Copy
Destination mars 2016. Ett nyhetsbrev om hÃ¥llbara transportsystem som ges ut av nätverket Kompass.
Ser mailet konstigt ut? Klicka här!
Destination har fått ett nytt utseende och startar som podcast

Som du säkert redan har märkt ser det här numret av Destination annorlunda ut jämfört med tidigare. Du som läser det på telefonen eller surfplattan upplever förmodligen att det är enklare att överblicka och läsa de olika artiklarna. Vi har gjort förbättringarna för att öka läsbarheten på olika plattformar med syftet att ge våra läsare en så bra läsupplevelse som möjligt. Det har även blivit lättare att dela de olika artiklarna i sociala medier, något vi hoppas att du gör.

Inom kort kommer KOMPASS första podcast om podcars att publiceras. I KOMPASS-poden, som vi kallar den, kommer personer som på olika sätt arbetar med spårbilar och hållbara transportsystem att intervjuas och få möjlighet att utveckla idéer och tankar kring byggandet av ett mer hållbart transportsystem där spårbilar ingår som en självklar del. Först ut att intervjuas är KOMPASS ordförande, Ann-Christin Larsson Frickner. Håll utkik i kommande nummer av Destination.

/Redaktionen
 
KOMPASS på Facebook
KOMPASS webb
Maila oss!
GÄSTARTIKEL: JOHAN LANDGREN
Podcars kan vara med i täten av den fossila omställningen

”Den än sÃ¥ länge spekulativa Hyperloopen och den nÃ¥got närmare förestÃ¥ende självkörande bilen har dominerat diskussionerna när det gäller framtidens transportmedel pÃ¥ sistone, men det finns ett annat, nästa generationskoncept som är närmare förverkligande än nÃ¥got av dessa tvÃ¥.” 

– Fortune Magazine, 24 November 2015 om PRT-systemet som byggs i Tel Aviv av NASA-knutna bolaget SkyTran. Systemet ska stÃ¥ klart i Ã¥r.   

Nyligen höll jag och min medförfattare Roberth Hansson ett föredrag vid Stockholms Universitet om fossilfria investeringar. Detta med anledning av att Universitet tagit beslutet att de ska divestera -investeringar Universitetet har med bolag inom den fossila energisektorn kommer tas bort och ersättas med investeringar med företag som satsar pÃ¥ 100 % förnyelsebar energi. Bakom beslutet ligger ett initiativ av Fossil Free Stockholm Universitet och studentföreningen Symbios som under eventet vi deltog i sa att beslutet är ett viktigt statement om riktningen för framtiden för andra Universitet och företag i Sverige.   

Att divestera är nÃ¥got som allt fler Universitet världen över gör och detta är glädjande dÃ¥ det sprider ett viktigt budskap. Men hur ska dagens fossilberoende transporter ta människor till och frÃ¥n Campus och företagsomrÃ¥den som har framtiden för sig? I Sverige är kanske den mer skriande frÃ¥gan hur ett nytt miljonprogram med bostäder för unga och blivande svenska medborgare ska fungera utan ett hÃ¥llbart transportsystem? 

Under vÃ¥rt föredrag pekade vi pÃ¥ att forskning av Monica Zarafu vid Sydney University Tech visar att möjligheterna att knyta ihop städer och olika stadsdelar med Podcars/PRT har mÃ¥nga fördelar och öppnar för mÃ¥nga lösningar vi behöver i Sverige och globalt. All stadsplanering mÃ¥ste utgÃ¥ frÃ¥n hur människor ska kunna gÃ¥, cykla och ta sig fram med hÃ¥llbara transportmedel. Simuleringar som Zarafu gjort med samma teknik som ULTra Global PRT använder pÃ¥ Heathrow flygplats visar bland annat att en 17,8 km lÃ¥ng bana med 20 stationer skulle klara följande: 

Cirka 3900 passagerare per timme med endast 390 pods vilket skulle kräva över 11 000 personbilar! Väntetiden vid förmiddagstrafik ligger under 1 min i 90 % av fallen och max 3 minuter vid trafikrusning! Behovet av parkeringsytor skulle halveras. Utsläppen och energibehovet skulle minska med cirka 33 % frÃ¥n dagens nivÃ¥ fram till 2031. Byggkostnaden skulle hamna pÃ¥ 1,5 miljarder kronor.    

Tar vi ett nytt blankt papper och planerar för helheten kan vi hantera den fossila omställningen och samtidigt lösa mÃ¥nga andra utmaningar vi stÃ¥r inför. 
 

Johan Landgren, huvudförfattare till boken
Olja för BlÃ¥bär – ENERGI, MAKT och HÃ…LLBARHET, föredragshÃ¥llare om helhetsperspektiv pÃ¥ Energi, Ekonomi och HÃ¥llbarhet och driver tillsammans med Roberrth Hansson bloggen Olja för BlÃ¥bär- en av Sveriges mest lästa bloggar inom Energi, Ekonomi och HÃ¥llbarhet.   
Share
Share
Forward
VAD HÄNDER I VERKSAMHETEN?

KOMPASS på Ekotransport 2030

Ekotranport 2030 är Sveriges största arena för fossiloberoende transporter. Konferensen hÃ¥lls den 27 april pÃ¥ Münchenbryggeriet i Stockholm. KOMPASS ställer ut sin spÃ¥rbil under eventet. Arrangörer av konferensen är MiljöRapporten och 2030-sekreteriatet. 

Länk: http://2030-sekretariatet.se/ekotransport-2030/

Share
Tweet
Forward
KOMPASS årsmöte på Nybygget 2014

KOMPASS årsmöte 12 maj i Södertälje

Tid: torsdag den 12 maj, kl 10-15

Plats: Södertälje Stadshus

Södertäljes KSO Boel Godner öppnar. Dagen bjuder frÃ¥n kl 10 till 14 pÃ¥ intressanta presentationer och samtal kring framtidens resande. Södertälje är mitt i en dynamisk stadsutveckling med ny campus kopplat till KTH, Scania och AstraZeneca. Hur bidrar ny kollektivtrafik i utvecklingen av länets regionala kärnor – spÃ¥rbilar i Arlanda/Sigtuna? Scanias BRT lösning för StockholmsbÃ¥gen? Kl 14-15 Ã¥rsmöte. Alla välkomna – fri entré. 

OSA: info@sparbilar.se

 

Ansök Stadsmiljöavtal före 18 april!

Kompass kommuner – passa på att sök!! Regeringen satsar två miljarder på innovativa kollektivtrafiksystem som bidrar till fler bostäder. Stadsmiljöavtalet är ett investeringsstöd. Endast kommuner, landsting och regioner kan söka. En spårbilssatsning möter mycket väl de krav och mål som ställts upp med utvärderingskriterierna av stadsmiljöavtal. OBS kort handläggningstid - ansökan in senast 18 april till Trafikverket. Oklart om fler ansökningstillfällen ges.

 

Länk: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/

 

Share
Tweet
Forward

Fler pengar att söka - Klimatklivet


Regeringen satsar 600 Mkr per år i investeringsstöd till lokala klimatsatsningar. Enligt Naturvårdsverkets anvisningar: ”De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Satsningen Klimatklivet bygger på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå”. Flera ansökningstillfällen ges: närmast kommande är 13 juni och 26 september 2016.

Länkhttp://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Share
Tweet
Forward
VAD HÄNDER I VÄRLDEN?

Spårbilar på gång till Austin, Texas?

Om entreprenören och astronauten Richard Marriott de Cayeux fÃ¥r som han vill byggs det inom kort spÃ¥rbilar i Austin, Texas. Richard förklarar att systemet skulle medföra stora tidsvinster i staden, som likt mÃ¥nga andra städer i USA är mycket bilberoende. 

Läs mer och se inslaget frÃ¥n KXAN news nedan:

http://keyetv.com/news/local/local-entrepreneur-hoping-to-bring-futuristic-travel-to-austin

http://kxan.com/2016/03/14/could-elevated-personal-transportation-pods-help-austin-traffic/

http://www.siliconhillsnews.com/2016/03/14/hate-your-commute-ride-in-a-speedy-private-storm-trooper-helmet/
 

Klicka på bilden ovan för att se videon från KXAN news.

Historien bakom Morgantown PRT

Bakgrunden till spårbilssystemet i Morgantown, West Virginia, är en tilltrasslad historia. Projektet innehöll bl. a. osäkra teknikval, politisk press från president Nixon, motstånd från järnvägsindustrin och snåla budget- och tidsramar. Och en datorkraft på 8 kB internminne!

Läs den spännande historien: http://www.theverge.com/2016/2/24/11094524/prt-transit-history-self-driving-cars-alden-starrcar-tomorrowland-1960s

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Nätverket Kompass, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp