Copy
Destination januari 2015. Ett nyhetsbrev om hållbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Nätverket Kompass
Klicka här för att logga in på medlemssidorna. Där har du som medlem tillgång till information, bilder, artiklar och mycket mer. 

Klicka här för att läsa ett faktablad om spårbilar. 

Nytt år och nya tag!

I julnumret/årskrönikan för 2014 summerade vi den positiva utvecklingen under året, där det sista som hände var att Täby kommun också blev medlem av KOMPASS. Vi noterade att fem spårbilsbanor tagits i drift de senaste fem åren i världen och att Arlanda City ligger långt framme i Sverige.

Vad kan vi vänta oss av 2015? Eller bättre - vad vill vi göra för att driva på utvecklingen mot spårbilar och moderna automatbanor, ATN, 2015? I världen ska ett nytt klimatavtal beslutas i Paris i december. Trafiken står för kring en tredjedel av klimatutsläppen. Vi kan och vill göra mycket genom att få fram modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Vi vet att det kommer och vi har tålamod men vi vill också kunna avläsa resultat.

Vi har en ny regering. Lite turbulent under julhelgen men ambitionen är det inget fel på i regeringsförklaringen. Vi kommer att ta fram ett program för 2015 som vi hoppas få presentera för den nya infrastrukturministern Anna Johansson under våren. Om regeringen menar allvar med klimat-, energi- och miljösatsningarna borde spårbilar vara ett naturligt inslag och ett bra komplement till dagens kollektivtrafik. Kanske kan en pilotbana i och kring Arlanda bli något regeringen kan visa upp i Paris.  Vi har våra 12 KOMPASS kommuner som vi hoppas kommer öka ytterligare i antal och som vi ska backa upp och stödja på alla sätt.

Vi ser positivt på framtiden och välkomnar kontakter med styrelsen inför det kommande året. Den 11-12 november har vi den årliga internationella Podcar City konferensen, detta år i Silicon Valley. 
 

 

/Hans Lindqvist och Ewa Lofvar-Konradsson, ordförande och vice ordförande i KOMPASS.
 Spårbilar i MexikoPå spårbilskonferensen Podcar City 2011 i Stockholm presenterade Alexander Kyllmann, CEO ModuTram, ett mexikanskt  spårbilsinitiativ. Man skulle på 3 år ta fram ett spårbilssystem som passar Sydamerikansk ekonomi, resande  och infrastruktur. Mål var ett GRT-system som inte minst skall passa som matarsystem till pendeltåg och BRT-linjer. Två testbanor har byggts på Campus Cinvestav i 4 miljonerstaden Gaudalajara,  som har bl a 16 km BRT-linjer.  Arbetet har varit framgångsrikt.

Den 14 oktober 2014 öppnades  en turistbana i Cuernacava i delstaten Morelos, i samband med del Fora Internacional Alternatives Verdes. Kyllmann benämner spårbilsystemet Autotrén.Länkar:
Hemsida: www.modutram.com 
Bilder Cuernacava:  https://www.flickr.com/photos/107872754@N02/

Copyright © 2015 KOMPASS.