥dssekreterare i Södertälje.
Share
Tweet
Forward
VAD HÄNDER I VERKSAMHETEN?
SJ besöker KOMPASS under Ekotransport 2030

Podcar City & Advanced Transit 2016

Podcar City 10 i Antwerpen, Belgien 19-21 september 2016

  • MÃ¥ndag den 19 studiebesök fm pÃ¥ Rivium, Rotterdam (spÃ¥rbil frÃ¥n 2GetThere)
  • MÃ¥ndag kväll: Borgmästaren tar emot i gamla rÃ¥dhuset pÃ¥ Grote Markt Antwerpen
  • Tis-ons: internationell spÃ¥rbilskonferens (pÃ¥ universitet Antwerpen)
  • Tisdag kväll: konferensmiddag

KOMPASS ordnar delegationsresa: kontakta Magnus Hunhammar, magnus@sparbilar.se

Share
Tweet
Forward

Spårbilsfoldern tillgänglig!

Som vi tidigare meddelat har arbetet med en informationsbroschyr om spårbilar pågått under vintern och resultatet av detta är nu klart. Broschyren finns att ta del av i digitalt format genom att klicka här på bilden.

Är du representant för en medlemskommun i KOMPASS och vill beställa tryckta foldrar för tex utställningar, politiska möten eller workshops kontakta info@sparbilar.se.

Share
Tweet
Forward
VAD HÄNDER I VÄRLDEN?

Skanska vill bygga förarlös spårbuss

(SVT Nyheter) Byggföretaget Skanska vill enligt en ny rapport som företaget presenterar utveckla förarlös spårbusstrafik i Uppsala. Anna Bjerkesjö, kommunikationsansvarig vid Skanska Sverige menar att det är en vision och att projektet syftar till att forma en ringled vid namn Linnélinjen.

Läs hela artikeln här!

Bild: Skanska
Visionen för den förarlösa spårbusslinjen i Uppsala. Bild: Skanska
Share
Tweet
Forward

Fortsatta planer pÃ¥ spÃ¥rbilar i Gurgaon, Indien  

(Wonderful Engineering) Som vi rapporterat om innan i Destination utreds för närvarande möjligheten till ett PRT-system i Indien. Nu har den mycket snabbt växande staden Gurgaon, där ett flertal av landets huvudkontor för bl.a. Google, Microsoft och Apple finns, anmält intresse. Projektet testas nu i liten skala och kommer, enligt planerna kunna sammanbinda Delhi med Gurgaon. Det skulle innebära ca 16 stationer och 13 km spår.

Läs hela artikeln och se intervjun här!

Gurgaon, Indien, beläget 30 km sydväst om Delhi. Bild: Whatsuplife.in
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Nätverket Kompass, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp