Copy
Destination oktober 2015. Ett nyhetsbrev om hållbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Nätverket Kompass
Klicka här för att logga in på medlemssidorna. Där har du som medlem tillgång till information, bilder, artiklar och mycket mer. 

Klicka här för att läsa ett faktablad om spårbilar. 

Varför spårbilar dröjer

Vi skriver med jämna mellanrum i Destination om de framsteg och satsningar som görs på spårbilssystem runt om i världen. Trenden är tydlig - hållbara transportsystem som kombinerar stordriftsfördelar med flexibla, individuella lösningar är en del av lösningen. Trots detta kan en tycka att det går långsamt och att det inte diskuteras, planeras och byggs i tillräckligt stor utsträckning. Vad beror detta på? I artikeln och reportaget nedan framgår det tydligt att många städer, kommuner och regioner fortsatt är mycket positiva till spårbilar men inte själva kan ta initativet. Många vill vara tvåa, men ingen vill vara först. Nedan följer ett översatt utdrag ur reportaget som NPR gjort:

Den genomsnittlige amerikanske pendlaren spenderar 42 timmar per år fast i rusningstrafiken enligt en nyligen producerad studie.För att komma tillrätta med förortens bilberoende struktur men samtidigt kunna erbjuda något annat än konventionell kollektivtrafik lät West Virginia University för mer än 40 år bygga det vi känner som spårbilar eller PRT. Även om det nu, 2015, byggts ytterligare några system (och flera nya utvecklas för närvarande) har det stora genombrottet lyst med sin frånvaro. Vad beror då detta på?

Mike Lester, VD för Taxi 2000, har tagit fram ett komplett system med teknik och mjukvara som heter SkyWeb Express och nu saknas bara kunder. Han förklarar att ett 40- eller 50-tal städer berättar att de mer än gärna skulle vilja vara tvåa, men ingen vågar vara först. Vidare menar han att det verkar som att en investering, på regional eller statlig nivå, i systemen inte riktigt passar i de konventionella ramarna för finanseringslösningar. Skattepengar allokeras för bussar och spårväg, men för spårbilar saknas det, säger Mike Lester.


Med detta i bakhuvudet behöver vi titta framåt för att hitta nya vägar och lösningar för att finansiera en investering så att en stad, region eller kommun vågar vara först och därmed öppna för efterföljande.

Läs hela artikeln och lyssna på intervjun från NPR härhttp://www.npr.org/2015/09/24/440859459/why-nonstop-travel-in-personal-pods-has-yet-to-take-off

 

Internationell konferens

Inom kort går den årliga internationella konferensen om spårbilar, automatsystem och hållbara transportlösningar av stapeln. Årets konferens kommer att hållas i Kalifornien, likt 2010. En mängd spännande seminarier väntar - bland annat kommer SkyTran att presentera sin pågående satsning.

För mer information, besök www.podcarcity.org
 

Passa på att besöka spårbilspaviljongen!

Vid årsskiftet kommer den spårbilspaviljong som står vid Nybygget i anslutning till Arlanda att försvinna. För er som har intresse att besöka denna för ett studiebesök är öppettiderna onsdagar 14-19 samt under helger. 

Like KOMPASS nyhetsbrev: Destination oktober 2015 on Facebook

Baltimore utreder spårbilar

(FutureStructure): I Baltimore, USA, har två forskare tagit fram en prototyp för ett PRT-system. Den självstyrande bilen som föreslås kunna transporteras både på väg och på separata banor har tagits fram med en budget om endast 10.000 dollar. Läs mer och se klippet här!

Automatiserade transportsystem under historien

(atra): Wayne D. Cottrell, Ph.D. California State University, Long Beach har gjort en kort genomgång av automatiseringen av transportsystemen i historien. Idag pratas det mycket om förarlösa bilar (och spårbilar) men automatisk drift är en självklar del av många olika system och har funnits sedan den första automatiska tunnelbanan infördes i London 1967. Läs hela artikeln här.
Copyright © 2015 KOMPASS.

Email Marketing Powered by Mailchimp